Jak se chovat na železničním přejezdu? Rychlost, zákazy, pokuty, krizové situace

Občas se bohužel stane, že i samotná ruka zákona by si zasloužila procvičit základní pravidla silničního provozu. A vám to samozřejmě také nemusí být na škodu.

V posledních dnech zpravodajské kanály opět zahltily zprávy o tragických nehodách na železničních přejezdech v Česku, nehledě na současně propíranou kauzu policisty na motocyklu, který byl u Račic na Litoměřicku natočen, jak i přes výstrahu červenými světly a během sklápějících se závor přejíždí železniční přejezd.

Krajské ředitelství policie již případ řeší a zatím mluví o závažném porušení dopravních předpisů, kterým si dotyčný policista určitě vyslouží jistý postih. Minimálně odpovídající závažnosti dopravního přestupku. Možná by tedy nebylo od věci zopakovat si, jak se na pohyb přes železniční přejezd dívají pravidla silničního provozu a co přesně řidiči hrozí, když je poruší.

Co říká silniční zákon?

Svým počínáním vlastně policista porušil hned první trojici případů, kdy podle znění 1. odstavce § 29 pravidel silničního provozu nesmí řidič vjíždět na železniční přejezd:

a) je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení,

b) je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení,

c) sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo zdvihají-li se závory,

Vjezd na železniční přejezd je však zakázán také v případech:

d) je-li již vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo jiné drážní vozidlo nebo je-li slyšet jeho houkání nebo pískání; toto neplatí, svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení,

e) dává-li znamení k zastavení vozidla zaměstnanec dráhy kroužením červeným nebo žlutým praporkem a za snížené viditelnosti kroužením červeným světlem,

f) nedovoluje-li situace za železničním přejezdem jeho bezpečné přejetí a pokračování v jízdě.

Pravidla dle 1. odstavce § 28 nicméně zmiňují i další nutné povinnosti, bez ohledu na zcela samozřejmou zmínku, že „před železničním přejezdem si musí řidič počínat zvlášť opatrně, zejména se přesvědčit, zda může železniční přejezd bezpečně přejet“.

Což se mimochodem vztahuje i na méně zabezpečené přejezdy, které jsou označeny pouze bílým přerušovaným světlem či výstražným křížem a nejsou chráněny závorami.

Samozřejmě je také zakázáno na železničním přejezdu a v jeho těsné blízkosti předjíždět, otáčet se a couvat nebo zastavit a stát (ve vzdálenosti kratší než 15 metrů před ním a za ním). 

Jak se mají auta před železničním přejezdem řadit?

Vozidla se před železničním přejezdem řadí za sebou v pořadí, ve kterém přijela. Nejde-li o souběžnou jízdu nebo o jízdu na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy, smějí vozidla přejíždět přes železniční přejezd jen v jednom jízdním proudu.

Jakou rychlostí mohu vjet na železniční přejezd?

Ve vzdálenosti 50 metrů před železničním přejezdem a při jeho přejíždění smí řidič jet rychlostí nejvýše 30 km/h. Pokud však svítí přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, povolená rychlost se zvyšuje na nejvýše 50 km/h. Při přejíždění železničního přejezdu navíc nesmí řidič zbytečně prodlužovat dobu jeho přejíždění. Což je vše dále upřesněno:

Uvedenými nejvyššími dovolenými rychlostmi lze jet pouze za předpokladu, že to nebude na úkor bezpečné jízdy přes přejezd. Při přejíždění přejezdu také platí povinnost přizpůsobit rychlost okolnostem, především předpokládanému stavu přejezdu v souvislosti s vlastnostmi vozidla a nákladu.

Co když na železničním přejezdu uvíznu?

Dojde-li k zastavení vozidla na železničním přejezdu, musí jeho řidič odstranit vozidlo mimo železniční trať, a nemůže-li tak učinit, musí neprodleně učinit vše, aby řidiči kolejových vozidel byli před nebezpečím včas varováni.

Jak se zachovat při této situaci již skvěle shrnulo instruktážní video Centra dopravního výzkumu, jež se zaměřilo na celou řadu případů a kompletní bezpečnost při přejezdu (i přechodu) železničního přejezdu.

Jaký hrozí postih za porušení předpisů?

Vjezd na železniční přejezd v případech, kdy je to zakázáno, je přestupkem s pokutou ve výši od 2500 Kč do 5000 Kč a zákazem řízení na jeden až šest měsíců. Na místě v blokovém řízení se ukládá pokuta do 2500 Kč. K tomu nakonec přidejte i zápočet 7 trestných bodů.

Koneckonců, pokutu si můžete u přejezdu vysloužit i zcela jiným způsobem než jen nepovoleným přejezdem. I dlouhé čekání na průjezd vlaku se totiž řadí do případů, kdy řidič nesmí obtěžovat ostatní účastníky provozu nadměrným hlukem či znečišťováním ovzduší. Zbytečné ponechání motoru na volnoběh vás tedy může přijít až na 2500 Kč. Takže pokud čekáte a vlak dlouho nejede, je lepší motor vypnout.

Diskuze (51) Další článek: Tento Harley-Davidson si může dovolit téměř každý. Prodej začne 1. srpna

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,