Jak vyplnit záznam o dopravní nehodě? Vše bod po bodu + vzor ke stažení

Menší nehody bez zranění lze řešit i bez účasti policie, je však nutné pořídit záznam o nehodě a ten bezodkladně předat pojišťovně. Poradíme, jak na to.

Pro pořízení záznamu je nejlepší využít celoevropský formulář, který obsahuje všechny relevantní údaje, které pro vyřízení škody budete potřebovat a na nic tak nezapomenete. Ve stresu na místě nehody však nemusí být úplně snadné trochu nepřehledný formulář správně vyplnit.

Než začnete formulář vyplňovat, je důležité si ověřit, zda konkrétní nehodu můžete řešit bez Policie. Ve zkratce platí, že po formuláři můžete sáhnout, pokud jste účastníkem nehody, při níž nedošlo ke zranění (od lehkého po smrtelné) žádného z účastníků, zjevná věcná škoda na některém z vozidel nepřesahuje 100.000 Kč, nedošlo k poškození věci třetí osoby (včetně např. dopravního značení) a lze bez většího úsilí obnovit plynulý provoz. Předpokladem také je, že jste navzájem schopni se dohodnout, kdo za nehodu může.

Než odklidíte auta ze silnice, aby nepřekážela a než začnete formulář vyplňovat, vyfoťte situaci nehody z několika úhlů. Ideálně tak, aby bylo co nejjasnější, kde se nehoda odehrála a jaké je poškození vozidel.

Formulář je strukturovaný do oddílů, přesto může být maličko nepřehledný, už kvůli „pojišťováckému Ptydepe“. Navíc skrývá několik „trikových otázek“. V popisu a vysvětlení se budeme držet jednotlivých bodů tak, jak jsou uvedeny na jednotném evropském formuláři „Záznamu o dopravní nehodě“ke stažení zde. Ve formuláři lze škrtat i opravovat (nemusíte vyplňovat další, když se přepíšete), ale musí být jasné, který údaj je platný. Nezapomeňte si s ostatními účastníky vyměnit kontaktní údaje – telefon a mail.

1. Datum nehody

Hodinu vyplňte co nejpřesněji, např. 17.2.2018 – 16:40

2. Místo

Uveďte město, ulici a číslo popisné nejbližšího domu. Mimo město vepište kilometr silnice, případně dálnice. U nehod v křižovatce uveďte, o křížení jakých ulic (případně čísel silnic) se jedná.

3. a 4. Jiná škoda

Toto jsou právě ony zmiňované „trikové otázky“. Pokud má dle zákona být umožněno řešit nehodu bez Policie ČR jen formulářem, musí být v obou zaškrtnuto „NE“.

5. Svědci

Zde uveďte případné svědky nehody (další pasažéry, kolemjdoucí atd.). Ideální je vyplnit jméno a kontaktní telefon či mail. Pokud je svědků více, sepište je na jiný papír a do políčka uveďte, že údaje jsou sepsány v příloze. Přílohu opatřete datem, označením, že jde o přílohu k formuláři a nezapomeňte na podpisy.

5a. Policejní šetření

Zde by opět mělo být vyplněno „NE“, pakliže je nehoda řešena jen formulářem bez Policie.

Následují dva barevně odlišené sloupečky, do nichž se vyplňují údaje o účastnících a vozidlech. Sice to zní banálně, ale doporučujeme modrý sloupeček viditelně označit „POŠKOZENÝ“ a žlutý „VINÍK“. Velmi si tím usnadníte orientaci – speciálně v případě, kdy nemáte propisovací formulář a každý z účastníků vyplňuje svůj list. Ve stresu po nehodě se snadno stane, že si na každém formuláři obrátíte role.

6. Pojištěný

Pojištěný je ten, na něhož je havarovaný vůz pojištěn. Údaje jsou uvedeny v zelené kartě (oddíl 9). Nemusí jít nutně o vlastníka nebo provozovatele vozu, ani jeho řidiče v době nehody. Ideálně sem vepište i vaši mailovou adresu. Údaj o plátci DPH vyplňovat nemusíte.

7. Vozidlo

Vyplňte údaje tak, jak jsou uvedeny v technickém průkazu vozidla.

8. Pojistitel

Zde vepište pojišťovnu, u níž je vůz pojištěn (povinné ručení, případně havarijní pojistka). Všechny údaje najdete v zelené kartě. Vypisovat pobočku není nutné. Zaškrtnout údaj o havarijním pojištění je důležité především u vozu viníka nehody, který pak může uplatnit nárok na pojistné plnění. Údaj o platnosti hraničního pojištění není při nehodách na území ČR relevantní, políčko proškrtněte.

9. Řidič

Údaje o řidiči, který v době nehody seděl za volantem. Vepište údaje z občanského či řidičského průkazu, tedy především adresu trvalého bydliště. Pokud je jiná než adresa kontaktní, napište kontaktní adresu do poznámky, případně do separátní přílohy (viz výše).

10. Body střetu

U každého z vozů označte, kde došlo k poškození. Pokud se vůz například otočil, nebo vjel na obrubník a poškodil si navíc kolo, můžete označit třeba tečkou. Šipkou ale označte jen místo, kde došlo k prvotní kolizi.

11. Viditelná poškození

Stručně vypište, jaké části vozu byly při nehodě poškozeny. Lze využít i zkratky. Třeba kapota, LP (levý přední) blatník, přední nárazník, LP kolo. Na žádnou část nezapomeňte, pokud se všechny nevejdou, vepište do přílohy.

12. Zaškrtnutí dějů a okolností nehody

Prostřední sloupeček je určen k bližšímu určení děje, který k nehodě vedl. Děje jsou sepsány v bílé střední části, zaškrtávací políčka má každé vozidlo vlastní. U každého vozidla zaškrtněte, co se dělo – zaškrtnout lze i více dějů pro jeden vůz tak, aby byl popis co nejpřesnější. Pokud si nejste jisti, co a jak zaškrtnout, nebo nabízené děje na konkrétní nehodu nesedí, tento oddíl klidně vynechte. Děj můžete přehledně a podle svého popsat v poznámce, samostatné příloze a nákresem nehody.

13. Nákres

Schematicky zakreslete nehodu v době střetu. Kreslí se v nadhledu (ptačí perspektivy) a na „výtvarném ztvárnění“ vůbec nezáleží. Nezapomeňte vyznačit silnice/ulice vč. jejich názvů/čísel. Dopravní značky, semafory (obojí stačí vepsat, netřeba kreslit – např. se šipkou k místu napište „semafor – zelená“).

14. Poznámky

Sem vepište vše ostatní, co chcete uvést k okolnostem nehody a dějům kolem ní. Pokud se vše nevejde, využijte kolonku k vepsání faktu, že k protokolu existuje příloha, kde jsou další údaje. Pokud pořídíte fotodokumentaci nehody (což velmi doporučujeme), vepište zde či do přílohy, že existuje a kde je k dispozici (mail).

15. Podpisy

Oba řidiči musejí protokol podepsat. Nejprve se ale shodněte, zda jsou vyplněné údaje v pořádku (zkontrolujte dle OP, ŘP a zelené karty).

Co dál?

Každý z účastníků si vezme jednu kopii formuláře – jeden záznam (případně jeho kopie) se následně odevzdává do pojišťovny viníka nehody. Záznam si ideálně pro jistotu ještě vyfoťte na mobil. Stejně tak i případné přílohy k němu (speciálně pokud jste i ty nepsali ve dvou vyhotoveních). Dále je třeba co nejdříve informovat o nehodě pojišťovnu – kontaktní údaje jsou na zelené kartě. Další postup je již na konkrétní domluvě s pojišťovnou.

Pokud si stále nejste jisti, jak formulář vyplnit, vzorový příklad od Ministerstva dopravy najdete zde.

Diskuze (9) Další článek: Francouzi chtějí vlastní Singer. Na mušce mají Ferrari 348

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,