Zákon o výrobcích s ukončenou životností a jeho dopad na oblast pneumatik

Reklama 14. února 2022
Pneumatiky jsou jedním z výrobků, jehož sběr a recyklace jsou velmi nákladnou položkou.

Kolektivní systém Eltma, který zahájil svou činnost v roce 2016, vznikl na základě připravenosti největších výrobců a dovozců pneumatik se podílet na ochraně životního prostředí, a hlavně finančně podpořit vznik systému sběru a zpracování pneumatik. Do konce roku 2021 kolektivní systém sdružil 182 výrobců a dovozců, kteří zvolili transparentní způsob plnění svých zákonných povinností. 

Od roku 2021 je již pevně stanoveno, že každý výrobce či dovozce plnící buď individuálně nebo kolektivně musí mít jedno místo zpětného odběru v každé obci s pověřeným úřadem a městském obvodě statutárních měst. Je dále povinnost zřídit místo zpětného odběru i tam, kde výrobce či dovozce nemá v okruhu 10 kilometrů žádné místo, pokud o to obec požádá. Je jasné, že pro některé subjekty toto může znamenat obrovský problém.

Je třeba mít písemnou smlouvu o zpětném odběru s každým místem tak, aby bylo zřejmé, že místo se zpětným odběrem souhlasí a jak bude zpětný odběr přesně probíhat ku spokojenosti všech. Přibyde sice administrativa, ale ubyde nejasností, a hlavně místa zpětného odběru budou mít písemný doklad, ve kterém se stanoví podmínky. Kolektivní systém již od začátku své existence uzavírá výhradně písemné smlouvy se všemi subjekty.

V rámci ZVUŽ byly definovány skupiny výrobků, po kterých je nutné vést evidenci nejen pneumatik uvedených na trh, ale i pneumatik vysbíraných a zpracovaných. Evidenci pneumatik uvedených na trh vede povinná osoba nejen v kilogramech, ale i v kusech, a to právě po produktových skupinách. Dále je třeba evidovat i tok těchto pneumatik. Tedy vést si evidenci o osobách, které pneumatiky po ukončení životnosti vysbíraly a zpracovaly. Místem zpracování se myslí místo, kde došlo k jejich konečnému zpracování, tedy ne místa vážení či přepravy. V roce 2021 se zvedla hranice minimální sběrné kvóty na 70 %, od roku 2022 na 80 %.

Klepněte pro větší obrázek

Pozor si tak nadále musí dávat prodejci, kteří nakupují od dovozce, který není registrovaný v seznamu povinných osob, který vede MŽP. V tom případě povinnosti tohoto dovozce přechází právě na kupujícího. Zpětný odběr zůstává na místech k tomu určených písemnou smlouvou bezplatný, a to bez ohledu na nákup zboží či služeb. Nesmí se na něj vázat žádné další poplatky. Zpětný odběr lze odmítnout pouze z důvodu obavy kontaminace provozovny či při pochybnosti, zda se jedná o konečného uživatele. Nemusí být také odebráno celé množství, pokud přesahuje kapacitu provozovny.

Děkujeme všem svým dosavadním partnerům – účastníkům, zpracovatelům a sběrným místům, s jejichž pomocí mnohé povinnosti dané novou legislativou plníme již dnes. Těšíme se i na ty, kteří se stanou našimi novými partnery.

www.eltma.cz

Další článek: Policie pokutovala řidiče Bugatti Chiron SS 300+ za detail, kterého si možná ani nevšimnete

Témata článku: ,