Úplná statistika nehodovosti za rok 2003 a leden 2004

V počtu dopravních nehod překonal rok 2003 rok 2002. V kompletních statistikách, které zveřejňuje Policie České republiky, naleznete zajímavé údaje, například členění nehod podle objemu motoru nebo stáří vozu. V článku nechybí údaje o nehodovosti v lednu 2004.
Úplná statistika nehodovosti za rok 2003 a leden 2004
Seznam kapitol
  1. Počet nehod za posledních 10 let, poklesy a nárůsty, viníci nehod
  2. Nehody podle objemu motoru, podle stáří vozu, hlavní příčiny nehod
  3. Nehody zaviněné pod vlivem alkoholu, místa nehod, souhrnné následky
  4. Statistiky nehodovosti v lednu 2004
Podle údajů počítačového systému evidence nehod v silničním provozu bylo v roce 2003 Policii České republiky nahlášeno  195 851 nehod, při kterých bylo 1 319 osob  usmrceno, 5 253 těžce zraněno a 30 312 osob zraněno lehce. Odhad způsobené hmotné škody je ve výši 9,33 mld. Kč. Porovnání  hodnot základních ukazatelů s rokem 2002 je následující:

Nárůst zaznamenán v kategorii:

• počet  nehod: o 5 133, tj. o 2,7% 
• počet usmrcených: 5 osob, tj.o 0,4% 
• počet lehce zraněných: o  1 299 osob, tj. o 4,5%  
• odhad hmotné škody: o 443,1 mil.Kč, tj. o 5,0%.

Pokles zaznamenán v kategorii:

• počet těžce zraněných: o 239 osob, tj. o 4,4%.    

Oproti předchozímu statistickému období (tj. období leden až listopad)  roku 2003 se  snížil nárůst počtu  usmrcených osob o 1,9 procentního bodu,  pokles počtu těžce zraněných se zvýšil o 0,3 procentního bodu. Nárůst počtu nehod se zvýšil o 0,3 procentního bodu a nárůst počtu lehce zraněných osob se zvýšil  o 1,1 procentního bodu. Z celkového počtu měsíčně sledovaných nehodových položek zaznamenáváme téměř u 60% nárůst počtu nehod a  u 45% sledovaných nehodových položek došlo k nárůstu počtu usmrcených osob.

Poznámka: nehodovostí v roce 2003 se zabýval náš starší článek. Přesto jsme se rozhodli, že společně s údaji o nehodovosti v lednu 2004 zveřejníme kompletní statistiky nehodovosti v roce 2003 ještě jednou tak, jak je prezentuje Policie České republiky.

Největší absolutní nárůst byl u nehod, které se staly na suchém povrchu vozovky (zvýšení o 14 412 nehod – tj. o 11,5%), u nehod za dobré viditelnosti je zvýšení o  9 156 nehod (tj. o 7,3%) a u nehod zaviněných řidiči motorových vozidel  je zvýšení o 5 730 nehod (+ 3,3%) atd. Naproti tomu, největší pokles počtu nehod (v absolutní hodnotě), zaznamenáváme u nehod na mokrém povrchu vozovky – o 10 499 nehod (tj. o 21,5%), u nehod v denní době (ale za mlhy, deště apod.) je snížení – o 3 627 (tj. o 23,2%) atd.

Nehody a jejich následky za posledních 10 let

Rok Počet nehod Usmrceno Těžce zraněno Lehce zraněno Hmotná škodaškoda v mil. Kč
1994 156 242 1 473 6 232 29 590 4 262,90
1995 175 520 1 384 6 298 30 866 4 877,20
1996 201 697 1 386 6 621 31 296 6 054,40
1997 198 431 1 411 6 632 30 155 5 981,60
1998 210 138 1 204 6 152 29 225 6 834,00
1999 225 690 1 322 6 093 28 747 7 148,80
2000 211 516 1 336 5 525 27 063 7 095,80
2001 185 664 1 219 5 493 28 297 8 243,90
2002 190 718 1 314 5 492 29 013 8 891,20
2003 195 851 1 319 5 253 30 312 9 334,27

V průběhu posledních 10 let  byl počet usmrcených  jen dvakrát „pod zatím magickou hranicí“   1 300 usmrcených osob a v tomto desetiletém období je hodnota  roku 2003 čtvrtá nejnižší (po roce 1998, 2001 a 2002). Počet nehod v tomto období odpovídá průměru, počet těžce zraněných osob byl v roce 2003 nejnižší. Počet lehce zraněných osob dosáhl 3. nejvyšší hodnoty (po roce 1996 a 1995). Hodnota odhadu hmotných škod se přiblížila  hranici 10 miliard Kč a oproti, v tabulce výchozímu, roku 1994 byla tak více jak 2krát vyšší.

Za posledních deset let se na našich dálnicích a silnicích stalo 1 951 467 nehod, při nichž bylo  13 368 lidí usmrceno, 59 791 osob bylo těžce zraněno a dalších 294 564 bylo zraněno lehce. Odhad hmotné škody dosáhl téměř 69 miliard Kč ( přesně  68,7 mld. Kč). ebezpečnost na našich komunikacích podtrhuje i ta skutečnost, že v průměru každé necelé 3 minuty (přesně 2,7minut) byla Policii ČR nahlášena nehoda, každých 17 minut byl při nehodě lehce zraněn člověk a každých 100 minut těžce.

V průměru každou 6,6 hodinu zemřel při nehodě člověk. Každou hodinu pak byla způsobena hmotná škoda přesahující  jeden milión Kč (přesně  1 065 556 Kč).

Viníci nehod

V následující tabulce je přehled o počtech nehod a počtech usmrcených osob podle sledovaných viníků, včetně podílu na celkovém počtu nehod, resp. počtu usmrcených osob, v roce 2003 (Index  ROK 2002=100%).

Viník, zavinění nehody rok 2003 Počet nehod % Index počtu nehod Počet usmrcených % Index počtu usmrcených
Řidičem motorového vozidla 180 527 92,2 103,3 1176 89,2 101,5
Řidičem nemotorového vozidla 3 037 1,6 102 65 4,9 95,6
Chodcem 1 937 1 88,4 60 4,5 98,4
Jiným účastníkem 253 0,1 109,1 0 0 -
Závadou komunikace 487 0,2 73,1 0 0 -
Technickou závadou vozidla 1 414 0,7 81,8 5 0,4 41,7
Lesní, domácí zvěří 7 526 3,8 102,8 0 0 0
Jiné zavinění 670 0,3 83,2 13 1 118,2

V porovnání s rokem 2002 je nižší počet nehod  zaviněných technickou závadou vozidla (pokles o 314 nehod, tj. o 18,2%), méně je nehod zaviněných chodcem (pokles o 255 nehod, tj. o 11,6%), pokles je i u nehod zaviněných z důvodu závady komunikace a tzv. jiné příčiny (pokles o 179, resp. o 135 nehod). Cel-kové zvýšení  počtu nehod ovlivnili především řidiči motorových vozidel ( zvýšení o 5 730 nehod -tj.  o 3,3%), z toho v kategorii osobní automobil je zvýšení o 4 339 nehod, u nákladních automobilů je zvýšení o 1 533 nehod a u motocyklů o 182 nehod  atd.

Více nehod bylo zaznamenáno i v kategorii  nehod zaviněných lesní zvěří (zvýšení o 206 nehod – tj. o 2,8%) a řidiči nemotorových vozidel (o 59 nehod). Počet usmrcených osob byl, v porovnání s rokem 2002,vyšší jen u nehod řidičů motorových  vozidel ( o 17 osob, tj. o 1,5%) a u nehod zaviněných tzv. jiným zaviněním (o 2 osoby) atd. U ostatních viníků registrujeme mírné snížení. V roce 2003  zaregistrovala  policie celkem  17 641  nehod, kdy viník nehody z místa ujel a při těchto nehodách bylo usmrceno 23 osob a dalších 1 123 bylo zraněno.

Počet těchto nehod je oproti stejnému období předchozího roku nižší o 1%,  počet usmrcených je nižší o 3 osoby a počet zraněných je nižší - o 64 osob. V následující tabulce je uvedena závažnost nehod u jednotlivých druhů motorových vozidel. Nejhorší ukazatel je u  motocyklů, kde na 1000 nehod připadá přes 41 usmrcených osob. Průměrná hodnota tohoto ukazatele v České republice v roce 2003 představuje 6,7 usmr-cených osob připadajících na 1000 nehod. Průměrná hodnota tohoto ukazatele se oproti roku 2002 zlepšila o 0,2 procentního bodu.

V porovnání s rokem 2002 se hodnota tohoto ukazatele výrazně snížila u malých motocyklů (prakticky na polovinu) a také u motocyklů (o 4 procentní body) a naopak u autobusů došlo ke zvýšení o 16,4 procentní-ho bodu apod.

Druh motorového vozidla - rok 2003 Závažnost nehod (usmrceno na 1 000 nehod)
Malý motocykl

16,5

Motocykl

41,2

Osobní automobil

6,9

Nákladní automobil

4,5

Autobus

23,1

Traktor

10,8

Jiné

4,5

Nezjištěno

1,3

Následující kapitola
Seznam kapitol
  1. Počet nehod za posledních 10 let, poklesy a nárůsty, viníci nehod
  2. Nehody podle objemu motoru, podle stáří vozu, hlavní příčiny nehod
  3. Nehody zaviněné pod vlivem alkoholu, místa nehod, souhrnné následky
  4. Statistiky nehodovosti v lednu 2004
Minitest Škoda Superb 1.5 TSI ACT DSG: Je to o úhlu pohledu

Škoda Superb 1.5 TSI ACT (minitest)

Nový motor, stejný výkon. Změnila se nějak základní Škoda Superb s jednotkou 1.5 TSI?

včera | Vladimír Kadera | 67 příspěvků
TEST Škoda Kodiaq RS 2.0 TDI/176 kW: Dává smysl, jen trochu jiný

Škoda Kodiaq RS 2.0 TDI/176 kW

Při hodnocení Škody Kodiaq RS velice záleží na přístupu „pozorovatele“. Pokud vůz budete brát jako sportovní SUV, zřejmě vám brzy dojdou argumenty. V nabídce však rozhodně není nadbytečný.

12.  2.  2019 | Jan Mička | 82 příspěvků
TEST Hyundai i20 1.0 T-GDI DCT: Když chcete prostě jen auto

Hyundai i20 1.0 T-GDI

Hyundai se v segmentu B rozhodně nemá za co stydět. Nabízí dobře vybavený model se spoustou zajímavých funkcí. Má ale něco navíc?

7.  2.  2019 | David Rusol | 97 příspěvků