Téma: alkohol za volantem (vliv alkoholu, statistiky, rozhovory)

„Měl jsem jenom tři piva. Nechám auto před hospodou a někdo mi ho ukradne. Domů to mám jenom kousek a cestu znám nazpaměť...“ Takové a mnoho dalších argumentů si dovede člověk vymyslet, aby obhájil svůj úmysl sednout za volant pod vlivem alkoholu...
Téma: alkohol za volantem (vliv alkoholu, statistiky, rozhovory)
Seznam kapitol
  1. Alkohol zabíjí, za pití se platí, rozhovor s majorem Bc. Stanislavem Humlem
  2. Rozhovor s Petrem Goldmannem (psycholog), rozhovor s Milanem Burešem (advokát)

Zhoubný vliv alkoholu na kvalitu řízení nezpochybňuje snad nikdo: snížená schopnost soustředění, reakcí, zhoršený postřeh, špatná orientace a zároveň rostoucí sebedůvěra a bezohlednost. Přes tato všeobecně známá fakta se po silnicích pohybuje neúnosné množství lidí, kteří řídí pod vlivem alkoholu a starají se o zprávy do černé kroniky typu: „Tři mladí lidé zabiti na tramvajovém ostrůvku v Plzni“, „Opilý řidič smetl na přechodu maminku s kočárkem“ a mnoho dalších.

V loňském roce zahynulo v důsledku nehod pod vlivem alkoholu celkem 136 lidí. „Asi nejsmutnější případ jsem zažil před pěti lety, kdy jsem byl na místě nehody na Berounsku. Z diskotéky se vracelo šest mladých lidí starým žigulíkem. Šestý seděl ve „třetí třídě“, tedy v nákladovém prostoru combi. Řidič nezvládl zatáčku a narazil do stromu. Vidět pět mrtvých dvacetiletých lidí (s těžkým šokem přežil jen jeden) byl zážitek, na který do smrti nezapomenu,“ říká major Stanislav Huml, vedoucí středočeské dopravní policie. I v tomto případě hrál hlavní roli alkohol.

Statistiky dokazují, že nehody pod vlivem alkoholu mají daleko závažnější následky než jiné druhy nehod – úmrtnost je v takových případech dvojnásobná. Pokud má viník to štěstí, že nehodu přežije, musí počítat s přísným trestem. „Alkohol je chápán jako přitěžující okolnost. Stává se, že za stejný následek řidič střízlivý odchází od soudu s podmínkou, řidič opilý s trestem nepodmíněným a delším. Dalším následkem je náhrada škody. Pojišťovna za opilce nemusí plnit,“ upozorňuje major Huml.

Za tři mrtvé, tři až deset let

„Za nehodu spáchanou pod vlivem alkoholu, při níž došlo k těžkému ublížení na zdraví nebo smrti více osob (nejméně 3 osoby), pak přichází v úvahu maximální trestní sazba. Tedy trest odnětí svobody na tři roky až deset let,“ vysvětluje advokát Mgr. Milan Bureš. Potrestány mohou být i osoby, které pachateli před jízdou alkohol podávali nebo prodávali. „Tuto skutečnost si uvědomuje velice málo lidí, ale riziko trestního stíhání zde v každém případě je. Dále může být trestně stíháno i předání řízení opilému což také hodně lidí neví,“ podotýká Milan Bureš.

V evropské kultuře a v České republice zejména je alkohol naprosto běžnou a neodmyslitelnou součástí společenského života. „Pít alkohol je v některých zemích společensky tolerovaným chováním a pak samozřejmě ta samá kultura vytváří malý tlak, aby se obyčejný člověk v alkoholu omezoval kvůli takové banalitě, jako je řízení. Vždyť z hospody je člověk doma za chvilku a to se nemůže nic stát,“ vysvětluje psycholog Petr Goldmann z Bohnické psychiatrické léčebny.

Mnoho řidičů si myslí, že mohou odmítnout dechovou nebo krevní zkoušku na přítomnost alkoholu. To samozřejmě mohou, ale postih za odmítnutí zkoušky vysoký. Opilec, který zavinil nehodu a z místa činu uprchl, aby mohl do rána vystřízlivět, také nemá zdaleka vyhráno. „Existují postupy jak dokázat, že řidič byl pod vlivem alkoholu. Tím mám namysli případné výpovědi svědků. Příslušní soudní znalci jsou schopni na základě poskytnutých informací stanovit minimální množství alkoholu v krvi řidiče v době dopravní nehody,“ dodává advokát Milan Bureš.

Řízení pod vlivem alkoholu odsuzuje většina společnosti a tresty jsou citelné. Alkohol je přesto na našich silnicích stále přítomen. „Pro většinu řidičů je téměř nepřijatelná myšlenka, že by oni sami mohli udělat při jízdě nějakou chybu. A kde není náhled možného zavinění dopravní nehody, zranění nebo smrti, tam zpravidla chybí reálné posouzení úrovně vlastních řidičských dovedností. Kde je nekritičnost k sobě samému, tam se i snáze poruší předpisy a někdy i zákon zakazující řídit s alkoholem nebo drogou,“ uzavírá dopravní psycholog Jiří Sedlic.

Vliv alkoholu na řidiče

Hladina alkoholu v krvi výrazně ovlivňuje chování řidiče ve vztahu k řízení motorového vozidla. 0,2 až 0,5 promile se projevuje zvýšenou tendencí riskovat, nepřiměřenou sebedůvěrou, zhoršenou schopností rozeznat pohybující se světla, špatným odhadem vzdálenosti. Velmi nebezpečné je to, že si takto alkoholem ovlivněný řidič neuvědomuje svůj stav a naopak má sklon se přeceňovat. 0,5až 0,8 promile se projevuje stejně, navíc se přidává prodloužený reakční čas (zhoršený postřeh).

Dále roste přeceňování vlastních schopností, oči se obtížně přizpůsobují přechodu ze světla do tmy a naopak, následuje horší vnímání barev (červená!), zhoršená schopnost soustředění. Poruchy rovnováhy (motocyklisté a cyklisté!). Dále se zhoršuje odhad vzdálenosti. Při 0,8 až 1,2 promile se navíc zhoršuje schopnost vnímat okraje zorného pole (tzv. tunelové vidění), další zhoršování soustředění, ještě více je prodloužen reakční čas, roste bezohlednost při řízení.

Řidič s 1.2 promile v krvi představuje pro sebe i okolí obrovské riziko. Nadále se zhoršují poruchy soustředění, reakční čas, rovnováha i nekritičnost. Často i špatná orientace. I velmi zkušený řidič se v tomto stavu může dopustit hrubých chyb jako je sešlápnutí plynu místo brzdy. Kocovina, kdy alkohol už z krve vymizel je typická vyšším rizikem spánku, nevolností a dalšími tělesnými a duševními obtížemi, které odvádějí pozornost řidiče, krátkodobá ztráta vědomí v důsledku hypoglykémie (poklesu krevního cukru).

Rozhovor: major Bc. Stanislav Huml (vedoucí odboru
Dopravní policie PČR správy Středočeského kraje)

K jakým typům nehod nejčastěji v souvislosti s požitím alkoholu dochází?

Jde nejčastěji o nehody, které potom klasifikujeme jako nepřizpůsobení rychlosti stavu a povaze vozovky. Souvisí to s tím, že alkohol utlumuje opatrnost, lidé za volantem pak mají pocit, že se nemůže nic stát, přeceňují vlastní schopnosti a podceňují okolí. To se projevuje nejvíce ve vyšší rychlosti a někdy i při předjíždění, kdy špatně vyhodnotí situaci a zaviní nehodu.

Máte nějakou vlastní zkušenost s opilými řidiči, respektive nehodami?

Asi nejsmutnější případ jsem zažil před asi pěti lety, kdy jsem byl na místě nehody na Berounsku. Z diskotéky se vracelo šest mladých lidí starým žigulíkem. Šestý seděl ve „třetí třídě“, tedy v nákladovém prostoru combi. Řidič nezvládl zatáčku a narazil do stromu. Vidět pět mrtvých dvacetiletých lidí (s těžkým šokem přežil jen jeden) byl zážitek, na který do smrti nezapomenu. Já nechci mentorovat, ale dopravní přestupky mají tu zvláštnost, že to, co se zdá být „jen přestupkem“, je způsobilé zabíjet.

Kolik promile alkoholu je u nás dovoleno mít v krvi, když člověk řídí? Dá se to nějak přepočíst? Může si dospělý člověk dát k obědu dvanáctistupňové pivo?

Máme nulovou toleranci. V zákoně je zakázáno pití alkoholu každému, kdo ví, že bude řídit. Nicméně každý jsme jiný a v těle některých lidí koluje určité množství těkavých látek i když nepijí, a tak určité desetiny se považují za fyziologickou toleranci. Někomu se do této tolerance opravdu může vejít i malé pivo.

Policie nemůže opilému řidiči zabavit řidičský průkaz. Stává se, že si řidič ráno sedne opět za volant. Kde je v zákoně chyba?

Parlament ČR nám zákonem o provozu na pozemních komunikacích pravomoci odebral. Nejenom zadržení řidičského průkazu, ta novela byla zásadní a řadu kompetencí, které policie měla, převedla na okresní úřady a posléze na pověřené obce. Tím z nás sňali i značnou část odpovědnosti za vývoj nehodovosti. Co považuji za chybu, je fakt, že tu není nikdo, kdo by odpovědnost od nás přebral.

Jak byste si představoval nejlepší systém policejních sankcí vůči opilým řidičům?

Jízda bez řidičského oprávnění, pod vlivem alkoholu a s neschváleným vozidlem (nepojištěným nebo s jinou registrační značkou) jsou tři nejnebezpečnější delikty na silnici a měly by být postihovány jako trestný čin.
 
Jak se vlastně správně postupuje, když policista zastaví opilého řidiče? Může být i dost agresivní…

I dnes jsou nástroje jak zklidnit agresivního opilce, a to nemusí řídit auto. Máme záchytky. Běžně se však setkáte se slušným a veselým opilcem, který si myslí, že mu zase tak moc nehrozí. My mu sice dnes neukládáme pokutu, ani neodebereme řidičský průkaz, ale oznamujeme jej na pověřenou obec, kde mu hrozí až 15 000 Kč pokuta a zákaz činnosti až na 2 roky. Je to dost? Já postrádám tu dolní hranici. A tak je tu prostor pro korupci. Když úředník projednávající věc uloží řidiči 100 Kč pokuty, jednal v souladu se zákonem i u řidiče se třemi promile v krvi, který již byl kontrolován potřetí.

V jakých případech může řidič řídit, i když se napil alkoholu?

Jen v případě krajní nouze. Tedy jsem-li svědkem zranění, je třeba převést zraněného do nemocnice a nejde to jinak. Tehdy pro tu cestu tam mohu sednout za volant a jet. Cesta zpět je již trestná.

Jaké mají tyto nehody následky právní? Kolik let si může řidič odsedět ve vězení za způsobení nehody v opilosti nebo nehody se smrtelným zraněním?

Alkohol je chápán jako přitěžující okolnost. Stává se, že za stejný následek řidič střízlivý odchází od soudu s podmínkou, řidič opilý s trestem nepodmíněným a delším. Je to individuální a je to tak dobře. Dalším následkem je náhrada škody. Pojišťovna ji za opilce nemusí plnit.

Je prevence v tomto problému dostatečná? Plní v problému alkohol na silnici svou úlohu školy, autoškoly, policie sama?

Myslím, že zejména autoškoly mají co dohánět. Hlavní tíha prevence v dopravě leží na Ministerstvu dopravy a já vím, že prevencí nehodovosti se tu zabývají. Nicméně tvrdím, že nejúčinnější prevence je represe.

Chtěl byste řidiče, co se „trochu napili“, nějak varovat nebo jim poradit?

Myslete na to, že můžete poslat někoho na vozík a představte si, jak se mu pak budete dívat do očí nebo se o něj do konce života starat. Může to být třeba manželka nebo muž sedící vedle vás. Stojí to za to?

Následující kapitola
Seznam kapitol
  1. Alkohol zabíjí, za pití se platí, rozhovor s majorem Bc. Stanislavem Humlem
  2. Rozhovor s Petrem Goldmannem (psycholog), rozhovor s Milanem Burešem (advokát)
Minitest Škoda Superb 1.5 TSI ACT DSG: Je to o úhlu pohledu

Škoda Superb 1.5 TSI ACT (minitest)

Nový motor, stejný výkon. Změnila se nějak základní Škoda Superb s jednotkou 1.5 TSI?

včera | Vladimír Kadera | 85 příspěvků
TEST Škoda Kodiaq RS 2.0 TDI/176 kW: Dává smysl, jen trochu jiný

Škoda Kodiaq RS 2.0 TDI/176 kW

Při hodnocení Škody Kodiaq RS velice záleží na přístupu „pozorovatele“. Pokud vůz budete brát jako sportovní SUV, zřejmě vám brzy dojdou argumenty. V nabídce však rozhodně není nadbytečný.

12.  2.  2019 | Jan Mička | 85 příspěvků
TEST Hyundai i20 1.0 T-GDI DCT: Když chcete prostě jen auto

Hyundai i20 1.0 T-GDI

Hyundai se v segmentu B rozhodně nemá za co stydět. Nabízí dobře vybavený model se spoustou zajímavých funkcí. Má ale něco navíc?

7.  2.  2019 | David Rusol | 97 příspěvků