SOVA a AAA Auto a chtějí zákon proti stáčení tachometrů. Úplně zbytečně

Už jsme si zvykli na to, že v čem má prsty Sdružení na ochranu vlastníků automobilů (SOVA), to postrádá zdravý rozum. A nejinak je tomu i v tomto případě.

SOVA totiž společně se skupinou AAA Auto předkládá návrh na novelu trestního zákoníku, podle níž by za přetáčení tachometrů ojetých vozů mohly hrozit až dva roky vězení. Prý se počty vozů s přetočeným tachometrem stále zvyšují a s tím se přece musí něco dělat.

Na první pohled záslužný čin, jakákoli úprava historie vozu s cílem uvést zákazníka v omyl a získat na tom vlastní prospěch je nesporně zavržení hodný nešvar, hned na ten druhý je to ale úplná zbytečnost.

Samotná změna hodnoty na tachometru trestná být nemůže. Proč také, nikdo nemůže nikomu bránit nastavit si každý večer na tachometru pět jedniček, aby si připradl dobře, nebo naopak samé nuly, aby se cítil špatně a mohl to zapít. Podobná potřeba může vzniknout i z tisíce jiných smysluplnějších důvodů od rozbití přístrojové desky až po její krádež. Něco podobného nemůže nikdo nikomu zakazovat, majitel tachometru si s ním může zacházet dle vlastního uvážení, pakliže tak nečiní s cílem poškodit někoho jiného, nebo sebe na úkor jiného obohatit.

I takové návrhy na kriminalizaci samotného „přetočení” tachometru zde padly, ale toto jednání se návrh SOVA a AAA Auto (naleznete jej níže) kupodivu kriminalizovat nesnaží. Před ustanovení de facto zkopírovaná o z německého zákona (tam je něco takového opravdu zcela zakázáno, to ale neznamená, že takovou hloupost musíme zavést i my) totiž přidali podmínku „Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že...”, čímž ovšem věc vůbec nevylepšili, ale její smysl popřeli zcela.

Jakékoli jednání vedoucí k obohacení sebe či jiné osoby uvedením jiného v omyl se totiž jmenuje trestný čin podvodu a současné zákony na takové jednání velmi dobře pamatují. Kdo tedy přetočí tachometr vozu ne pro své vlastní uspokojení, ale třeba s cílem prodat jej dráže (nebo jej vůbec prodat...) se již dnes dopouští trestného činu podvodu dle paragrafu 209 trestního zákona. Nevidíme vůbec žádný problém takové jednání stíhat, viníka najít a usvědčit. Vedle činností policie jako je pátrání po panu Pitrovi je to naprosto triviální případ, kdy schopný detektiv během pár dní snadno zjistí, v jaké fázi prodeje vozu došlo k zfalšování jeho historie a proti viníkovi shromáždí dostatečné důkazy k jeho usvědčení. Soud již bude pouhá formalita a nepochybujeme o tom, že by udělil takový trest, aby si dotyčný prodejce něco podobného znovu netroufl.

Víte ale o takovém případě? My nikoli. Vina zde ovšem není v zákonech a rozhodně věci nepomůžeme tím, že budeme obecně platný a naprosto bezproblémový zákon konkretizovat. Proč mít specifický paragraf pro stáčení tachometrů a nikoli pro zamlčenou opravu havárie, zfalšovanou servisní knížku nebo jakékoli jiné záměrné uvádění zákazníků v omyl s vidinou vlastního prospěchu? Specifický zákon je naprosto zbytečný a nesmyslný, stačilo by používat ten stávající. Ale to se zřejmě nikomu nechce...

Generální ředitel AAA Auto Anthony James Denny řekl k celé věci: „Domníváme se, že by se mohlo jednat o poměrně jednoduchou novelizaci, která by nově zavedla trestný čin zásahu do měřicího zařízení v automobilu. Navrhujeme pro něj trest odnětí svobody až na dva roky, zákaz činnosti nebo propadnutí věci. Trestná by měla být kromě samotné úpravy tachometru také příprava a nabízení těchto služeb. Například by nebylo dále možné nabízet nelegální úpravy tachometrů veřejně na internetu a v tištěných inzertních médiích tak, jako je tomu bohužel dnes.“

Z přiloženého plného znění celého návrhu je však zjevné, že jde jen o zbytečné konkretizování obecného ustanovení platného zákona. Pikantní na celé věci je, že do obecných ustanovení zmiňovaného paragrafu 209 Trestního zákona (též přikládáme plné znění) jsou jakoby vloženy věty německého Zákona o silniční dopravě (rovněž přikládáme), který mj. zakazuje i narušení či ovlivnění funkce omezovače rychlosti. Jak toto souvisí se zájmem, který je definován výše, už netušíme ani v nejmenším. Funkční či nefunkční omezovač rychlosti a podvod spolu nelze spojovat snad v žádném případě.

Ze strany obou institucí jde zřejmě především o snahu o vlastní zviditelnění. Myslíme si ale, že bylo možné zvolit vhodnější prostředek vedoucí k tomuto cíli. Ostatně posuďte sami...

Text návrhu SOVA a AAA

§ 209a Neoprávněný zásah do měřícího zařízení

(1) Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že
a) zásahem do zařízení, kterým je vybaveno motorové vozidlo k měření počtu ujetých kilometrů ovlivní výsledek měření působením na zařízení nebo na průběh měření,
b) přeruší nebo naruší funkci omezovače rychlosti, kterým je motorové vozidlo vybaveno, působením na toto zařízení, nebo
c) připravuje trestný čin dle předchozích odstavců, při kterém vyrábí nebo nechá si vyrobit nebo jinak si opatří nebo sám či prostřednictvím jiné osoby distribuuje počítačový software umožňující spáchání trestného činu dle předchozích odstavců, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
 
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 a byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán.
 
(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 větší škodu.

(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
b) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného,
c) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek, nebo
d) způsobí-li takovým činem značnou škodu.

(5) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo
b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání trestného činu vlastizrady (§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru (§ 312).

(6) Příprava je trestná.

Platné znění zákona

§ 209 Podvod

(1) Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

(zajímavé, jak lze totéž říci jednou větou - pozn. redakce)

Německá legislativa

Volný překlad § 22b Straßenverkehrsgesetz - Missbrauch von Wegstreckenzählern und Geschwindigkeitsbegrenzern

§ 22b Zákona o silniční dopravě - Zneužití počítačů ujeté vzdálenosti a omezovačů rychlosti

(1) Trestem odnětí svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem bude potrestán každý, kdo:
1. pozmění, nebo působením na zařízení ovliní výsledek měření měřiče ujeté vzdálenosti, kterým je vybaveno motorové vozidlo,
2. odstraní, nebo působením na toto zařízení ovlivní zamýšlenou funkci zařízení omezující rychlost, kterým je vybaveno motorové vozidlo,
3. připraví trestný čin podle části 1 nebo 2 tím, že vytvoří, přenechá, nebo poskytne k prodeji počítačový program, který takovou úpravu umožňuje.

TEST Lexus LC 500: Socha na kolech, precizní řidičský nástroj. Má chybu?

Lexus LC 500

Velké kupé od Lexusu má být dokonale vybroušeným, mistrovským dílem japonského automobilového průmyslu. Pro nás je ale podstatný i fakt, že má naprosto úchvatný pětilitrový osmiválec bez přeplňování!

19.  7.  2018 | Milan Lažanský | 51 příspěvků
TEST Volvo XC40 D4 AWD: Mistr prvního opojení

Volvo XC40 D4 AWD

Na rozdíl od modelů XC60 a XC90 je nové Volvo XC40 postaveno na platformě CMA, určené pro kompaktní vozy. Narostlo však do takových rozměrů, že jedna ze stálic nabídky může přestat dávat smysl.

17.  7.  2018 | Jan Mička | 34 příspěvků
TEST Škoda Fabia edition R5: Lehká ochutnávka možností

Škoda Fabia edition R5

Civilní edice sportovní Fabie R5 v mnohém naznačuje, jak dobrá by mohla být sériová malá ostrá škodovka. Přesto se nedá zcela vyhnout myšlence, že tohle je tak trochu promarněná příležitost.

15.  7.  2018 | Miro Mihálik | 20 příspěvků