Škoda Fabia a nádrž: čerpací stanice nejsou vadné

Škoda Fabia a nádrž: čerpací stanice nejsou vadné

Český metrologický institut (ČMI) se zabývá stále častěji stížnostmi uživatelů osobních vozů (zejména zn. Škoda Fabia), na to, že do svých nádrží načerpali víc pohonných hmot, než uvádí výrobce v manuálu k vozidlu. Tuto skutečnost přičítají nepoctivosti obsluhy čerpacích stanic a chybnému seřízení  měřidel - výdejních stojanů na pohonné hmoty. Za období posledních dvanácti měsíců jsme dostali cca 20 podnětů k přezkoušení těchto měřidel. Ani v jednom případě pracovníci ČMI nezjistili vadné měřidlo - skutečně bylo do nádrže načerpáno množství pohonných hmot, které výdejní stojan „ukázal“.

Technicky je tato záležitost výrobcům silničních motorových vozidel, včetně zmíněné Škody Fabie, známa a souvisí se způsobem čerpání pohonných hmot do nádrže. V této souvislosti výrobce písemně potvrdil, že nesprávným způsobem čerpání lze do nádrže načerpat zřetelně více pohonných hmot, neboť celkový objem nádrže, jejíž jmenovitý objem v dokladech k vozidlu je uveden 45 l, činí s bezpečnostním prostorem a nalévacím hrdlem 58 l s tolerancí (2 až 3 l). To asi zjistili i stěžovatelé, když ujeli s načerpanými pohonnými hmotami víc, než by měli, ale svou stížnost už (s výjimkou jediného) nemodifikovali. 

Výdejní stojan na pohonné hmoty je podle zákona o metrologii tzv. stanoveným měřidlem a podléhá „regulaci“ ve smyslu tohoto zákona. To znamená, že typ stojanu musí být před uvedením na trh schválen a každý exemplář měřidla podléhá po instalaci tzv. prvotnímu ověření. Toto ověření má platnost 2 roky a následně je v těchto dvouletých intervalech opakováno po celou dobu používání k prodeji pohonných hmot. Ověřování výdejních stojanů na pohonné hmoty provádí pouze ČMI, a to zejména s ohledem na kritéria nezávislosti a pokrytí celého území České republiky.

Zda bylo konkrétní reklamované měřidlo v době nákupu řádně ověřeno, může spotřebitel zjistit na místě, a to podle úřední značky, která je na měřidle viditelně umístěna a také z příslušné dokumentace, kterou je povinen uživatel stanoveného měřidla podle zákona o metrologii vést, případně ze záznamů územně příslušného pracoviště ČMI.

Podle zákona o metrologii je měřidlo po ověření opatřeno (a proti nežádoucí manipulaci zajištěno) úředními značkami, jejichž podobu stanovuje vyhláška MPO č. 262/2000 Sb., na místech určených v certifikátu o schválení typu stanoveného měřidla. Tyto značky v podobě plomb lze také nalézt, pokud by obsluha otevřela kapotáž výdejního stojanu (což ale není zákonem stanovená povinnost). Proto lepí ČMI po ověření stojanu na sklo displeje nebo přímo na displej značku s písmeny CM a číslem pracoviště ČMI (např. Praha má č. 1), které ověření provedlo, a dvojčíslím roku, kdy bylo poslední ověření provedeno. Lhůta platnosti ověření (již zmíněné 2 roky) se počítá od 1. 1. roku následujícího po ověření.

Jako informaci pro veřejnost ČMI od roku 2004 zavedl další kulatou značku, na níž je uvedeno, který inspektorát ČMI ověření provedl, kontakty na něj a rok, kdy musí být provedeno ověření další (dříve byly tyto nálepky modré na stříbrném podkladě a neobsahovaly údaj o platnosti ověření).

Na čerpacích stanicích jsou dále vedeny tzv. kmenové listy, což je evidence stanovených měřidel (jejich vedení je povinností uživatele měřidel podle zákona o metrologii). Do kmenových listů se zaznamenávají všechny opravy, jiné servisní zásahy, ale i ověřování měřidel apod. Opět však jde o dokument, který nemusí obsluha spotřebiteli poskytnout k nahlédnutí, spíš jde o její dobrou vůli prokázat zákazníkovi, že ověření bylo provedeno a kdy.

ČMI průběžně přezkoumává správnost měřidel i v rámci státního metrologického dozoru dle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii. Souběžně s tímto dozorem je vykonáván i dozor nad jakostí metrologických výkonů prováděných vlastními zaměstnanci ČMI. V praxi to znamená, že zaměstnanec pověřený dozorovou činností po kontrole na čerpací stanici o jejím výsledku zpracuje písemný protokol. Kontrola je provedena ve dvou etapách - nejprve běžným spotřebitelským nákupem a přeměřením zakoupeného množství pohonné hmoty, následně kontrolou metrologických náležitostí výdejního stojanu.

Při podání podnětu ke kontrole je třeba sdělit nejen místo a firemní značku čerpací stanice, ale i o jaké číslo výdejního místa a produkt (nafta, Super 95 apod.) se v předmětném případě nákupu jednalo a datum, kdy byl nákup pohonných hmot proveden. Dále je třeba sdělit adresu/kontakt, kam má být výsledek kontroly nebo informace zaslána.

Měřidla na čerpacích stanicích jsou v souladu s právními předpisy pro metrologii ověřována ve výše uvedených intervalech zaměstnanci ČMI, kteří nejsou zainteresováni na případných záměrně nesprávných výsledcích měření. Chyba měřidla, zjišťovaná při několika kontrolních režimech, nesmí překročit dovolenou odchylku (0,5 %), jinak měřidlo není opatřeno úředními značkami a nesmí být pro veřejný prodej (podle zákona o metrologii "závazkové vztahy") používáno.

I přesto, že se snažíme pro spotřebitelskou veřejnost metrologii popularizovat, povědomí o ní je velmi malé, ačkoli jde o jeden z účinných nástrojů ochrany spotřebitele. Navštívíte-li webové stránky ČMI - www.cmi.cz (například část „časté dotazy“), najdete řadu praktických a pro běžný život použitelných zajímavostí z oblasti metrologie, kterou si stále mnoho lidí plete s naukou o počasí.

bazar

Nissan Juke 1,2
Rok výroby: 2017
Stav: nový vůz
Cena: 370 000 Kč
Renault Thalia 1,4
Rok výroby: 2006
Stav: 52 888 km
Cena: 60 000 Kč
Hyundai ix20 1,6
Rok výroby: 2011
Stav: 67 361 km
Cena: 216 000 Kč
Skoda Octavia 1,9
Rok výroby: 2005
Stav: 349 860 km
Cena: 73 000 Kč
Skoda Octavia 1,9
Rok výroby: 2006
Stav: 267 318 km
Cena: 90 000 Kč
Skoda Superb 2
Rok výroby: 2010
Stav: 159 691 km
Cena: 295 000 Kč
Nabídka dalších vozů
Test Fiatu Fullback: Převlečené Mitsubishi se jeví jako správná volba

Fiat Fullback

Fiat se po vzoru Renaultu a Mercedesu také rozhodl nabízet pracovní pickup, který původně pochází z úplně jiné dílny. A rozhodl se více než správně, protože Fiat Fullback alias Mitsubishi L200 je vynikajícím pracovním pickupem. V terénu má dost potence a na silnici dostatek kultivovanosti.

22.  8.  2017 | Jiří Švamberk | 2 příspěvky
Test Renaultu Koleos: Druhý pokus je o dost lepší, ale není ozdob moc?

Renault Koleos

Tentokrát jsme se v naší recenzi zaměřili na druhou generaci Renaultu Koleos. Od předchůdce se vzdálil mílovými kroky.

17.  8.  2017 | Milan Lažanský | 4 příspěvky
Test Suzuki Ignis: Nejlevnější čtyřkolka boduje i tam, kde byste nečekali!

Suzuki Ignis

Naší recenzí tentokrát prošlo Suzuki Ignis - nejlevnější čtyřkolka na českém trhu.

13.  8.  2017 | Milan Lažanský | 34 příspěvků