Renault vykazuje za rok 2002 rekordní zisk

Obnova výrobní řady, udržení pozic a současně ústup z hlavních trhů, to jsou okolnosti, za jakých Renault výrazně zlepšuje svou operační marži. Ta nyní představuje 1 483 miliony eur, což je 4,1% z obratu. Podle konstantních norem marže představuje 2,5 % obratu ve srovnání s 1,3% v roce 2001.

Koncern těží také z nárůstu výsledků Nissanu. Vylepšení parametrů společnosti souvisí i s posílením finanční struktury a významným snížením čistého finančního zadlužení. Tyto výsledky ukazují na zkvalitnění v odvětví automobily, na dobrou kontrolu výdajů a rozvoj celého Sdružení. 

Navzdory obtížnější situaci, která nyní panuje na světovém i evropském trhu si koncern v roce 2002 udržel objem světových obchodů ve výši 2,4 milionu vozidel. V tomto roce Renault zvýšil svůj podíl na trhu v Západní Evropě na 11,3 %, a zaznamenal silný nárůst ve Střední Evropě na 10,6 % (ve srovnání s 9,9 % v roce 2001). V Rumunsku koncern i nadále posiloval svou pozici na trhu až na 56,8 %. V mezinárodním měřítku se Renaultu podařilo vyrovnat ústup z trhů Turecka a Mercosur činností na nových trzích (Mexiko a Tichomořská Asie).

Při shodné struktuře i metodě se obrat zvyšuje o 2,6 % v porovnání s rokem 2001. Konsolidovaný obrat zůstává na 36 336 milionech eur. Odvětví Automobily svůj příspěvek k obratu zvyšuje o 2,3 % na 34 456 milionů eur, oproti 33 675 milionům v roce 2001 při shodné struktuře i metodách. I přes negativní dopad směnečných kurzů a objemů, se zvýšení obratu vysvětluje zlepšením cen nových vozů a nabídkou různorodého produktu s novými vozy luxusní třídy (Vel Satis, Espace IV), dále pak nárůstem činnosti náhradní díly a prodejem agregátů třetím stranám, zejména Nissanu.

Odvětví Financování prodeje přispívá v roce 2002 k obratu podílem zvyšujícím se o 8,4% na 1 880 milionů eur, oproti 1 734 milionům v roce 2001 při shodné struktuře i metodách. Tento nárůst vyplývá z nárůstu finančních a servisních činností, a to jak u značky Renault, tak u Nissanu. 

Operační marže roste téměř o 90%

Operační marže dosahuje 1 483 milionů eur. Podle původních norem se zvyšuje na  896 milionů eur, z toho 602 miliony eur připadají na odvětví Automobily; to představuje 1,7 % z obratu oproti 0,6 % v roce 2001.

Výrazné zlepšení operační marže z činnosti Automobily se vysvětluje následovně:

  • snížení nákladů na strukturu (správní náklady a náklady spojené s informatikou, náklady související se sídlem a náklady R&D), bez dopadu na plán výrobku,
  • vyšší podíl z mezinárodní činnosti díky silnému nárůstu výsledků Renault Samsung Motors a vyšším ziskům Renaultu v nových zemích, s podporou Aliance,
  • stabilní podíl evropských trhů, a to i v situaci, kdy se snížily objemy a byl ukončen Mégane.
    Odvětví Financování prodejů oznamuje marži 294 miliony eur, což představuje 15,6% jeho obratu, oproti 13,8%  v roce 2001.

Ostatní produkty a provozní náklady představují v roce 2002 výdaje ve výši 266 milionů eur, v roce 2001 to bylo 231 milionů eur (tato částka vyplývala z 632 milionů eur nadhodnoty realizované převodem Renaultu V.I. a CAT). V roce 2002 tento výsledek obsahuje nadhodnoty realizované postoupením operačních podílů za 114 milionů eur, odpovídající především nadhodnotám realizovaným během prodejů 50% podílu na kapitálu Irisbud za 34 miliony eur a 20 % podílu na kapitálu Global Automotive Logistics za 79 milionů eur. Zahrnuje také rezervy na restrukturalizaci ve výši 156 milionů eur spojené především s nařízeními o předčasném ukončení činnosti u starší zaměstnanců ve Francii a Španělsku, stejně jako rezervy na znehodnocení průmyslových aktiv ve výši 102 miliony.

Provozní výsledek se následně zvyšuje na 1 217 milionů eur nebo 630 milionů eur podle původních norem oproti 704 milionům v roce 2001.

Finanční výsledek představuje v roce 2002 čisté náklady ve výši 91 milion eur oproti 64 milionům eur v roce 2001. Renault si v roce 2001 připočítal výjimečnou nadhodnotu ve výši 89 milionů eur z přenechání cenných papírů BNP Paribas.

Podíl Renaultu na  čistém výsledku společností konsolidovaných ekvivalenční metodou představuje značný nárůst zisku ve výši 1 331 milion eur nebo 1 113 milionů eur podle původních norem, oproti 380 milionům eur v roce 2001. Renault využívá i nárůstu hospodářského výsledku Nissanu. Jak již bylo uvedeno, Nissan přispěl do účetnictví Renaultu částkou 1 335 milionů eur.  Konsolidace ekvivalenční metodou s koncernem AB Volvo se na výsledku Renault podílí ziskem 71 milion eur, zatímco konsolidace s ostatními podniky koncernu (včetně Maïs a Teksid) se projevuje ztrátou 75 milionů eur, ve srovnání se ztrátou 91 milion eur v roce 2001.

Celkový hospodářský výsledek koncernu před zdaněním dosahuje výše 2 457 milionů eur podle původních norem oproti 1 020 milionům eur v roce 2001.

Po započítání nákladů na zdanění a menšinových podílů se čistý výsledek Renaultu ustaluje na 1 956 milionech eur, nebo na 1 359 milionech eur podle původních norem oproti 1 051 milionu v roce 2001.
Čistý výsledek na akcii dosahuje hodnoty 7,53 eur, nebo 5,24 eur podle původních norem oproti 4,38 eura v roce 2001.

Koncern Renault v roce 2002 posílil i své finanční struktury

Vlastní kapitál koncernu se zvyšuje o 1 777 milionů eur a dosahuje tak 11 828 milionů eur ke 31. prosinci 2002. Čisté finanční zadlužení odvětví Automobily se snižuje o 1 432 miliony eur ve srovnání s koncem prosince roku 2001 a ke 31. prosinci 2002 představuje 2 495 milionů eur (včetně investic za 324 miliony eur). Toto snížení je výsledkem na jedné straně zlepšení provozu se posílenou schopností samofinancování ve výši 3 179 milionů eur, na straně druhé zlepšením potřeby pracovního kapitálu ve výši 322 miliony eur. Hmotné a nehmotné investice se zvyšují na 2 968 milionů eur. Vyšší míra oddělení čistých hmotných a nehmotných investic (2 331 milion eur mimo IAS38) umožnila dosáhnout úrovně 6,8% obratu z činnosti Automobily oproti 7,4 % v roce 2001.

Na snížení čistého finančního zadlužení měly vliv i operace provedené v rámci druhé etapy posílení Aliance; ty přispěly k oddlužení ve výši 283 miliony eur. Díky novému projednání podmínek financování Technocentra se ušetřilo 214 milionů, k dalšímu snížení přispělo i převedení investic, především v Irisbus a Global Automotive Logistics, ve výši 209 milionů eur. Oddlužení zahrnuje i kurzový zisk při převodu dluhů vystavených v devizách, tato částka představuje 527 milionů eur. Za současného účinku snížení zadlužení a zvýšení vlastního kapitálu se stupeň zadluženosti zlepšuje o 18 bodů a klesá z 39,1% vlastního kapitálu v roce 2001 na 21,1% ke konci roku 2002.

Správní rada 25. února 2003 přistoupí k uzavření účetnictví předloženého 11. února. Valné hromadě akcionářů, která se bude konat 29. dubna 2003 bude doporučena výplata dividend ve výši 1,15 eur na akcii, mimo daňový majetek.

Správní rada si přeje, aby byla vyjádřena vděčnost všem mužům a ženám Renaultu, kteří díky svým schopnostem, své práci i nadšení dosáhli takových výsledků v nelehkých podmínkách.

Perspektivy na rok 2003

V daném okamžiku Renault počítá pro tento rok s mírným poklesem automobilového trhu v Evropě a s mírným nárůstem v hlavních mimoevropských zemích, ve kterých se koncern prosadil. Na základě tohoto předpokladu Renault plánuje pro rok 2003 obrat vyšší než v roce 2002 a operační marži ve výši řádově 4% z obratu.

Tyto prognózy jsou nicméně vyslovovány v nejisté situaci, která neumožňuje vyloučit významnější pokles trhu s automobily. Renault se přesto domnívá, že má solidní prostředky dovolující této situaci čelit: poté, co Renault na konci roku 2002 vypustil na trh Mégane II sedan, počítá v roce 2003 s pokračováním obnovené rodiny Mégane, uvede čtyři nové modely, z toho Scénic II se objeví v létě. Významnější dopad nových modelů na situaci Renault se očekává od druhého pololetí.

Přidat příspěvek

Nejnovější komentáře

TEST Škoda Fabia edition R5: Lehká ochutnávka možností

Škoda Fabia edition R5

Civilní edice sportovní Fabie R5 v mnohém naznačuje, jak dobrá by mohla být sériová malá ostrá škodovka. Přesto se nedá zcela vyhnout myšlence, že tohle je tak trochu promarněná příležitost.

15.  7.  2018 | Miro Mihálik | 18 příspěvků
Minitest Mazda MX-5 RF: Řidičská bohyně s kovovou čepicí

Mazda MX-5 RF (minitest)

Není to zdaleka poprvé, co Mazda pro legendární roadster MX-5 nabízí alternativu s pevnou střechou. Aktuální generace na to jde dost odlišně než předchůdci.

12.  7.  2018 | Milan Lažanský | 21 příspěvků
TEST Lada Vesta SW Cross: Mnohem lepší, než by měla být!

Lada Vesta SW Cross

Přestože jsou vozy Lada na českých silnicích jako doma už celá desetiletí, potkat, nebo ještě lépe řídit nejnovější modely, není zase tak snadné. A víte co? Je to velká škoda…

10.  7.  2018 | Jan Mička | 207 příspěvků