Prodeje koncernu PSA za rok 2007

Významná fakta

-Nárůst prodeje o 3,8 % na 3 233 000 vozů

-Nárůst prodeje vozidel a montážních celků na 3 428 000 jednotek (+1,8 %)

-Zrychlení nárůstu prodeje vozidel ve druhém pololetí: +6,2 % (oproti 1,7 % v prvním pololetí)

-První rok od roku 2002, ve kterém došlo k růstu prodejů v Evropě

-Nárůst prodeje o 16,1 % v prioritních oblastech (Čína,Rusko, země latinské Ameriky)

-Již druhý rok po sobě byl v Evropě prodán milion vozů s emisemi CO2 nižšími než 140 g na km

Prodejem 3 428 000 vozů a montážních celků ve světě v roce 2007, oproti 3 366 000 v roce 2006, došlo u PSA Citroën Peugeot k nárůstu o 1,8 %. Výborných výsledků bylo dosaženo v prodeji vozidel (+3,8 %), zejména na mezinárodní úrovni (+11,1 %). Došlo k obnovení nárůstu v západní Evropě (+1,2 %), ale také k poklesu prodeje montážních celků (-22,5 %). Druhé pololetí bylo charakterizováno zrychlením růstu v koncernu. Prodej vozidel za toto období vzrostl o 6,2 % v porovnání s 1,7 % v prvním pololetí.

Silné stránky koncernu PSA Peugeot Citroën v roce 2007

-ModelPeugeot 207, který byl na trh ve Francii uveden v dubnu 2006, dosáhl prodeje 521 000 vozů, čímž byl překročen cíl 500 000 vozů stanovený pro rok uvedení na trh. Peugeot 206 upevnil svoji pozici na světovém trhu (v roce 2006 byl uveden v Číně, Íránu a Malajsii) a s 309 000 prodanými vozy dosáhl výrazného úspěchu. Dvojice 206 a 207, jíž se prodalo 830 000 kusů, zaznamenala oproti roku 2006 nárůst o 7,1 % a zaujala vedoucí postavení v segmentu malých osobních vozidel v Evropě. Prodej kompaktních vozidel (Peugeot 107, 206, 207 a 1007) i nadále roste (+20 % v roce 2006/2005 a +4,8 % v roce 2007/2006).

-Značce Citroën přinesl rok 2007 obchodní úspěch modelu C4 Picasso, uvedeného na trh v říjnu 2006. V roce 2007 se prodalo více než 200 000 těchto vozů. Prodeje modelu Xsara Piccaso, které se udržely na vysoké úrovni - 120 000 vozů, tak umožnily značce Citroën výrazný nárůst o 55,1%, což Citroënu zajistilo vedoucí postavení v Evropě v rámci segmentu.

-Citroën Berlingo a Peugeot Partner zaznamenaly 348 000 prodaných vozů. Prodeje roku 2007 jsou tak, více než 10 let po uvedení na trh, historicky nejlepším výsledkem těchto modelů.

-Nové produkty obchodně uvedené nebo představené ve druhém pololetí roku 2007 se setkaly s příznivou odezvou. Ať jde o nový Citroën C5, jenž bude uveden na trh v prvním pololetí 2008, nebo o Peugeot 308. Nový model 308 získal „Zlatý volant“ v Německu a během několika málo týdnů po uvedení bylo prodáno již 83 000 vozů.

-Skupina PSA Peugeot Citroën upevnila své vedoucí místo v Evropě na trhu lehkých užitkových vozidel nárůstem registrací o 4,9 %. Její podíl na trhu činí 18,8 %, tedy 387 000 přihlášených vozidel. Od poloviny roku 2006 koncern rychle obnovuje svou nabídku lehkých užitkových vozidel. Po uvedení modelů Peugeot Boxer a Citroën Jumper v červnu 2006 a Peugeot Expert a Citroën Jumpy v lednu 2007, jež získaly titul „Dodávka roku 2008“, budou počátkem roku 2008 uvedeny na trh Peugeot Bipper a Citroën Nemo. V prvním pololetí 2008 také nové Berlingo a Partner. Celková obměna nabídky lehkých užitkových vozidel Peugeot a Citroën v rekordním čase tak koncernu umožní nabízet nejmladší škálu vozidel na trhu. Toto velice významné omlazení nabídky má umožnit potvrdit vedoucí pozici koncernu PSA Peugeot Citroën na trhu v roce 2008.

-Skupina PSA Peugeot Citroën udržuje své vedoucí místo v oblasti životního prostředí. Již druhý rok po sobě prodal koncern v Evropě milion vozidel s emisí CO2 nižší než 140 g na km, z čehož 130 000 vozů emituje méně než 130 g CO2 na km. V rámci vozů produkujících méně než 130 g CO2 zaujímá koncern na trhu podíl více než 26 %.

Trh v západní Evropě (18 zemí): růst prodeje se vrací

Na evropském trhu (osobních + lehkých užitkových vozů) byl v roce 2007 zaznamenán mírný nárůst (+0,7 %). Registrace vozů PSA Peugeot Citroën poprvé od roku 2002 rostly (+0,9 %) na 2 333 000 jednotek. Z toho 1 226 000 vozů Peugeot a 1 107 000 vozů Citroën. V kontextu náročných obchodních podmínek je po několika letech ztrát pozice koncernu stabilizovaná na 13,8 % (7,3 % pro Peugeot, 6,6 % pro Citroën). PSA Peugeot Citroën je v Evropě druhým největším výrobcem osobních automobilů a největším výrobcem lehkých užitkových vozidel.

PSA Peugeot Citroën zaujímá vedoucí pozici na francouzském, španělském, belgickém a portugalském trhu a druhou pozici na trhu italském, dánském a švýcarském.

-Ve Francii je koncern největším výrobcem a jeho podíl na trhu činí 30,9 % se 779 800 zaregistrovanými vozidly (osobními + lehkými užitkovými vozidly), což představuje nárůst o 1,9 % na trhu, který zaznamenal růst o 3,5 %.

-Ve Španělsku má koncern PSA Peugeot Citroën podíl na trhu 19 % a potvrzuje svou vedoucí pozici v oblasti osobních a lehkých užitkových vozů. Také v roce 2007 je Citroën nejprodávanější značkou ve Španělsku s 203 000 prodaných vozů a podílem na trhu 10,7 %.

-Ve Velké Británii vzrostl trh o 2,8 %, přičemž registrace vozů vyrobených koncernem zaznamenaly nárůst o 1,8 % na 286 000 jednotek. Jeho podíl na trhu (osobních + lehkých užitkových vozů) byl v loňském roce 10,4 %.

-V Itálii, co do objemu čtvrtém největším trhu koncernu, kde se trh s automobily rozvíjí velice dynamicky (+6,2 %), se podíl na trhu výrazně zvyšuje, a to z 9,5 % na 9,9 %. S 269 000 registracemi zaznamenává koncern nárůst registrací o 10,7 %.

-V Německu se podíl PSA Peugeot Citroën ustálil na 5,5 %. Na prudce klesajícím trhu (-7,9 %), což je důsledek změny DPH od začátku roku, zaznamenal i počet registrací vozů koncernu úbytek o 10,6 %.

Trhy mimo západní Evropu: prodej vozidel vzrostl o 11,1 %

Mimo západní Evropu překročil v roce 2007 prodej vozidel a montážních celků koncernu již třetí rok po sobě milion vozů a představuje 32,2 % z celkového prodeje proti 31,8 % v roce 2006 a 30,4 % v roce 2005.

V důsledku urychlení růstu koncernu v prioritních oblastech rozvoje vzrostl prodej vozidel koncernu o 11,1 %.

-Ve východní Evropě, kde je PSA Peugeot Citroën druhým největším výrobcem vzrostl jeho prodej o 15,5 % na 132 000 jednotek, což je vyšší růst než v rámci trhu jako celku.

-V šesti zemích střední Evropy (Polsko, Maďarsko, Česká republika, Slovinsko, Chorvatsko, Slovensko) činí nárůst u koncernu 13,9 % a jeho podíl na trhu vzrostl z 11,3 % na 11,7 % se 115 000 zaregistrovanýmivozidly. Trh přitom zaznamenal růst o 10,2 %.

-V Rusku, nové prioritní oblasti koncernu a velmi dynamickém trhu (+35 %), registrace vozů PSA Peugeot Citroën zaznamenala nárůst o třetinu na 36 000 jednotek.

-V Číně, na nosném trhu (+24,5 %) prodala společnost Dongfeng Peugeot Citroën Automobile (DPCA) v loňském roce 209 000 vozů (+3,1 %) a dosáhla podílu na trhu 4 %.

-V Brazílii a v Argentině, v kontextu prudkého růstu automobilových trhů, je nárůst prodeje PSA Peugeot Citroën ještě prudší než nárůst trhu. Na trzích s růstem 27,4 % (+27,6 % v Brazílii a +26,6 % v Argentině) zaznamenal koncern 208 000 registrací a nárůst o 32,5 %.

V Brazílii zaznamenaly registrace koncernu nárůst o 33,3 % a dosáhly 129 000 jednotek. Podíl koncernu na trhu dosahuje 5,5 %. V Argentině vzrostl prodej koncernu o 31,1 % a jeho podíl na trhu o 0,5 %, takže dosahuje 15 %.

Zrychlující se růst ve druhém pololetí

Druhé pololetí roku 2007 bylo ve znamení obnoveného nárůstu prodeje v Evropě a urychlení růstu v mezinárodním měřítku. V západní Evropě vzrostl za toto období prodej o 2,6 % (-0,1 % v prvním pololetí). Mimo západní Evropu dosáhl nárůst prodeje vozidel 15,6 % (+7,1 % v prvním pololetí), a to zejména díky výsledkům koncernu v zemích latinské Ameriky (+44,6 % ve druhém semestru oproti +14,4 % v prvním semestru).

Perspektivy prodeje v roce 2008

Pro rok 2008 je v rámci evropského trhu předpoklad udržení úrovně prodejů skupiny PSA Peugeot Citroën na úrovni roku 2007, a to i přes silně konkurenční prostředí. Hospodářský rok 2008 se bude vyznačovat další obnovou nabídky. Na trh bude uveden nový Citroën C5 a rozšíří se modelová řada Peugeot 308. Také malá užitková vozidla Citroën Nemo a Peugeot Bipper, nové Citroën Berlingo a Peugeot Partner čeká obchodní uvedení v roce 2008. Společně s modely uvedenými v roce 2007 umožní nová nabídka urychlení nárůstu objemu prodeje v Evropě.

V roce 2008 se očekává prodej vozidel a montážních celků v rozmezí 3 550 000 až 3 650 000 jednotek, což představuje růst přibližně 5 %. S ohledem na uvádění nových vozidel na trh by tento růst měl být ve druhém pololetí výraznější než v prvním. Tento cíl pro rok 2008 odpovídá programu CAP 2010.

PSA Peugeot Citroën: prodej ve světě v letech 2006 a 2007 (osobní a lehké užitkové vozy)

2006

2007

Změna v %

Západní Evropa

Peugeot

1 224 000

1 223 000

-0,1 %

Citroën

1 071 300

1 099 000

+2,6 %

PSA celkem

2 296 200

3 323 000

+1,2 %

Východní Evropa*

Peugeot

60 000

70 000

+16,4 %

Citroën

54 000

62 000

+14,5 %

PSA celkem

115 000

132 000

+15,5 %

Rusko

Peugeot

16 000

26 000

+63,1 %

Citroën

13 000

10 000

-21,3 %

PSA celkem

29 000

37 000

+25,0 %

Brazílie + Argentina

Peugeot

115 000

141 000

+22,3 %

Citroën

52 000

75 000

+46,3 %

PSA celkem

166 000

216 000

+29,7 %

Čína

Peugeot

82 000

93 000

+13,7 %

Citroën

121 000

116 000

-4,1 %

PSA celkem

203 000

209 000

+3,1 %

Zbytek světa

Peugeot

225 000

232 000

+3,3 %

Citroën

81 000

85 000

+4,3 %

PSA celkem

306 000

317 000

+3,6 %

Celkový počet vozů

Peugeot

1 723 000

1 786 000

+3,7 %

Citroën

1 392 000

1 448 000

+4,0 %

PSA celkem

3 115 000

3 233 000

+3,8 %

Montážní celky

Peugeot

237 000

181 000

-23,5 %

Citroën

14 000

13 000

-5,4 %

PSA celkem

251 000

195 000

-22,5 %

Celkem vozy + montážní celky

Peugeot

1 959 000

1 967 000

+0,4 %

Citroën

1 406 100

1 461 000

+3,9 %

PSA celkem

3 365 900

3 428 000

+1,8 %

+ Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Česká republika, Slovensko, Slovinsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Kypr, Malta

Přidat příspěvek

Nejnovější komentáře

TEST VW Golf 1.5 TSI Evo DSG: Opravdu má spotřebu dieselu?

TEST VW Golf 1.5 TSI Evo DSG

Volkswagen dopřál motoru 1.5 TSI Evo Bluemotion řadu systémů, které dnes stále nejsou úplně běžné. Výsledkem má být zážehový agregát se spotřebou vznětového. Platí to i mimo laboratoře?

19.  6.  2018 | Jan Mička | 65 příspěvků
Minitest Renault Twingo GT: Rošťák svázaný svou vlastní koncepcí

Renault Twingo GT (minitest)

Renault Sport si tentokrát v rámci své kúry GT posvítil na toho nejmenšího. Co přináší oproti standardní verzi?

14.  6.  2018 | Milan Lažanský | 9 příspěvků
TEST Toyota Yaris GRMN: Tryskomyš ze staré školy

Toyota Yaris GRMN

Co se stane, když do Yarisu namontujete kompresorovou osmnáctistovku Toyoty dodávanou pro Lotus Elise? Když je za tím Gazoo Racing, který staví auta pro Le Mans i WRC, tak možná tušíte.

12.  6.  2018 | Miro Mihálik | 9 příspěvků