Problém profesních osvědčení – Kocourkov na pokračování?

V současné době se poměrně živě diskutuje o tom, zda jsou tzv. profesní osvědčení nutná pro všechny řidiče nákladních vozidel, tedy i pro kategorii N1.
Problém profesních osvědčení – Kocourkov na pokračování?
Nejprve co to je profesní osvědčení. Je to doklad, kterým řidič osvědčuje, že absolvoval v posledních 12 měsících pravidelné školení řidičů (to musí být navíc jednou za tři roky ukončeno zkouškou).

V původním znění (§ 48 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů) bylo řečeno, že takovému školení se podrobují osoby, které:

„řídí vozidlo:

a) motorové vozidlo vybavené zvláštním výstražným zařízením se zvláštním světelným zařízením modré barvy,
b) vozidlo taxislužby,
c) vozidlo pro přepravu více jak 9 cestujících včetně řidiče,
d) vozidlo pro přepravu nákladů o celkové hmotnosti vyšší než 7 500 kg.“

Je zjevné, že takové ustanovení sebou neslo několik úskalí:
  1. uvedené profesní osvědčení není povinným dokladem k řízení vozidla. (viz ust. § 6 odst. 3 zákona 361/2000 Sb.) a řidič ho tedy nemusí mít u sebe.
  2. z dikce zákona neplyne, že řídit vozidlo může pouze osoba, která úspěšně složila zkoušky po absolvování školení řidičů (formulace, že je povinna se školení a přezkoušení účastnit, nic nehovoří o úspěšném složení zkoušky).
  3. uvedenému přezkoušení by se měli podrobit všichni řidiči, kteří řídí uvedená vozidla – tedy bych si nemohl např. půjčit Avii s nástavbou pro přepravu osob („bednobus“), když potřebuji dovézt partu zedníků…
Toho si byli vědomi jednak zákonodárci, ale též velmi brzy i řidiči, takže nastaly (tradiční české) tahanice o výklad uvedených ustanovení.

Vzhledem k tomu, že takovýchto nejasností bylo více, byla ze strany poslanců připravena novela uvedeného zákona. A opět bychom asi nebyli v Čechách, kdyby se vše podařilo na první pokus…

V novele zákona se totiž objevila formulace, že profesní osvědčení musí mít osoba, která „řídí nákladní automobil, speciální automobil nebo soupravu o celkové hmotnosti vyšší než 3500 kg. “ A dále, že takovému školení se nepodrobí řidič, který provádí silniční dopravu soukromé povahy nikoliv za úplatu.
Nastal tedy posun jednak v definici povinných osob, jednak v minimální hmotnosti a též v rozsahu povinných osob. Je zřejmé, že zákonodárce chtěl údaj o hmotnosti vztáhnout na všechny tři druhy vozidel (tedy nákladní automobil o celkové hmotnosti vyšší než 3500 kg a speciální automobil o celkové hmotnosti vyšší než 3500 kg nebo soupravu o celkové hmotnosti vyšší než 3500 kg), ale čeština je jazyk velmi zrádný. Použití vylučovací spojky nebo rázem údaj o hmotnosti připojí pouze k poslední kategorii. Rozepsaný výklad pak nemůže být jiný, než tento:

Školení se musí podrobit ten, kdo řídí jakýkoliv nákladní automobil, jakýkoliv speciální automobil nebo soupravu o celkové hmotnosti vyšší než 3500 kg. (Při splnění podmínky o tom, že to musí být výdělečná jízda.).

Jako naprostá švejkovina pak vyznívá skutečnost, že pokud k nákladnímu vozidlu připojím malý vozík (aby souprava neměla přes 3500 kg), tak nic nepotřebuji !!!

A nastal poprask, protože nákladní automobil je jednak „tirák“, ale také Avia, ale také například Škoda Praktik (to je Forman bez zadních sedadel s plechovými dveřmi) a (a to je to nejlepší) také třeba Renault Scenic, Ford Galaxy nebo řada off-roadů – zkrátka jakékoliv vozidlo, které mělo v minulosti „žluté“ SPZ – odborně vozidlo kategorie N1.

(Tady je opět třeba si přihřát polívečku – kdopak rozhodl o tom, že např. Scenic je nákladní automobil ? Přece Ministerstvo dopravy a spojů na základě lobby podnikatelů a výrobce, protože takové auto se dá nakoupit pro firmu bez DPH, zatímco běžné osobní nikoliv. A nekupte to, když můžete ušetřit 22 % z ceny, že. O tom, že je to výhodné, svědčí např. to, že v jednom novinovém rozhovoru se známým právníkem JUDr. T.S se pan doktor objevil s offroadem BMW v pozadí a ten měl „žluté“ SPZ. Přitom podmínkou pro zařazení takového vozidla mezi nákladní je m.j., že prostor pro náklad musí být větší, než prostor pro cestující. Nevím, jak by se tvářil pan doktor např. v SRN, kdyby se ho, jako jednoho z nejváženějších právníků, někdo zeptal, proč jezdí do práce náklaďákem.)

V nastalém zmatku se „výkladu“ dopustil jednak pan dopravní ministr Šling, který si okamžitě nahrál na smeč tím, že to postavil jako „výsledek nepodařené snahy opozičních poslanců a Asociace autoškol“ – jakoby prapůvod nebyl v tom, že to byl pokus o nápravu zmetku z jeho dílny. Výklad, který následně poskytlo Ministerstvo dopravy a spojů (za součinnosti legislativy Ministerstva vnitra), je ale věcně zcela v pořádku – smůlu mají všichni řidiči nákladních vozidel. Obdobně to pak pojal pan ministr vnitra, Gross, který se také nezapomněl zmínit o opozičních poslancích, ale věc samotnou vysvětlil rozdychtěným kotelníkům paní Jílkové v TV Nova správně…

O jiný – více citový než právní - výklad se pokusil jednak renomovaný právník a známý odborník na dopravní právo JUDr. Zdeněk Svátek (jinak autor prvních moderních dopravních předpisů v naší republice) v České televizi, jednak Asociace autoškol, která prohlásila, že požadavek na profesní osvědčení podle výkladu Ministerstva dopravy a spojů považuje za „nezákonný“. Shodně se tak pokusili problém otočit spíše k duchu zákona než k jeho dikci– tedy k tomu, co zákonodárce chtěl dosáhnout a ne to, co mu vyšlo. V českém, tradičně pozitivisticky naladěném právním prostředí s téměř posvátnou úctou k doslovným citacím, však s uvedeným přístupem nelze uspět – ostatně ani prezident Havel nijak nenadchl právníky, když volal po duchu zákona v kauze guvernéra ČNB. Pokus (byť chvályhodný) ze strany dr. Svátka a Asociace autoškol by se navíc dal přijmout, ale jen za situace, kdy může být výklad skutečně sporný, zde však bohužel není. (Ostatně – rozeberte si sami tuto větu: Na plovárnu půjdu s Danou, Mirkou nebo Věrou s brýlemi….) Řešením tedy asi bude další novela…

Jako pobočný efekt bohužel zanikl fakt (zmíněný však též ministrem Šlingem v TV Nova), že i po nápravě uvedeného nesmyslu se budou uvedenému školení podrobovat např. řidiči Avií (došlo totiž ke snížení rozhodné hmotnosti ze 7500 kg na 3500 kg). Zde je nutno ocenit kvalitní lobbying Asociace autoškol, co to (mimo zisku autoškolám) přinese bezpečnosti silničního provozu je zatím ve hvězdách.

Jak se k celé situaci postaví policie je poměrně jasné – policisté dostali doporučení (protože nařídit jim to nelze), aby s ohledem na situaci a společenskou nebezpečnost tento přestupek (a přestupek to je – porušení i nesmyslného zákona je přestupkem) pokud možno řešili domluvou, což je také jeden z možných způsobů vyřešení přestupku. Přesto však nelze vyloučit, že k udělování pokut dojde, protože policistu nesmí nikdo nutit, aby rozhodl jinak, než dle své úvahy (samozřejmě v rámci zákonného zmocnění). Uvedená situace však nemůže trvat věčně a nelze očekávat, že Policie bude k řidičům tolerantní navěky.

K celé situaci došlo paradoxně v okamžiku, kdy na Ministerstvu dopravy a spojů došlo k výměně JUDr. Konečného, ředitele odboru, který byl prapůvodně za celou situaci odpovědný – jeho odbor zpracovával všechny tři návrhy zákonů. (Mnozí pamatují na stávku dovozců ojetých automobilů a Asociace autoškol – jedním z požadavků bylo odvolání JUDr. Konečného, ředitele odboru předpisů a schvalování vozidel a náměstka ministra Ing. Holla). Jeho nástupce, Ing. Pokorný, to tedy rozhodně nepřebral v jednoduché situaci…

TEST Volvo XC40 D4 AWD: Mistr prvního opojení

Volvo XC40 D4 AWD

Na rozdíl od modelů XC60 a XC90 je nové Volvo XC40 postaveno na platformě CMA, určené pro kompaktní vozy. Narostlo však do takových rozměrů, že jedna ze stálic nabídky může přestat dávat smysl.

včera | Jan Mička | 5 příspěvků
TEST Škoda Fabia edition R5: Lehká ochutnávka možností

Škoda Fabia edition R5

Civilní edice sportovní Fabie R5 v mnohém naznačuje, jak dobrá by mohla být sériová malá ostrá škodovka. Přesto se nedá zcela vyhnout myšlence, že tohle je tak trochu promarněná příležitost.

15.  7.  2018 | Miro Mihálik | 20 příspěvků
Minitest Mazda MX-5 RF: Řidičská bohyně s kovovou čepicí

Mazda MX-5 RF (minitest)

Není to zdaleka poprvé, co Mazda pro legendární roadster MX-5 nabízí alternativu s pevnou střechou. Aktuální generace na to jde dost odlišně než předchůdci.

12.  7.  2018 | Milan Lažanský | 21 příspěvků