Přehled důležitých změn v novém zákonu o silničním provozu

Nový zákon o silničním provozu, který přináší mnoho změn a novinek, vstoupí v platnost již za necelé dva měsíce. Jednou z hlavních novinek je zavedení tzv. bodového systému, ovšem tím změny nekončí. Zákon totiž přináší i řadu nových povinností pro řidiče.
Přehled důležitých změn v novém zákonu o silničním provozu
Seznam kapitol
 1. Celoroční svícení, Dětské autosedačky, Antiradary, Telefonování za jízdy
 2. Předjíždění cyklistů, Jízda v jízdních pruzích, Jízda po kruhovém objezdu, Zastavení a stání, Průjezdný jízdní pruh na dálnicích

Nový silniční zákon má dle tvůrců zvýšit bezpečnost na našich silnicích a tvrději trestat nenapravitelné piráty silnic. Jaká bude realita se ukáže již brzy, ale o to v dnešním článku nejde. Zákon totiž přináší i řadu dalších změn a nových povinností pro řidiče, které doposud nebyly ošetřeny nijak, nebo jen částečně. Mezi klíčové novinky patří zavedení tzv. bodového systému, o kterém si můžete přečíst v našich starších článcích, přehled několika z nich najdete na konci tohoto textu. Zatímco bodový systém je pouze hloupý represivní strašák, který má nahnat řidičům strach, další novinky jsou již praktičtější a dotknou se našeho každodenního púohybu po silnicích. V našem malém přehledu si některé z důležitých novinek představíme.

Tip: Kompletní znění nového zákona o Silničním provozu si můžete stáhnout ve formátu PDF zde (620 kB), změny a novinky jsou zvýrazněny tuným písmem

Celoroční svícení

Nový zákon přinese povinnost svítit po celý rok. Nebude tak již platit, že tato povinnost byla uložena pouze v období tzv. zimního času, ale řidiči motorových vozidel budou muset svítit po celý rok. Odborníci si od zavedení tohoto opatření slibují snížení počtu těžkých dopravních nehod až o 10 procent a poukazují na dlouhodobé studie ze zemí, kde bylo tato povinnost zavedena. Přínos tohoto pravidla je ale diskutabilní, povinnost celoročního svícení byla vždy zaváděna současně s dalšími úpravami pravidel a především šla ruku v ruce s překotným nárůstem pasivní i aktivní bezpečnosti vozidel v posledních letech, která má na následky nehod klíčový vliv. Další faktem je, že kromě ČR a nově i Rakouska a Slovenska neplatí tato povinnost v žádné jiné zemi našich zeměpisných šířek a je obvyklá pouze v severských zemích, kde jsou dny velmi krátké. Nad povinností celodenně svítit zrovna v letních měsících tak zůstávají velké otazníky.

Této novince se v novém zákoně věnuje § 32, který říká:

 • (1) Motorové vozidlo musí mít za jízdy rozsvícena obrysová světla a potkávací světla nebo obrysová světla pro denní svícení, pokud je jimi vybaveno podle zvláštního právního předpisu.2) Tramvaj musí mít rozsvícena potkávací světla nebo světla pro denní svícení.
 • (2) Vozidlo musí mít za jízdy při snížené viditelnosti rozsvícena obrysová a potkávací nebo dálková světla, pokud je jimi vybaveno podle zvláštního právního předpisu.2)
 • (3) Řidič nesmí užít dálková světla, je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena nebo mohl-li by být oslněn řidič protijedoucího vozidla, řidič vozidla jedoucího před ním nebo jiný účastník provozu na pozemních komunikacích, strojvedoucí vlaku, řidič jiného drážního vozidla nebo řidič plavidla. Při zastavení vozidla před železničním přejezdem nesmí řidič užít ani potkávací světla, pokud by jimi mohl oslnit řidiče vozidla v protisměru.
 • (4) Přední světla do mlhy smí řidič užít jen za mlhy, sněžení nebo hustého deště. Zadní světla do mlhy musí řidič za mlhy, sněžení nebo hustého deště užít vždy.
 • (5) Činná plocha světel nesmí být zakryta nebo nadměrně znečištěna.

Dětské autosedačky

Nový silniční zákon pamatuje také na nejmladší účastníky provozu - děti. Od července vstoupí v platnost povinnost převážet děti v tzv. autosedačce na všech typech komunikací. Doposud platila tato povinnost pouze na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla.

Nový zákon však přináší v tomto bodu i několik důležitých výjimek, které jsou částečně popsány v paragrafovém znění níže:

- až do 1. května 2008 nemusí tuto povinnost splňovat vozy pro přepravu dětí do mateřských nebo základních škol, na sportovní, kulturní nebo společenské akce. V takovém případě je ovšem omezená maximální rychlost vozu, která nesmí překročit 70 km/h.

- přesahuje-li počet přepravovaných dětí starších tří let počet sedadel vybavených bezpečnostními pásy nebo dětskými autosedačkami, může řidič vozidla kategorie M1 a N1 přechodně, nejdéle do 1. května 2008, na pozemních komunikacích s výjimkou dálnic a rychlostních silnic přepravovat na zadním sedadle větší počet dětí než je počet sedadel vybavených bezpečnostními pásy nebo dětskými autosedačkami bez použití zádržného bezpečnostního systému.

Této novince se v novém zákoně věnuje část § 6, který mj. říká:

 1. Řidič motorového vozidla je povinen

b) nepřepravovat ve vozidle kategorie M1, N1, N2 nebo N3), které není vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, 1. dítě mladší tří let, 2. dítě menší než 150 cm na sedadle vedle řidiče,

c) přepravovat ve vozidle kategorie M1, N1, N2 nebo N3), které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, dítě, jehož tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg a tělesná výška nepřevyšuje 150 cm, pouze za použití dětské autosedačky; při této přepravě 1. dítě musí být umístěno v dětské autosedačce, která odpovídá jeho hmotnosti a tělesným rozměrům, 2. na sedadle, které je vybaveno airbagem, který nebyl uveden mimo činnost, nebo pokud byl uveden mimo činnost automaticky, nesmí být dítě v dětské autosedačce přepravováno čelem proti směru jízdy,

d) umístit a upevnit dětskou autosedačku na sedadle a dítě do dětské autosedačky podle podmínek stanovených výrobcem dětské autosedačky v návodu k použití této dětské autosedačky,

e) přepravovat ve vozidle kategorie M1, N1, N2 nebo N3), které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, dítě, jehož tělesná hmotnost převyšuje 36 kg nebo tělesná výška převyšuje 150 cm, pouze je-li dítě za jízdy připoutáno bezpečnostním pásem,

f) přepravovat ve vozidle kategorie M1 a N1), které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem a ve kterém jsou na zadním sedadle již umístěny 2 dětské autosedačky a nedostatek prostoru neumožňuje umístit třetí dětskou autosedačku, třetí dítě starší 3 let a menší než 150 cm na zadním sedadle pouze, je-li toto dítě za jízdy připoutáno bezpečnostním pásem,

g) poučit osoby starší 3 let nebo osoby je doprovázející přepravované ve vozidle kategorie M2 a M3), které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, o povinnosti použít zádržný bezpečnostní systém, pokud tato informace není zajištěna jiným způsobem.

Obecný zákaz používání aktivních antiradarů

Nový zákon si posvítil i na majitele aktivních antiradarů, tedy tzv. rušiček radarů. Jejich zákaz platil již dříve, ale pouze pro účastníky provozu. Nový zákon upřesnil a rozšířil zákaz používání takových zařízení a od července platí obecně pro všechny občany a tedy i pro ty, kteří se provozů neúčastni.

Každopádně klasické pasivní radarové detektory, které nijak neruší policejní signál a pro které se u nás nejvíce vžilo označení antiradat, mohou být používány i nadále. Stále nemohou být pevnou součásti vozu, musí být přenosné.

Této novince se v novém zákoně věnuje část § 3, který mj. říká:

 • (4) Nikdo nesmí používat technické prostředky a zařízení, která znemožňují nebo ovlivňují funkci technických prostředků používaných policií nebo Vojenskou policií při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích

Zákaz používání telefonů a hovorových zařízení za jízdy

Přestože již delší dobu platí zákaz držet za jízdy hovorové zařízení, nebývá příliš často respektováno. Navíc mnoho řidičů nacházelo kličku ve znění tohoto zákazu, který hovořil o tom, že řidič nesmí za jízdy držet telefonní přístroj, nebo hovorové zařízení. Řidiči tak mohli legálně telefonovat bez použití hands-free tak, že telefon drželi např. mezi hlavou a ramenem. Od července nebude ani tento postup možný, protože zákon jasně říká, že hovorové zařízení nesmí být drženo v ruce, ale ani žádným jiným způsobem. Tato novinka se možná dlouho v našem zákoně neohřeje, protože některé státy vč. České republiky zvažují, že telefonování zakáží úplně a to i pomocí hands-free sad.

Již nynější ustanovení je ale velmi podivné, nesmíte v ruce držet telefon ani když netelefonujete, ale můžete v ní držet cokoli jiného, třeba svačinu. Zákon tak přistupuje k obdobnému jednání dvojím způsobem. Pokud by navíc měl platit úplný zákaz telefonování v autě i pomíc hands-free sad, dostala by celá věc nepěknou korunu. Zajímalo by nás, jak by policie takové jednání vůbec identifikovala. Nesměli bychom za jízdy vůbec hovořit? Jaký je rozdíl mezi debatou se spolujezdcem a telefonním hovorem? Vypichování takových jednotlivostí přímo v zákoně je nesmysl, dřívější ustanovení o nutnosti věnování náležité pozornosti jízdě bylo v tomto směru zcela dostačující a stejnou měrou se týkalo veškerého potenciálně nebezpečného jednání. Že jím takové jednání nešlo postihnout dříve, než bylo pozdě? Ano, ale to je o důvěře v odpovědnost každého, kterou rozumný zákonodárce musí mít. Pokud věci půjdou dále tímto směrem, objeví se za pár let v zákoně ustanovení o zákazu držet za jízdy v ruce rohlík se salámem, debrecínkou či jinou trvanlivou uzeninou...

Této novince se v novém zákoně věnuje část § 7, který mj. říká:

Řidič nesmí

 • c) při jízdě vozidlem držet v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení
Následující kapitola
Seznam kapitol
 1. Celoroční svícení, Dětské autosedačky, Antiradary, Telefonování za jízdy
 2. Předjíždění cyklistů, Jízda v jízdních pruzích, Jízda po kruhovém objezdu, Zastavení a stání, Průjezdný jízdní pruh na dálnicích
TEST Lexus LC 500: Socha na kolech, precizní řidičský nástroj. Má chybu?

Lexus LC 500

Velké kupé od Lexusu má být dokonale vybroušeným, mistrovským dílem japonského automobilového průmyslu. Pro nás je ale podstatný i fakt, že má naprosto úchvatný pětilitrový osmiválec bez přeplňování!

19.  7.  2018 | Milan Lažanský | 51 příspěvků
TEST Volvo XC40 D4 AWD: Mistr prvního opojení

Volvo XC40 D4 AWD

Na rozdíl od modelů XC60 a XC90 je nové Volvo XC40 postaveno na platformě CMA, určené pro kompaktní vozy. Narostlo však do takových rozměrů, že jedna ze stálic nabídky může přestat dávat smysl.

17.  7.  2018 | Jan Mička | 34 příspěvků
TEST Škoda Fabia edition R5: Lehká ochutnávka možností

Škoda Fabia edition R5

Civilní edice sportovní Fabie R5 v mnohém naznačuje, jak dobrá by mohla být sériová malá ostrá škodovka. Přesto se nedá zcela vyhnout myšlence, že tohle je tak trochu promarněná příležitost.

15.  7.  2018 | Miro Mihálik | 20 příspěvků