Povinnosti dovozců pneumatik. Co byste měli vědět?

Povinnosti dovozců pneumatik. Co byste měli vědět?

Pneumatiky jsou jedním z výrobků, jehož sběr a recyklace jsou velmi nákladnou položkou.

Kolektivní systém Eltma vznikl v roce 2016 na základě připravenosti největších výrobců a dovozců pneumatik se podílet na ochraně životního prostředí. Hlavně šlo o to finančně podpořit vznik systému sběru a zpracování pneumatik. Do konce roku 2021 kolektivní systém sdružil 182 výrobců a dovozců, kteří zvolili transparentní způsob plnění svých zákonných povinností.

Od roku 2021 musí mít každý výrobce či dovozce (buď individuálně, nebo kolektivně) jedno místo zpětného odběru v každé obci s pověřeným úřadem a městském obvodě statutárních měst. Je dále povinnost zřídit místo zpětného odběru i tam, kde výrobce či dovozce nemá v okruhu 10 kilometrů žádné místo, pokud o to obec požádá. Je jasné, že pro některé subjekty toto může znamenat obrovský problém, zejména pokud provozovali jediné místo zpětného odběru nebo žádné.

Je třeba mít písemnou smlouvu o zpětném odběru s každým místem tak, aby bylo zřejmé, že místo se zpětným odběrem souhlasí a jak bude zpětný odběr přesně probíhat ku spokojenosti všech. Přibyde sice administrativa, ale ubyde nejasností, a hlavně místa zpětného odběru budou mít písemný doklad, ve kterém se stanoví podmínky. Kolektivní systém již od začátku své existence uzavírá výhradně písemné smlouvy se všemi subjekty.

V rámci výše zmíněného zákona MŽP vydalo i Vyhlášku č. 16/2022, která nastavila mimo jiné přesné podmínky vedení informační kampaně pro všechny výrobce a dovozce pneumatik, a to co do rozsahu tak hlavně i vynaložených nákladů. Nově je třeba investovat minimálně 2% z celkových ročních nákladů vynaložených na plnění povinností stanovených zákonem a to přes pevně stanovené informační kanály.

Pozor si nadále musí dávat prodejci, kteří nakupují od dovozce, který není registrovaný v seznamu povinných osob, který vede MŽP. V tom případě povinnosti tohoto dovozce přechází právě na kupujícího. Zpětný odběr zůstává na místech k tomu určených písemnou smlouvou bezplatný, a to bez ohledu na nákup zboží či služeb. Nesmí se na něj vázat žádné další poplatky. Zpětný odběr lze odmítnout pouze z důvodu obavy kontaminace provozovny či při pochybnosti, zda se jedná o konečného uživatele. Nemusí být také odebráno celé množství, pokud přesahuje kapacitu provozovny.

Kolektivní systém Eltma je jediný autorizovaný kolektivní systém s již dlouholetou tradicí, který zajistí všem výrobcům a dovozcům plnění jejich povinností, a to transparentně a stejně bez rozdílu pro všechny. Společně vytváříme lepší svět.

Doporučujeme

Články odjinud