Povinné školení řidičů

Velmi nedávno rozbouřila hladinu veřejného mínění diskuse o pravidlech povinného školení. Provázela ji řada nejasností a dohadů. Přinášíme proto shrnutí zákonných předpisů.
Povinné školení řidičů
Základním předpisem je zákon č. 247/2000 Sb., Školení je ukončeno přezkoušením znalostí a u řidičů mladších 21 let dále praktickou zkouškou ovládání vozidla v délce trvání nejméně 15 minut. Pokud jde o řidiče vozidla uvedeného v § 48 odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb., který je současně řidičem z povolání, nemusí se takový řidič zúčastnit proškolení a přezkoušení podle zvláštního právního předpisu. Tímto zvláštním právním předpisem je například nařízení, které stanovuje tuzemskému dopravci povinnost zajistit, aby práci řidiče z povolání vykonávala osoba, která se zúčastnila školení řidičů z povolání a úspěšně absolvovala přezkoušení z pravidel provozu na pozemních komunikacích. Pod pojmem „Řidič z povolání“ je třeba chápat řidiče, který řídí vozidlo v pracovněprávním vztahu a u něhož je řízení vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě, nebo dopravce, který provozuje dopravu pro cizí potřeby a je zároveň řidičem vozidla, kterým tuto dopravu provozuje.

Řidiče může školit pouze odborně způsobilá osoba, která je držitelem profesního osvědčení (učitelského oprávnění) v rozsahu příslušné skupiny a podskupiny řidičského oprávnění. První okruh osob, na které se vztahuje povinnost účasti v rozsahu 16 hodin ročně jsou osoby, které řídí vozidla uvedená v § 48 odst. 1 písm. a) až d) zákona č. 247/2000 Sb. Přezkoušení znalostí se uskuteční stejným testem, který musí splnit při zkoušce i žadatel o řidičské oprávnění. Přezkoušení úspěšně složí řidič, který ze 100% možných bodů dosáhne alespoň 80%, tj. z 65 možných bodů alespoň 52 bodů. Jestliže řidič neprospěl u přezkoušení, může se podrobit opakovanému přezkoušení vždy nejdříve za pět pracovních dnů, nejpozději však do jednoho měsíce ode dne konání prvního přezkoušení. Pokud řidič přezkoušení neabsolvuje úspěšně do jednoho měsíce ode dne konání prvního přezkoušení, je povinen absolvovat nový kurs.

Dokladem o absolvovaném školení je osvědčení profesní způsobilosti řidiče, které vydává okresní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu řidiče.

Druhý okruh osob, na které se vztahuje povinnost školení řidičů, jsou řidiči z povolání. Pod pojmem „Řidič z povolání“ je třeba rozumět řidiče, který řídí vozidlo v pracovněprávním vztahu a u něhož je řízení vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě, nebo dopravce, který provozuje dopravu pro cizí potřeby a je zároveň řidičem vozidla, kterým tuto dopravu provozuje. Zákon v tomto případě nestanovuje, jakou formou má být přezkoušení provedeno, ale pouze to, že jde o přezkoušení z pravidel. Taktéž není zákonem stanoven dokument, který řidič obdrží po takto absolvovaném školení a přezkoušení.

Třetí okruh jsou osoby, na které se vztahuje zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon v § 133 odst. 1 písmeno e) ukládá zaměstnavateli povinnost zajistit svým zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zaměstnanec má povinnost se školení účastnit.

Podle zákoníku práce je jednoznačné, že se školení řidičů a ověření znalostí musí zúčastnit každý zaměstnanec, který fyzicky řídí vozidlo. V praxi jde například i o zaměstnance, který řídí vozidlo na služební cestě bez ohledu na to, zda je vozidlo služební nebo soukromé, ale například i o zaměstnance, který bude při výkonu pracovní činnosti řídit vozidlo na účelové komunikaci v uzavřeném prostoru nebo objektu.

Přidat příspěvek

Nejnovější komentáře

TEST Volvo XC40 D4 AWD: Mistr prvního opojení

Volvo XC40 D4 AWD

Na rozdíl od modelů XC60 a XC90 je nové Volvo XC40 postaveno na platformě CMA, určené pro kompaktní vozy. Narostlo však do takových rozměrů, že jedna ze stálic nabídky může přestat dávat smysl.

včera | Jan Mička | 2 příspěvky
TEST Škoda Fabia edition R5: Lehká ochutnávka možností

Škoda Fabia edition R5

Civilní edice sportovní Fabie R5 v mnohém naznačuje, jak dobrá by mohla být sériová malá ostrá škodovka. Přesto se nedá zcela vyhnout myšlence, že tohle je tak trochu promarněná příležitost.

15.  7.  2018 | Miro Mihálik | 20 příspěvků
Minitest Mazda MX-5 RF: Řidičská bohyně s kovovou čepicí

Mazda MX-5 RF (minitest)

Není to zdaleka poprvé, co Mazda pro legendární roadster MX-5 nabízí alternativu s pevnou střechou. Aktuální generace na to jde dost odlišně než předchůdci.

12.  7.  2018 | Milan Lažanský | 21 příspěvků