Poslanci musejí být šílení: Za chybějící dálniční známku pokuta až 500 tisíc

Každý z nás má někdy pocit, že se svět zbláznil. My takový máme právě nyní, v zákonu o provozu na pozemních komunikacích se objevily hrozby obrovskými posithy za činy minimální společenské nebezpečnosti. Poslanci tím mj. zjevně posouvají zájem o jistý příjem do státní kasy nad zájem vymáhat ve společnosti elementární prvky lidské slušnosti. O co přesně jde?
Poslanci musejí být šílení: Za chybějící dálniční známku pokuta až 500 tisíc

Nový silniční zákon ještě ani nestihl vstoupit v platnost a poslanci přichystali v únoru novelu tohoto zákona, která mění některé její ustanovení. Zákon č. 80/2006 Sb. řeší větší okruh Zákona o pozemních komunikacích a novelizuje i některé další zákony, ovšem podstatné pro řidiče jsou změny sankcí, které se dostaly do skutečně závratných výšin. Ty jsou tradičně rozděleny do dvou skupin a to skupina přestupků pro fyzické osoby a druhou skupinou jsou pak přestupky a sankce pro právnické a podnikající fyzické osoby. V přehledu nalezente přestupky a sankce pouze pro fyzické osoby, v příloze si pak můžete stáhnou znění celého zákona, kde jsou uvedeny i přestupky a sankce pro právnické a podnikající fyzické osoby.

Tip: Celé znění novelizujícího zákona č. 80/2006 Sb. si můžete stáhnout ve formátu PDF zde (470 kB)

Přehled pokut a přestupků, pro které se vztahují:

500 000 Kč

 • užije vozidlo v systému časového zpoplatnění, aniž by byl uhrazen časový poplatek,
 • užije vozidlo, které není vybaveno funkčním elektronickým zařízením,
 • užije vozidlo, aniž by zadal do elektronického zařízení údaje umožňující stanovení mýtného nebo zadá tyto údaje chybně,
 • neuposlechne výzvy policisty nebo celníka, aby podrobil vozidlo kontrolnímu vážení,
 • neuposlechne pokyn osoby obsluhující zařízení na kontrolní vážení, nebo
 • vozidlo překročí při kontrolním vážení hodnoty stanovené zvláštním právním předpisem10), nebo
 • pokračuje v jízdě, ačkoli při kontrolním vážení tohoto vozidla bylo zjištěno překročení hodnoty hmotnosti stanovené zvláštním právním předpisem.

- jednoduše řečeno, pokutu až 500 000 Kč ve správním řízení můžete dostat za jízdu po dálnici bez dálniční známky. Dále můžete dostat pokutu v případě, že nenecháte převážit svůj vůz, popř. nebudete poslouchat obsluhu dané váhy. Na jedné straně je dobře, pokud budou sankcionovány nákladní vozy, na straně druhé je otázkou, zda je výše pokuty v případě opomenutí zakoupení dálniční známky, v adekvátní výši vůči společenskému nebezpečí takového konání.

300 000 Kč 

 • odstraní nebo poškodí zakrytí reklamy,
 • znečistí nebo poškodí dálnici, silnici nebo místní komunikaci, její součást nebo příslušenství,
 • bez průtahů neodstraní jí způsobené znečištění dálnice, silnice nebo místní komunikace, ani neprodleně místo takového znečištění alespoň provizorně neoznačí nebo neprodleně takovou závadu neoznámí vlastníku (správci) pozemní komunikace,
 • neprodleně neoznámí jí způsobené poškození dálnice, silnice nebo místní komunikace vlastníku (správci) pozemní komunikace anebo neprodleně místo takového poškození alespoň provizorním způsobem neoznačí, ani neprodleně takové poškození pozemní komunikace neodstraní,
 • jako vlastník nemovitosti v sousedství dálnice, silnice nebo místní komunikace neučiní na svůj náklad nezbytná opatření k zabránění sesuvů půdy, padání kamenů, lavin a stromů nebo jejich částí, vznikne-li takové nebezpečí z jeho jednání,
 • jako prodejce nevyznačí při prodeji na kupónu prokazujícím zaplacení časového poplatku počátek doby platnosti kupónu podle § 21 písm. c).

- také v tomto pásmu pokut se najdou velmi zajímavé povinnosti. Takže pokud vám prodejce "neprocvakne" dálniční známku a nevyznačí tak její platnost, může za toto dostat nemalou pokutu. Dále pokud vám před domem postaví dálnici, budete od toho dne nuceni starat se o to, aby z vašeho "uřízlého" pozemku nepadaly věci na silnici apod., dále pokud znečistíte dálnici, můžete také platit nemalou sumu.

200 000 Kč

 • jako vlastník nemovitosti v sousedství dálnice, silnice nebo místní komunikace nestrpí provedení nezbytných opatření k zabránění sesuvů půdy, padání kamenů, lavin a stromů nebo jejich částí, vznikne-li takové nebezpečí výstavbou nebo provozem pozemní,
 • fyzická osoba se jako vlastník nemovitosti v silničním ochranném pásmu dopustí přestupku tím, že na takové nemovitosti strpí umístění reklamního zařízení bez povolení silničního správního úřadu.

- pěknou sumu můžete také zaplatit za to, pokud si nenecháte na svém pozemku postavit cokoli, co se někomu zlíbí, pod záminkou zabránění padání kamení, stromů, nebo jiných části přírody na vozovku. Nezapomeňte také, že pokud vám u domu postaví dálnici a tento dům zůstane v tzv. ochranném pásmu, musíte odstranit všechno, co může připomínat reklamu, takže pozor, určitě nesušte na balkóně trička se značkovým nápisem.

100 000 Kč

 • nepřilepí prováděcím předpisem určený díl kupónu prokazujícího úhradu časového poplatku v odpovídající hodnotě celou plochou na viditelném místě ve vozidle,
 • nevyznačí údaj o registrační značce vozidla na kupónu prokazujícím úhradu časového poplatku,
 • nepředloží na požádání policisty nebo celníka díl kupónu, kterým se prokazuje úhrada časového poplatku, nebo
 • neodstraní díl kupónu prokazující úhradu časového poplatku z viditelného místa ve vozidle bez zbytečného odkladu po skončení platnosti tohoto kupónu.

- pokuta až 100 000 korun ve správním řízení pak čeká na toho, kdo si zapomene na dálniční známku vepsat svou RZ/SPZ, nebo ten, kdo ztratí druhou část známky, tedy tu, která se nelepí na sklo, dále na toho, kdo si nenalepí tuto známku na přední sklo a také na toho, kdo si nesundá starou dálniční známku. Otázkou je, zda nebudou vadit platné známky z jiných zemí.


Poslanci zjevně zapomínají, čí a jaké zájmy mají zákony přednostně chránit. Je naprosto absurdní, aby byla platba za použití zpoplatněné komunikace vymáhána pod hrozbou zásadně vyšší sankce než stovky jiných, společensky bez diskuse mnohem nebezpečnějších prohřešků. Poslanci ohodnotili chybějící dálniční známku desetkrát dráže něž např. jízdu pod vlivem alkoholu. Podle tohoto měřítka je tedy pro poslance společensky přípustnější, když budou řidiči "pít jak duha", než když ztratí druhý díl dálniční známky, nebo si zapomenou sundat již neplatný kupón.

Starat se více o mrzký příjem z prodeje dalničních známek než o naše bezpečí, zdraví a životy je hanebné a naprosto ubohé. Uvážíme-li, že nad člověkem, který vám jen tak ze srandy rozkope světlo na vašem autě (a přitom nezpůsobí škodu nad 5 000 Kč), visí hrozba pokuty 2 000 Kč a někomu, kdo si nekoupí známku za 900 Kč (třeba i schválně), vyhrožujeme půlmilionovou sankcí, musíme se jen ptát: V jaké zemi to žijeme? Jaké jsou naše žebříčky hodnot? Kam se poděla obyčejná starost o dodržování těch nejzákladnějších pravidel lidské slušnosti? Poslanci se svým myšlením stále více oddalují od těch, které mají zastupovat, něco takového si přece nemohou dovolit...

Absurdita se opět projevila naplno a vřele doporučujeme navštívit stránky Poslanecké sněmovny a podívat se, kdo pro tento zákon zvednul ruku.

A jak vidíte nové sazby vy? Souhlasíte s nimi, nebo se vám také zdají absurdní? Či snad příliš nízké?

TEST Volvo XC40 D4 AWD: Mistr prvního opojení

Volvo XC40 D4 AWD

Na rozdíl od modelů XC60 a XC90 je nové Volvo XC40 postaveno na platformě CMA, určené pro kompaktní vozy. Narostlo však do takových rozměrů, že jedna ze stálic nabídky může přestat dávat smysl.

dnes | Jan Mička | 2 příspěvky
TEST Škoda Fabia edition R5: Lehká ochutnávka možností

Škoda Fabia edition R5

Civilní edice sportovní Fabie R5 v mnohém naznačuje, jak dobrá by mohla být sériová malá ostrá škodovka. Přesto se nedá zcela vyhnout myšlence, že tohle je tak trochu promarněná příležitost.

15.  7.  2018 | Miro Mihálik | 20 příspěvků
Minitest Mazda MX-5 RF: Řidičská bohyně s kovovou čepicí

Mazda MX-5 RF (minitest)

Není to zdaleka poprvé, co Mazda pro legendární roadster MX-5 nabízí alternativu s pevnou střechou. Aktuální generace na to jde dost odlišně než předchůdci.

12.  7.  2018 | Milan Lažanský | 21 příspěvků