Policejní poradna: Další odpovědi na vaše otázky - část 6.

Přinášíme vám šestou část odpovědí na otázky, které jste zaslali do naší policejní poradny.
Policejní poradna: Další odpovědi na vaše otázky - část 6.

Otázka:
Nejpozději do příštího roku musí majitel mopedu (např. Babetta) svoje vozidlo zaregistrovat a dostane značku (údajně o dost menší než je SPZ na motocyklech). Rád bych se zeptal jestli i s mopedem budu muset navštěvovat stanici technické kontroly a emise (a v jakých intervalech). – H.

Odpověď:
Dnem 1. 7. 2001 začala platit povinnost registrace i pro mopedy. Majitelům mopedů začala tímto datem běžet jednoroční lhůta pro dodatečné zaevidování na okresním úřadě. Otázka pravidelných prohlídek je komplikovanější – vozidlo se prohlídkám podrobuje, avšak lhůty nejsou zcela jednoznačné:

Podle § 40 odst. 1 písm. c) provozovatel silničního vozidla přistaví k technické prohlídce motocykl, jehož zdvihový objem pístového spalovacího motoru pohonu silničního vozidla nepřevyšuje 50 cm3 nebo jehož nejvyšší konstrukční rychlost nepřevyšuje 50 km.h-1, s výjimkou motocyklu opatřeného šlapadly, nejpozději ve lhůtě šest let po zaregistrování silničního vozidla a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách čtyř let.

Záměr zákonodárce byl patrně ten, aby motocykl, opatřený šlapadly na prohlídky již nechodil vůbec, ale zvolená dikce (s výjimkou motocyklu opatřeného šlapadly) říká, že pro tento motocykl neplatí ustanovení odst. c). Platí tedy pro něj ustanovení odst. a), kde se hovoří obecně o motocyklech, kde je stanoven termín 4 roky po prvním zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel a potom ve lhůtách dvou let.

Měření emisí se nepodrobuje, pokud má provozní hmotnost do 400 kg (viz ust. § 41 zákona č. 56/2001 Sb.)

Otázka:
mel bych takovy dotaz a to jestli muze policista v civilu a v civilnim aute nutit k zastaveni jedouci vozidlo tim ze ukazuje na slunecni clonu kde ma papirovou cedulku POLICIE. – David S.

Odpověď:
Podle ust. § 124 zákona č. 361/2000 Sb. může zastavovat vozidla pouze policista ve služebním stejnokroji.

Otázka:
Mé dotazy se týkají ODTAHU VOZIDEL, resp.. PLATBY za provedení toho úkonu při odtažení vozu např. za nesprávné parkování.

1) Jsem povinen zaplatit na místě (při vyzvednutí na záchytném parkovišti) poplatek za odtažení vozu, nebo jsem oprávněn požadovat vypsání složenky? 2) Jakým způsobem se mohu bránit požadavku na zaplacení sumy na místě?

3) Jaký předpis opravňuje provozovatele parkovišť k tomuto postupu a zadržování mého vozu?

4) Jakým způsobem se mohu rychle a účinně bránit, pakliže (a o tom jsem přesvědčen) odmítám přistoupit na zmíněné požadavky?
v S těmito dotazy se na Vás obracím, neboť jsem byl účastníkem takovéto situace kdy bylo chybně posouzeno parkování vozu, který byl následně odtažen a následoval sled událostí, které můžete z mých dotazů snadno odtušit. – Tomáš F.

Odpověď:
V situaci, kterou popisujete je každá rada drahá. Problém je nutno rozdělit na dvě části – jednak tu, kterou řeší policie a to je rozhodnutí o odtažení vozidla. To může policista učinit v souladu s ust. § 124 odst. 6 písm. i) zákona č. 361/2000 Sb. Musí se ale jednat o situaci, kdy řidič není přítomen na místě. Pokud je na místě (např. se dostaví v momentě, kdy policista hodlá rozhodovat o odtažení), pak se věc řeší jako běžný přestupek (s možností odmítnutí zaplacení pokuty a trvání na projednání přestupku na okresním úřadu) nebo se souhlasem s pokutou, ale vzhledem k nedostatku finanční hotovosti uhrazením následně složenkou za pokutu na místě nezaplacenou. Pokud je ale již vozidlo naloženo, pak bude po řidiči obvykle požadována úhrada za naložení a složení vozidla (to opět může určit vyhláška daného města a není to věc policie) a to i v případě, že nebude uložena pokuta a přestupek byl řešen domluvou (ale došlo ke spáchání přestupku !).

Nyní předpokládejme dva možné scénáře:

1. Odtažení bylo oprávněné – v takovém případě řidič zaplatí pokutu za přestupek a cenu za odtažení vozidla. Tuto oblast (včetně způsobu úhrady) pokrývá vyhláška města, kde se odtah uskuteční a řidič je povinen uhradit částku, stanovenou touto vyhláškou.

2. Řidič má pochybnosti o přestupku jako takovém nebo o oprávněnosti odtažení. V takovém případě je nutno se obrátit nejprve na příslušný dopravní inspektorát (obvykle vedoucího), který rozhodne o tom, zda bylo postupováno v souladu se zákonem. V nepříznivém případě lze dále věc řešit přes skupinu stížností a kontroly. Pokud se zjistí, že k přestupku nedošlo nebo odtažení bylo neoprávněné, pak bude mít řidič nárok na úhradu veškerých nákladů, které mu policie chybným postupem způsobila. Věc se obvykle řeší dohodou s právním odborem ministerstva vnitra, v nejhorším případě je nutno řešit věc přes advokáta soudní cestou.

Nejproblematičtější na celé věci je ale to, že řidič obvykle nemá čas na to, aby se s někým dohadoval, zda zaplatí nebo ne a firmy, které mají ve správě tuto oblast “vydírají” řidiče tím, že vozidlo nevydají, pokud není zaplaceno parkovné a suma za odtah. Zde situace není jednoduchá - § 175 občanského zákoníku mi skutečně umožňuje věc zadržet k zajištění splatné pohledávky, kterou mám proti osobě, jíž bych jinak byl povinen věc vydat. Je ale skutečností, že hodnota zadržené věci by měla být úměrná výšce pohledávky – tedy není v souladu s dobrými mravy (a to je opět právní pojem), aby byla zadržována věc v hodnotě 600 tis. Kč vůči pohledávce za 1000 Kč.

Odpověď na otázku jak se bránit – záleží na tom, vůči čemu a kolik času mám na řešení. Pokud je samotný přestupek nesprávně uložen a mám dost času, je to jednoduché – auto nechám, kde je a dostavím se teprve s výsledkem od policie, kde je uvedeno, že k žádnému přestupku nedošlo. Firma pak auto musí vydat a svoje náklady účtovat policii. Auto totiž zadržuje neprávem (pokud vozidlo nechce vydat, je možno přivolat policii a trvat na pomoci při vydání vozidla). Pokud čas nemám, raději zaplatím a náklady mi bude muset uhradit policie, která mi škodu způsobila.

Pokud je však přestupek prokázán (a řešen byť domluvou), pak nezbývá, než zaplatit. Jak jsem již uvedl – se způsobem placení nemá policie nic společného a určuje to (pokud je mi známo) vyhláška města, kde se odtah provozuje.

Otázka:
Chtěl bych poradit jak postupovat při přihlašování motorky,která je odhlášená.Jedná se o JAWU-350,která byla koupena v roce 1958 a je ve výborném technickém stavu(skoro jako nová).Dostal jsem ji od dědy.V ruce mám pouze doklady o koupi motorky, záruční list a potvrzení o odevzdání technického průkazu . Předem děkuji za radu. – Jiří K.

Odpověď:
Pokud byl motocykl trvale vyřazen z provozu (technický průkaz má ustřižený roh a je v něm záznam o trvalém vyřazení vozidla z provozu), pak se (vzhledem k roku výroby) již nedá dělat nic. Jediná možnost je sledovat inzertní časopisy a hledat inzerát typu např. : “Prodám motocykl Jawa 350, zničený, nepojízdný. S doklady.”, případně takový inzerát podat, že chcete koupit. Uvedený motocykl lze koupit (i s platnými doklady) a uskutečnit “výměnu” motoru a rámu (prakticky se dostavit na okresní úřad a požádat o vepsání “mých” čísel motoru a rámu do zakoupených dokladů, nebo dokoce s ohledem na to, že situace je dnes poněkud jednodušší, protože nový zákon č. 56/2001 Sb. již nepředpokládá evidenci čísla motoru, takže lze požadovat jen změnu čísla rámu a vymazání zápisu s číslem motoru. (Doporučuji konzultovat s okresním úřadem).

Otázka:
Dotaz první: §32, odst.5 zákona č. 361/2000Sb, ukládá řidiči povinnost za mlhy, sněžení nebo hustého deště vždy použít zadní světlo do mlhy. Toto je jednoznačný nesmysl, při pomalé jízdě v koloně i v řadě dalších případů je za sněžení nebo hustého deště použití zadního světla do mlhy zbytečné, nebezpečné a obtěžuje a unavuje vzadu jedoucího řidiče. Lze při připravované novelizaci tohoto zákona očekávat změnu?

Dotaz druhý: V původním návrhu zákona bylo ustanovení, zakazující předjíždění na dálnici vozidlům, jejichž nejvyšší povolená rychlost nepřesahuje 90km/h. Toto potřebné a z hlediska bezpečnosti přínosné ustanovení se do zákona nakonec nedostalo a v omezené míře jej nahrazuje odst. 2 v §17, který stejně řidiči dotčených vozidel nerespektují. Bude Policejní prezídium do novely zákona původní ustanovení znovu prosazovat? Pokud ne, jakým způsobem policie prosadí dodržování již existujícího odst. 2?

Dotaz třetí:Pokud je v obci místní úpravou omezena nejvyšší povolená rychlost na hodnotu vyšší nebo nižší než uvádí §18, odst.4, je obecní policie oprávněna zastavit vozidlo, jejihož řidič tuto rychlost překročil a řešit tento přestupek? – Martin V.

Odpověď na první dotaz:
Jedná se skutečně o ustanovení, které komplikuje život (sami všichni víme, jak je nepříjemné, zejména za deště, jet za autem s rozsvícenými koncovými světly a světly do mlhy). Situace okolo novelizace zákona č. 361/2000 Sb. je však velmi komplikovaná – policie navrhla rozsáhlou novelizace (celkem 46 stran hustého textu), avšak stávající vůle ze strany Ministerstva dopravy k řešení problémů není. Dokonce se jednalo o možnosti poslanecké iniciativy, ale už je zase příliš krátce do voleb … Sám p. ministr Šling se vyjádřil, že novelizace před rokem 2003 nebude.

Ke druhému dotazu – jsou dvě řešení – buďto zvýšeným dozorem na krizových místech, na což v současné době není dostatek financí, nebo změnou dopravního značení – a pak je to otázka jeho dodržování. Přesto policie chápe uvedený problém jako jeden z prioritních a v rámci metodiky jsou na to vedoucí dálničních oddělení upozorňováni.

Ke třetímu dotazu - Obecní policie obecně nemá oprávnění k měření rychlosti (byť se o to pokusila v Lázních Bohdaneč). Je pak tedy velmi diskutabilní, jakým způsobem bude prokazovat uvedený přestupek.

Prosíme čtenáře, aby se snažili své otázky formulovat co nejvěcněji a nejpřesněji, abychom mohli co nejlépe odpovědět.

Dotazy zasílejte na e-mail
autorevue@cpress.cz

TEST Lexus LC 500: Socha na kolech, precizní řidičský nástroj. Má chybu?

Lexus LC 500

Velké kupé od Lexusu má být dokonale vybroušeným, mistrovským dílem japonského automobilového průmyslu. Pro nás je ale podstatný i fakt, že má naprosto úchvatný pětilitrový osmiválec bez přeplňování!

19.  7.  2018 | Milan Lažanský | 51 příspěvků
TEST Volvo XC40 D4 AWD: Mistr prvního opojení

Volvo XC40 D4 AWD

Na rozdíl od modelů XC60 a XC90 je nové Volvo XC40 postaveno na platformě CMA, určené pro kompaktní vozy. Narostlo však do takových rozměrů, že jedna ze stálic nabídky může přestat dávat smysl.

17.  7.  2018 | Jan Mička | 34 příspěvků
TEST Škoda Fabia edition R5: Lehká ochutnávka možností

Škoda Fabia edition R5

Civilní edice sportovní Fabie R5 v mnohém naznačuje, jak dobrá by mohla být sériová malá ostrá škodovka. Přesto se nedá zcela vyhnout myšlence, že tohle je tak trochu promarněná příležitost.

15.  7.  2018 | Miro Mihálik | 20 příspěvků