Odpor proti odmazávání bodů kursy? Hloupost

Motivace k projití kursem bezpečné jízdy je jediným pozitivem českých dopravních zákonů. Obvyklý důvod k odporu proti ní je zcela absurdní.
Odpor proti odmazávání bodů kursy? Hloupost

Předevčírem jsem po delší době opět neodolal a shlédl jsem večerní zpravodajství naší nejsledovanější televizní stanice. Obvykle velmi inspirativní pořad ani tentokrát nezklamal, když si v jedné ze svých reportáži vzal na mušku nově zaváděnou možnost odečtu nasbíraných trestných bodů.

Pro ty z vás, kteří tuto novinku nezaznamenali, pouze zrekapituluji, že od září bude možné v autorizovaných školících centrech (v tuto chvíli jde pouze o firmu HCT, působící na mosteckém polygonu) absolvovat za 8 300 Kč komplexní řidičský kurs, který by měl zejména zlepšit schopnosti řidiče ovládat svůj vůz v krizových situacích, za což mu budou odečteny tři trestné body z jeho konta. Tedy pokud nemá bodů více než deset nebo nespáchal přestupek za šest a více bodů (např. porušení zákazu předjíždění).

První vlaštovka

Odhlédněme nyní od toho, s jakou primární motivací byl tento institut zaveden a jak velká je náhoda, že podmínkám pro poskytování takových kursů vyhověla jediná firma v celé zemi. Neoddiskutovatelným faktem je, že na černočerné vráně českých dopravních zákonů, které sází výlučně na zcela nekoncepční represi, je to první světlá skrvnka. Jde o vůbec první institut, který motivuje řidiče k čemukoli jinému než strachu. Motivuje je, aby absolvovali kurs, který je vystaví situacím, jež by jinak na silnici mohli zažít jen jednou, který jim předá řadu informací od zkušenějších řidičů, který je orientován na posílení skutečných řidičských schopností.

Můžeme se přít o to, jak vhodně je kurs koncipován vzhledem k tomu, že odmázává body udělené klidně za přestupky typu nerozsvícená světla či jiné drobnosti, pramenící spíše ze zapomění, než z neschopnosti. Ale budu trvat na tom, že jakákoli cesta, která učiní alespoň z časti účastníků provozu lepší řidiče, kteří budou schopni lépe zvládnout skutečně nebezpečné situace, je cestou dobrou.

Teprve zde dostávají české dopravní zákony konečně nějaký preventivní rozměr a to mnohem větší, než by se na první pohled mohlo zdát. Soustředí se totiž na řidiče, kteří spáchali pouze menší dopravní přestupky, tedy doposud nezpůsobili větší problém, a snaží se z nich udělat řidiče fakticky lepší. Tedy řidiče, kteří by žádný problém ani způsobit neměli. Vždy jsem trval, trvám a budu trvat na tom, že lidé bourají zejména proto, že nezvládnou správně vyřešit nenadálou situaci. Proto jsem naprosto přesvědčen, že jakýkoli kurs, mající za cíl udělat z někoho lepšího řidiče ve smyslu kontroly nad vozem, tedy nikoli ve smyslu dodržování předpisů, je tím nejlepším možným.

Lepší řidič? Jen to ne

Bohužel spousta pseudoodborníků se domnívá, že kurs, následující po udělení trestných bodů, tedy porušení pravidel, by měl motivovat řidiče k jejich dodržování. Čili se nesoustředit na schopnost řídit, ale spíše na sebekontrolu a další psychické rysy. Určitě nepopírám, že na českých silnicích jezdí celá řada psychopatů, pro ty ale podobné kursy skutečně určené nejsou a je na policii, aby tyto jedince dostala pod křídla doktora Davida. Stejně tak nepopírám logickou souvislost „body nejsou udělovány za neschopnost řídit, proto odečítat je 'školou smyku' nedává smysl.” Nedostáváme se tím ale právě k podstatě absurdity nastaveného bodového systému (body nejsou udělovány za neschopnost řídit, která dozajista stojí na prvopočátku většiny nehod) a není právě možnost nechat si „odmazat” trestné body kursem zaměřeným na skutečné řidičské schopnosti tím prvním a jediným, co se této absurditě vymyká?

Myšlení pseudoodborníků jde ale ještě mnohem dále a právě zde se dostáváme zpět ke zmiňované reportáži. Jako odpůrce zavedení tohoto institutu v ní vystoupil pan Robert Kotál, který se prezentoval jako prezident jakési „dopravní akademie”. Nevím, kdo si podobnou instituci vymyslel, ale pokud je její fungování inspirováno filmovou sérií Policejní akademie, pak název sedí dokonale. Podle něj by totiž kursy mohly mít přesně opačný efekt - řidič, který se naučí zvládat smyky, prý bude na silnici ještě agresivnější. Skutečně zvrácená logika. Pan Kotál se zkrátka domnívá, že kurs, který má za cíl z někoho udělat lepšího řidiče, nejenže není prospěšný, ale je dokonce kontraproduktivní. A to proto, že řidič, který lépe ovládá svůj vůz, bude mít více sebevědomí a bude tedy snadněji předpisy porušovat. Pan Kotál by zjevně chtěl, aby po silnicích jezdila parta frustrovaných a neschopných jedinců, kteří natolik nedůvěřují svým schopnostem, že raději jezdí výlučně podle předpisů. A nejenže by na takovém stavu (pokud by někdy nastal) nechtěl nic měnit, ale z jeho slov čiší, jak by rád pořádal kursy, které by taková nesvéprávná individua „vytvářely”. Mám pro pana Kotála návrh: nebylo by lepší rovnou zrušit i kursy praktické jízdy v autoškole? Takový člověk, který by absolutně nekontroloval vůz a otrkat by se musel teprve v provozu, by si jistě netroufl ani na 90 km/h. Taková škola života, to je panečku akademie....

Jen dobrý řidič je zárukou bezpečné jízdy

Bohužel, spousta lidí zastává světonázor, že stačí dodržovat dopravní předpisy a jízda je bezpečná. Jaký nesmysl! S pozdvižením obočí bych jej akceptoval od laika, ale od člověka, který se tváří jako odborník, v žádném případě. Jízda je bezpečná především tehdy, pokud řidič umí řídit a správně řešit všechny nastalé krizové situace. Pokud je nadto schopen respektovat smysluplná pravidla dopravního provozu, stává se z něj řidič ultrabezpečný. Nikdo však není dokonalý a pokud si mám vybrat mezi řidičem, který perfektně ovládá své auto, dokáže předvídat, zvládat všechny běžné krizové stiuace a přitom občas nevýznamně poruší pravidla a mezi neználkem, který za volantem nic nezažil, řídí se zažitými kliše, první krizová situace pro něj bude znamenat neřešitelný problém a přesto jezdí striktně podle pravidel (rozumějte: absolvoval „dopravní akademii”), volím všemi deseti toho prvního. Bohužel, pro pana Kotála (a mnohé další, kteří se v uplynulých dnech vyjádřili podobným způsobem) je vítězem řidič číslo dvě a další takové by zjevně chtěl vychovávat.

Podobný přístup mi přijde být tak hloupý, že se míru jeho hlouposti ani neodvažuji kvantifikovat. Bezpečnější silnice volají po řidičích lepších a zkušenějších, nikoli bojácnějších a manipulovatelnějších.


Článek vyjadřuje osobní stanovisko autora.

Diskuze (101) Další článek: Ford Fusion sedan opět přistižen (spy photos)

Témata článku: , , , , , , , , ,