O registračních nálepkách – novinka na SPZ

Asi jsme s tím už všichni setkali. Od 1. července se na státních poznávacích značkách objevuje nová (již třetí) nálepka. Tentokrát stříbrná s hologramem. Jaká je to nálepka a k čemu slouží (a zda je její vydávání v souladu se zákonem) – na to se pokusíme odpovědět v následujícím příspěvku.
O registračních nálepkách – novinka na SPZ

Na internetových stránkách MDS se uvádí, že každý majitel vozidla bude muset v následujících třech letech alespoň jednou navštívit registrační místo, aby uvedl do souladu údaje, vedené o jeho vozidle a o něm v registru vozidel do stavu odpovídajícímu skutečnosti. Poté mu bude na registrační značku nalepena další (již třetí) nálepka, kterou zavedla nová vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel. Uvedený přístup je, dle mého názoru, v rozporu se zákonem – zákon pouze stanoví, že „provozovatelé silničních motorových vozidel a přípojných vozidel jsou povinni do tří let ode dne účinnosti tohoto zákona uvést údaje v registru silničních vozidel vedeného podle tohoto zákona do stavu odpovídajícího skutečnosti; pokud jde o vznik, změnu nebo zánik zástavních práv, jsou provozovatelé silničních motorových vozidel a přípojných vozidel povinni uvést údaje v registru silničních vozidel do šesti měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona do stavu odpovídajícího skutečnosti.“ (§ 89 odst. 5)

Nikde není stanoveno, že tak musí vlastník vozidla učinit osobně a nikde v zákoně není ani slovo o nějaké další nálepce. Je třeba si uvědomit, že řada občanů má vše v pořádku a návštěva registračního místa je tedy naprosto zbytečná.

Navíc přece lze postupovat i tak, že vlastník pořídí kopii dokladů k vozidlu a tyto zašle reg. místu, aby si to zkontrolovali. Výroba nálepek také asi nebyla zadarmo (eviduje se okolo 5 mil. vozidel, tedy musím počítat s asi 5 mil. nálepek – to už může být zajímavá zakázka, bylo-li pak na ni vypsáno výběrové řízení ?).

Celá akce okolo nálepek navíc postrádá základní prvky logiky – v průběhu tří let naprostá většina vozidel musí absolvovat alespoň jednou pravidelnou prohlídku v STK, proč se to tedy nemůže vyřídit tam, když prvním úkonem v STK je kontrola dokladů a skutečného stavu vozidla a údaje z STK se do registru vozidel předávají přímo elektronicky ?

Dále nikde není stanoveno, co se stane, když se vlastník nikam nedostaví (protože ví, že má všechno v pořádku, s vozidlem nic nedělal, motor ani karoserii neměnil – prostě vše je původní), protože aby hlásil, že není co hlásit, to trochu zavání šikanováním občanů. Vlastník nic neporuší, když se nikam nedostaví a vše je skutečně v pořádku - údaje v registru odpovídají skutečnosti. Přitom je třeba brát v úvahu, že podle tohoto zákona se navíc registrace silničních vozidel v evidenci dopravního inspektorátu Policie České republiky provedená před účinností zákona se považuje za registraci podle tohoto zákona.

Ministerstvo dopravy tvrdí (ústy své mluvčí v Hospodářských novinách dne 19.7.2001, že „proti tomu, kdo se této povinnosti vyhne, bude evidenčním orgánem (většinou okresním úřadem) zahájeno správní řízení“ a "vozidlo bude po marné výzvě vyřazeno z registru". Není vůbec jasné, na základě jakého oprávnění budou vyřazovat vozidlo, protože v zákoně není za porušení uvedeného ustanovení žádná sankce, pomocně lze snad uvažovat jen o přestupku za „ztěžování výkonu státní správy“ a to by se ty paragrafy musely hodně zkroutit, ale rozhodně nelze takto vyřazovat vozidla ! (Vyřazování vozidel řeší ust. § 13 a násl. zákona 56/2001 Sb. a tam nic takového pochopitelně není) V uvedených novinách byl také rozhovor s JUDr. Konečným z MDS:

„Ze zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích vyplývá i to, že vlastníci a provozovatelé vozidel musí do konce roku 2004 povinně navštívit registrační místa. Kam všude budou tedy povinni kvůli registraci zajít? Ve stanicích technické kontroly se ověří technická data a na okresních úřadech se v registrech vozidel upřesní, kdo je vlastníkem a kdo provozovatelem. Návštěvu stanic technické kontroly do konce roku 2004 většina lidí absolvuje v rámci pravidelných prohlídek vozidel. Pouze majitelé osobních vozidel přihlašovaných před účinností zákona v kratší době než rok budou muset tuto návštěvu udělat nad rámec periodických kontrol. Na základě těchto návštěv jim bude na zadní tabulku registrační značky nalepena kontrolní nálepka, podle které kontrolní orgány na silnicích zjistí, že je vše v pořádku“.

Takže Ministerstvo dopravy to ústy ředitele odboru schvalování a předpisů vylepšilo o to, že tedy někteří budou muset navíc na jednu technickou prohlídku do STK! Tvrzení, že podle nálepky kontrolní orgán zjistí, že vše je v pořádku je typickým tvrzením úředníka, který vůbec netuší, jaký je asi život.

Nálepka pouze osvědčí, že v momentě, kdy ji tam někdo nalepil, tak to bylo v pořádku, ale že je tomu tak i za po roce, to asi těžko. V této souvislosti bylo již směrem k Policii ČR učiněno několik dotazů, zda bude přítomnost této nálepky nějak kontrolována a její absence případně postihována. V současné době lze říci, že po dobu tří let od účinnosti zákona (tedy do 1. července 2004) nelze nikoho nijak postihovat, protože stále běží lhůta, daná zákonem. Po této lhůtě by teoreticky mohlo dojít k nějakému postihu, ale musí se do té doby jasně vymezit, zda je celá akce s nálepkami legální. Zatím to tak nevypadá, ale možná se dočkáme nějakého překvapení … Na závěr jen jedna malá poznámka – až se začnou vydávat nové tabulky registračních značek, tyto se musí na vozidlo přišroubovat, tedy již nikoliv jen zasunout do plastového rámečku – nařizuje to ust. § 28 vyhlášky 243/2001 Sb., o registraci vozidel:

„Tabulku registrační značky umístí vlastník nebo provozovatel vozidla na vozidlo do místa určeného k umístění tabulky registrační značky takovým způsobem, aby nedošlo k její ztrátě při provozu na pozemních komunikacích. Pro umístění musí použít nýtů nebo šroubů. Místo pro umístění nýtů nebo šroubů musí být voleno tak, aby části nýtů a šroubů, které zůstávají na povrchu tabulky registrační značky, nenarušily čitelnost registrační značky nebo nezměnily jednotlivé znaky registrační značky. Tyto části nýtů a šroubů musí povrchově upravit tak, aby jejich barevné provedení bylo přibližně shodné s podkladem tabulky registrační značky, kde jsou umístěny.“

Pro dříve vydané tabulky státních poznávacích značek toto neplatí – ty mohou zůstat v původním stavu. I když je pravda, že u přední SPZ by její pevnější přichycení neškodilo ani dnes – stačí, aby se do auta třikrát trefil někdo při couvání koulí od závěsného zařízení a pak je jen otázka času, kdy značka sama vypadne.

Klepněte pro větší obrázek

TEST Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech 110: Lehká krize identity

Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech 110

Nejdříve to měl být crossover pro masy, teď si to v Citroënu rozmysleli a tvrdí, že jde o normální hatchback. Takže jsme společně s Cactusem vyrazili na cestu poznání, najít jeho místo pod sluncem.

24.  5.  2018 | Miro Mihálik | 18 příspěvků
TEST Lexus LS 500h: Měl být dokonalý. Jenže...

Lexus LS 500h

Nový Lexus LS mi ze všech testovacích aut způsobil největší pomatení mysli. V některých ohledech tak neuvěřitelně fascinuje, jinde ale může i zklamat. Nebo jej prostě jen nechápu?

22.  5.  2018 | Milan Lažanský | 27 příspěvků
TEST Citroën C3 Aircross 110 PureTech EAT6: Váš městský obývák

Citroën C3 Aircross 110 PT EAT6

Tentokrát jsme C3 Aircross vyzkoušeli v silnější z benzinových dvanáctistovek. Jaký je tento extrovertní crossover?

15.  5.  2018 | Milan Lažanský | 10 příspěvků