Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů na obzoru?

V současné době opustil Ministerstvo dopravy návrh novely zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. Co je v něm nového?
Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů na obzoru?
Jednak zákon opravuje použitou terminologii (srovnává termíny použité zde, s termíny ve věcně příbuzných zákonech – č. 247/2000 Sb. a 56/2001 Sb.), dále zpřesňuje výklad některých pojmů (např. již reaguje na očekávané rušení okresních úřadů), dále snižuje nejnižší požadovanou rychlost pro provoz na dálnicích z 80 na 60 km/h a zásadně mění některé dosavadní principy. První a druhá část jsou zcela na místě a je jich třeba jako soli. Zákon však také obsahuje některé zcela nové principy (nebo se vrací zpět k věcem, které byly považovány dosud za již přežité, dokonce nehodné demokratického státu).

Věnujme se tedy pouze těmto novinkám, a to těm nejdůležitějším:

  1. Návrh novely zákona stanoví pouze povinnost po pozitivní orientační zkoušce na přítomnost alkoholu podrobit se lékařském vyšetření. V původním znění totiž byla povinnost poskytnout vzorek krve nebo moči. A z moči toho doktor o alkoholu moc nevyčte (používá se na testy přítomnosti nealkoholových drog).
  2. Návrh vrací zpět ustanovení ze zákona č. 12/1997 (již zrušeného), které dávalo možnost policii zadržet doklady (řidičský průkaz nebo osvědčení registraci) ve vyjmenovaných případech (např. lze očekávat důvodně vyslovení zákazu činnosti - alkohol, pokračování v jízdě by znamenalo ohrožení pro ostatní účastníky silničního provozu; vozidlo je provozováno bez reg. značky nebo s odcizenou reg. značkou, vozidlo je v takovém technickém stavu, že představuje nebezpečí pro ostatní účastníky sil. provozu atd.).
  3. Umožňuje rozhodnout policistovi o odtažení vozidla v případě, je-li ponecháno na místě, kde je to zakázáno. Doposud byla podmínka, že vozidlo musí tvořit překážku silničního provozu.
První bod je jednoznačně pozitivní. V praxi se totiž čím dále tím častěji řidiči vymlouvali na skutečnost, že zákon jim umožňuje výběr mezi poskytnutím vzorku krve nebo vzorku moči a volili pro sebe výhodnější variantu. Pro případný postih pak chyběl jednoznačný důkaz, protože lékařské vyšetření ze vzorku moči není tak průkazné jako ze vzorku krve (dle některých lékařů se údajně z moči o obsahu alkoholu nedá zjistit nic podstatného).

Druhý bod je vyvolán jednoznačným požadavkem (a to i z řad veřejnosti !) na navrácení zrušených pravomocí policie při řešení některých situací „na silnici“. Je fakt, že nový systém (pouhé oznamování přestupků správnímu orgánu bez zadržení dokladů na místě) se neosvědčil. Celková úroveň chování řidičů se zhoršila a řada odborníků je toho názoru, že je to i pod vlivem skutečnosti, že řidiči jezdí s tím, že na silnici se jim „nic nemůže stát“ (pokud ovšem nepotkají v protisměru borce stejného kalibru, jako jsou oni) a než to správní orgán projedná, uplyne ještě mnoho vody… Nový model by tedy měl fungovat tak, že policie odešle neprodleně zadržené doklady správnímu orgánu (okresnímu úřadu, magistrátu atd.), který o věci bude rozhodovat ve správním řízení. Věc má jednom jeden háček – uvedené orgány musí začít konečně něco dělat a přestupky skutečně řešit, nikoliv se jenom vymlouvat, že nemají dostatek lidí apod. V opačném případě bude docházet k tomu, že se přestupky budou řešit neúměrně dlouho a pozitivní efekt z uvedeného návrhu se zcela vytratí.

S ohledem na situaci v parlamentu a vzhledem k tomu, že je krátce před volbami, nedá se předpokládat hladký průběh při projednávání tohoto bodu. Řada z nás se pamatuje na plamenné výzvy poslanců, jak je nutno ukončit na silnicích policejní zvůli při zadržování dokladů…

Třetí bod je pak (v navržené formulaci) poměrně kontroverzní. Má-li se napomoci řešení situací, kdy například řidiči odstavují vozidla na vyhrazená parkoviště nebo ve vyznačených parkovacích zónách, nastane asi další bitva o právní výklad. Na výše uvedených místech totiž není obecně zakázáno parkovat, pouze je tam parkování vyhrazeno pro někoho (firemní vozidla, rezidenty apod.). Může tak dojít k výkladu, že na těchto místech uvedené ustanovení nelze aplikovat. V takovém případě by se toto ustanovení minulo účinkem a zůstala tak pouze místa, kde je umístěna značka Zákaz stání nebo Zákaz zastavení. Parkování na takovém místě ostatně praktikuje pouze šílenec, protože ve většině případů vozidlo překážku tvoří již dnes a tak může být odtaženo i za stávající právní úpravy. Jiná situace by nastala, kdyby návrh zněl tak, že vozidlo se může odtáhnou, je-li ponecháno na místě, kde řidič nesmí zastavit a stát – to by nastal tanec.

Osud novely není vůbec jasný, dá se předpokládat poměrně tuhý boj mezi některými „bojovníky za svobodu na silnicích“ a „milovníky starých pořádků“. Uvedené skupiny navíc jdou napříč politickým spektrem, takže se budeme mít na co těšit. Je navíc velmi diskutabilní, zda se celý proces podaří zvládnou do voleb (vzhledem ke lhůtám na jednotlivé fáze legislativního procesu asi těžko). A jaké bude mít priority nová vláda je zatím ve hvězdách (ostatně i její složení, že…).

Otázka pro Vás:

Jak byste hlasovali Vy o uvedených třech návrzích?

bazar

MINI Mini 1,6
Rok výroby: 2009
Stav: 66 564 km
Cena: 163 000 Kč
MINI Mini 1,6
Rok výroby: 2012
Stav: 34 034 km
Cena: 290 000 Kč
MINI Mini 1,6
Rok výroby: 2003
Stav: 173 744 km
Cena: 100 000 Kč
MINI Mini 1,6
Rok výroby: 2007
Stav: 97 288 km
Cena: 250 000 Kč
MINI Countryman 1,6
Rok výroby: 2013
Stav: 47 983 km
Cena: 378 000 Kč
MINI Mini 1,4
Rok výroby: 2009
Stav: 156 911 km
Cena: 130 000 Kč
Nabídka dalších vozů
Test Renaultu Koleos: Druhý pokus je o dost lepší, ale není ozdob moc?

Renault Koleos

Tentokrát jsme se v naší recenzi zaměřili na druhou generaci Renaultu Koleos. Od předchůdce se vzdálil mílovými kroky.

17.  8.  2017 | Milan Lažanský | 4 příspěvky
Test Suzuki Ignis: Nejlevnější čtyřkolka boduje i tam, kde byste nečekali!

Suzuki Ignis

Naší recenzí tentokrát prošlo Suzuki Ignis - nejlevnější čtyřkolka na českém trhu.

13.  8.  2017 | Milan Lažanský | 34 příspěvků
Test ojetiny BMW Z4 (E85): Divoký design, ale také poctivá mechanika

Ojetina: BMW Z4

Příchod BMW Z4 způsobil po uhlazeném Z3 docela šok. Pod rozbouřenou karoserií se ale skrývá osvědčená technika. Na co si dát pozor?

12.  8.  2017 | David Rusol | 7 příspěvků