Koncern Volkswagen hodlá pokračovat v razantním růstu a zvyšování kvality výsledků

Koncern Volkswagen v roce 2014 odhodlaně pokračoval v nastoupené cestě kvalitativního růstu navzdory problémům na některých růstových trzích, kolísání směnných kurzů a nejistému vývoji světové ekonomiky. „Také rok 2014 byl pro nás úspěšný. Od roku 2007 kráčíme cestou trvale udržitelného úspěchu. Koncern Volkswagen je tak ve světě nejistot symbolem spolehlivosti,“ řekl Prof. Dr. Martin Winterkorn, předseda představenstva společnosti Volkswagen Aktiengesellschaft, ve čtvrtek na prezentaci bilance obchodního roku 2014 v Berlíně. Winterkorn oznámil, že koncern hodlá pokračovat v růstu i v letošním roce: „V roce 2015 chceme být v každém ohledu lepší a udělat další krok v cestě na vrchol.“
Koncern Volkswagen hodlá pokračovat v razantním růstu a zvyšování kvality výsledků

Koncern Volkswagen má podle Winterkorna tři ziskové pilíře (osobní vozy, užitková vozidla/Power Engineering a finanční služby), jakož i dvanáct fascinujících značek. Disponuje inovační sílou více než 46 000 vývojářů a 10 000 odborníků v oblasti IT, potřebnou likviditou, finanční stabilitou a strategií, která se osvědčuje i v nepříznivých obdobích. „Tyto silné stránky využijeme a dále rozšíříme,“ řekl Winterkorn a dodal: „V roce 2014 jsme vydali na výzkum a vývoj 11,5 miliardy EUR, to je víc než kterákoli jiná společnost na světě.“

Jako příklad uvedl budoucí oblasti elektrické mobility a digitalizace. Volkswagen má již dnes nejširší nabídku elektricky poháněných vozidel na světě, která zahrnuje čisté elektromobily e-up!1 a e-Golf2, modely s hybridním pohonem s možností externího nabíjení A3 e-tron3, Golf GTE4 a Passat GTE5, Panamera E-Hybrid6 nebo Cayenne S E-Hybrid7, jakož i technické průkopníky v podobě modelů XL18 a Porsche 918 Spyder9. Dalším příkladem je automatizovaná jízda. „Se značkami Audi a Volkswagen budeme mezi prvními, kdo tuto techniku nabídne na trhu,“ řekl Winterkorn.

V oblasti digitalizace je cílem koncernu vybavit do roku 2020 všechna nová vozidla připojením k internetu. Winterkorn k tomu říká: „Jako koncern máme již dnes na silnicích největší flotilu síťově propojených vozidel na světě.“ Dalším důležitým tématem v oblasti digitalizace je zvyšování míry síťového propojení ve výrobních závodech („Průmysl 4.0“), například používáním 3D tiskáren  nebo spolupráci mezi lidmi a roboty. V oblasti inteligentních služeb IT sahá spektrum od interních zákaznických analýz až po inovativní obchodní modely pro vše týkající se automobilu.

Úsporný program: identifikován velký počet možností pro zlepšení

Winterkorn ohledně úsporného programu pro značku Volkswagen osobní vozy, zavedeného v uplynulém roce, zdůraznil: „Tento program má za sebou velmi dobrý start. Dosud jsme identifikovali možnosti pro zlepšení ve výši přibližně poloviny cílové částky pěti miliard EUR. Počítáme s tím, že se již v letošním roce projeví více než jedna miliarda EUR v našem hospodářském výsledku. V jednotlivých výrobních závodech bude optimalizována výroba, modely, které již neodpovídají poptávce nebo očekáváním z hlediska ziskovosti, budou vyřazeny z nabídky, tam, kde nepřináší žádnou přidanou hodnotu, bude omezena rozmanitost a nakonec bude posílena strana výnosů. Winterkorn k tomu říká: „Náš průmysl stojí před změnami, které můžeme označit za historické. Proto máme na zřeteli nejen další poločas, ale díváme se již daleko dopředu, do dalšího zápasu. ‚Future Tracks‘ je náš program zaměřený na úspory a budoucnost. Náš koncern s ním bude připraven na budoucí automobilový svět nejen po technické stránce. Především pokládáme tímto programem základy pro dlouhodobý ekonomický úspěch. ‚Future Tracks‘ je tak naším kompasem pro trvalý růst orientovaný na výnosy, zkrátka kvalitativní růst.“

S rokem 2014 vyjádřil spokojenost také Hans Dieter Pötsch, člen představenstva, zodpovědný za finance. „Během úspěšných uplynulých let jsme si vypracovali silné postavení na trhu. Jsme dobře připraveni na heterogenní vývoj automobilových trhů na celém světě. Jsme si vědomi našich silných stránek a průběžně je rozšiřujeme. Mezi ně patří zejména jedinečné portfolio značek, rozmanitá modelová paleta s inovativními a ekologickými koncepty pohonu, přítomnost na všech důležitých trzích světa a široké spektrum finančních služeb.“

Obchodní výsledky koncernu v roce 2014

V uplynulém roce vzrostl počet dodaných vozidel o 4,2 procenta na více než 10,1 (2013: 9,7) milionu vozidel. Příjem z prodeje koncernu Volkswagen vzrostl v obchodním roce 2014 o 2,8 procenta na 202,5 miliardy EUR (2013: 197,0 miliardy EUR). Provozní zisk koncernu se zvýšil o jednu miliardu EUR na rekordních 12,7 (2013: 11,7) miliardy EUR.

V počtech dodaných vozidel jsou zahrnuta rovněž vozidla prodaná čínskými joint ventures. Volkswagen prodal v uplynulém roce v Číně 3,7 milionu vozidel, což bylo o 12,4 procenta více než v předchozím roce. Obchodní výsledky čínských joint ventures nejsou však zahrnuty v ukazatelích příjmu z prodeje a provozního zisku koncernu.

Do provozního zisku koncernu nejsou ukazatele joint Ventura zahrnovány. V roce 2014 vzrostl jejich podílový provozní zisk o více než 20 procent na cca 5,2 (2013: 4,3) miliardy EUR. Čistě teoreticky bytak  koncern Volkswagen dosáhl provozního zisku včetně podílového provozního zisku čínských joint ventures ve výši téměř 18 miliard EUR.

V uplynulém roce se finanční výsledek zvýšil na 2,1 (2013: 0,8) miliardy EUR. K nárůstu přispěly výnosy z čínských joint ventures, které zaznamenaly další meziroční nárůst z vysoké úrovně předchozího roku, jakož i nižší náklady na finanční deriváty. Celkový zisk před zdaněním koncernu Volkswagen za uplynulý rok byl cca 14,8 (2013: 12,4) miliardy EUR. Ziskovost před zdaněním se zvýšila z 6,3 % na 7,3 %. Volkswagen se tak významně přiblížil ke svému cíli „Strategie 2018“ dosahovat trvale udržitelné ziskovosti více než osm procent. Zisk po zdanění činil 11,1 (2013: 9,1) miliardy EUR.

Vzhledem k pokračujícímu úspěchu společnosti navrhne představenstvo a dozorčí rada valné hromadě 5. května 2015 zvýšení dividendy na kmenovou akcii o 20 procent na 4,80 (4,00) EUR a na přednostní akcii na 4,86 (4,06) EUR. Podíl zisku vypláceného na dividendách tak činí 21,2 (20,6) procenta. Střednědobým cílem je podíl zisku vypláceného na dividendách ve výši 30 procent.

Kapitálový výnos automobilové divize koncernu činil 14,9 (14,5) procenta, a výrazně tak přesahoval požadavek na minimální úročení ve výši devět procent. V oblasti finančních služeb klesl výnos z vlastního kapitálu před zdaněním na 12,5 (14,3) procenta. Příčinou byly především vyšší požadavky na vlastní kapitál a s tím spojené silnější vybavení vlastním kapitálem, jakož i přetrvávající tlak na marže.

Čistá likvidita automobilové divize ve výši 17,6 (16,9) miliardy EUR ke konci prosince 2014 byla i nadále na solidní úrovni, především díky vysokému čistému cash flow ve výši 6,1 (4,4) miliardy EUR. Koncern tím disponuje potřebnou finanční stabilitou a flexibilitou pro pokračování ziskového růstu a důslednou realizaci „Strategie 2018“.

Míra investic do příjmu z prodeje v automobilové divizi koncernu se mírně zvýšila o 0,2 procentního bodu na 6,5 procenta. Volkswagen se tak i nadále pohybuje na konkurenceschopné úrovni v rámci cílového rozpětí mezi šesti a sedmi procenty. Kromě výrobních závodů investoval Volkswagen především do rozšíření a ekologického zaměření své modelové palety, využití elektrického pohonu a modulárních konstrukčních a technických platforem.

„Vzhledem k nepříznivé politické situaci, společenským změnám a intenzivní konkurenci, zůstává z hlediska financí i nadále hlavním úkolem trvale udržitelné zajištění kvality výnosů, striktní disciplína v oblasti nákladů a investic a zaměření na dosahování našich cílů v oblasti výnosnosti,“ řekl Pötsch.

Značky a oblasti obchodní činnosti

Značka Volkswagen osobní vozy dosáhla v roce 2014 příjmu z prodeje ve výši 99,8 (99,4) miliardy EUR, a tedy meziročního nárůstu o 0,4 procenta. Nižší prodeje na klesajících jihoamerických trzích, krizí způsobený pokles poptávky v Rusku, zhoršující se situace v oblasti směnných kurzů zejména v prvním pololetí a vyšší investice do vývoje nových technologií negativním způsobem ovlivnily provozní zisk značky Volkswagen osobní vozy, který byl s částkou 2,5 (2,9) miliardy EUR o 417 milionů EUR nižší než v předchozím roce. Provozní zisková marže činila 2,5 (2,9) procenta. V těchto ukazatelích není zahrnut pozitivní vývoj prodeje a zisku čínských joint ventures.

Díky pozitivnímu vývoji prodeje vozů značky Audi došlo k meziročnímu zvýšení příjmu z prodeje o 7,8 procenta na 53,8 (49,9) miliardy EUR. Provozní zisk vzrostl na 5,2 (5,0) miliardy EUR. Výsledek byl pozitivně ovlivněn zvýšením počtu prodaných vozů a snížením nákladů na materiál, zatímco opačný vliv měly výdaje na vývoj nových produktů a technologií, jakož i investice do rozšiřování mezinárodní výrobní sítě. Značka Audi dosáhla provozní ziskové marže ve výši 9,6 (10,1) procenta.

Značka ŠKODA zvýšila v roce 2014 své příjmy z prodeje o 13,9 procenta na 11,8 (10,3) miliardy EUR. Ke zvýšení provozního zisku na 817 (522) milionů EUR přispělo zvýšení počtu prodaných vozidel, lepší složení prodejního mixu a nižší náklady na materiál. Provozní zisková marže se zvýšila na 7,0 (5,1) procenta.

SEAT dosáhl v roce 2014 příjmu z prodeje ve výši 7,7 (6,9) miliardy EUR. Provozní výsledek doznal zlepšení o 25 milionů EUR na - 127 milionů EUR. Hospodářské ukazatele byly pozitivně ovlivněny lepším složením prodejního mixu, vyšším počtem prodaných vozidel a nižšími náklady na materiál, zatímco opačný efekt měly zvýšené náklady na vývoj nových produktů.

Bentley dosáhl od ledna do prosince 2014 příjmu z prodeje ve výši 1,7 miliardy EUR, což znamená meziroční zvýšení o 4,0 procenta. Proti pozitivnímu vývoji prodeje stály nepříznivé efekty prodejního mixu a vývoje směnných kurzů, takže provozní zisk vzrostl jen nepatrně na 170 (168) milionů EUR. Provozní zisková marže činila 9,7 (10,0) procenta.

Porsche vykázalo v roce 2014 příjmy z prodeje ve výši 17,2 (14,3) miliardy EUR, což odpovídá nárůstu o 20,1 procenta. Provozní zisk se zvýšil na 2,7 (2,6) miliardy EUR díky vyššímu objemu prodeje a navzdory vyšším nákladům na vývoj nových technologií, rozsáhlým opatřením pro snižování emisí CO2 a vyšším fixním nákladům v důsledku výstavby infrastruktury pro model Macan. Provozní zisková marže dosáhla výše 15,8 (18,0) procenta.

Značka Volkswagen Užitkové vozy udržela v roce 2014 příjmy z prodeje 9,6 (9,4) miliardy EUR na úrovni předchozího roku. Díky pozitivním efektům prodejního mixu a úsporám při nákupu materiálu se provozní zisk zvýšil o 12,5 procenta na 504 (448) milionů EUR.

Scania vykázala příjmy z prodeje ve výši 10,4 (10,4) miliardy EUR. Provozní zisk dosáhl částky 955 (974) milionů EUR. Pozitivně se projevila zvýšená poptávka po službách, negativní vliv měl mírný meziroční pokles počtu prodaných vozidel. MAN dosáhl příjmu z prodeje ve výši 14,3 (15,9) miliardy EUR a provozního zisku 384 (319) milionů EUR. Nárůst provozního zisku pramení především z obchodní oblasti Power Engineering, kde byly v uplynulém roce uznány pohotovostní rezervy pro specifické projekty.

Divize Volkswagen Financial Services dosáhla v roce 2014 provozního zisku 1,7 (1,6) miliardy EUR. Na celém světě bylo uzavřeno 4,9 milionu nových smluv v oblastech financování, leasingu, servisních a pojistných služeb (+ 15,6 procenta).

Winterkorn: „Naším koncernovým cílem pro rok 2015 je další zvýšení prodeje, příjmu z prodeje a provozního zisku.“

Koncern Volkswagen vstoupil do roku 2015 slibně. V prvních dvou měsících bylo na celém světě předáno zákazníkům více než 1,5 milionu osobních a lehkých užitkových vozů, nákladních vozidel a autobusů. To odpovídá meziročnímu zvýšení o 1,6 procenta. „Pro rok 2015 očekáváme mírné zvýšení počtu dodaných vozidel navzdory přetrvávajícím náročným podmínkám na trhu,“ řekl předseda představenstva Winterkorn a poukázal na nadcházející produktovou ofenzivu.

Značky koncernu Volkswagen uvedou v letošním roce na trh 50 nových modelů, nástupců a modernizovaných produktů. Mezi nimi jsou velmi důležité modely, jako například nový Volkswagen Touran, Audi Q7 a Audi A4, Porsche 911 a Porsche Boxster Spyder, ŠKODA Superb, SEAT Ibiza nebo modelové řady Caddy a T6 značky Volkswagen Užitkové vozy.

Mezi výzvy patří náročné podmínky na trhu, intenzivní konkurence, volatilita úrokových sazeb a směnných kurzů, jakož i kolísající ceny surovin. Pozitivní efekty jsou očekávány od úsporných programů všech značek a ve stále větší míře používaných modulárních konstrukčních a technických platforem.

V závislosti na ekonomickém vývoji vychází Volkswagen z toho, že příjem z prodeje koncernu a jeho divizí vzroste v roce 2015 meziročně až o čtyři procenta. V divizi Užitková vozidla/Power Engineering bude ovšem nutné neustále sledovat ekonomický vývoj v Jižní Americe a východní Evropě.

Co se týče provozního zisku, očekává Volkswagen v roce 2015 vzhledem k náročné ekonomické situaci s provozní ziskovou marží mezi 5,5 a 6,5 procenta. V oblasti osobních vozů očekává Volkswagen provozní ziskovou marži v rozpětí 6,0 až 7,0 procenta a v divizi Užitková vozidla/Power Engineering se bude pohybovat pravděpodobně mezi 2,0 a 4,0 procenta. Pro koncernovou divizi finančních služeb počítá koncern s provozním ziskem na úrovni uplynulého roku.

„Záměrně jsme o trochu opatrnější – navzdory skvělým ukazatelům stojíme pevně na zemi,“ řekl Winterkorn, avšak dodal: „Znáte nás: Nikdy se nespokojíme s minimem. Naším koncernovým cílem pro rok 2015 je další zvýšení prodejů, tržeb a provozního zisku.“ Zásadní součástí „Strategie 2018“ koncernu Volkswagen zůstává důsledná disciplína v oblastech výdajů a investic, jakož i neustálá optimalizace procesů.

Více informací o výroční tiskové konferenci a konferenci pro investory naleznete na internetových stránkách www.volkswagen-media-services.com a www.volkswagenag.com/ir.

Minitest Subaru Forester 2.0i-L: Vylepšený kmet dostal dvě oči navíc

Subaru Forester 2.0iL (minitest)

Forester chce v letošním roce k poctivému podvozku nabídnout i porci aktivní bezpečnosti. Přesvědčí matador kategorie i ty "bezpečně smýšlející"?

včera | Milan Lažanský | 1 příspěvek
Minitest Mitsubishi ASX 1,6 MIVEC: Jsou vylepšení znát?

Mitsubishi ASX 1,6 MIVEC (minitest )

Mitsubishi ASX se v provedení modelového roku 2018 nezměnilo po technické stránce, zapracovalo ale na designu.

13.  1.  2018 | Radek Pecák | 15 příspěvků
TEST Kia Stinger GT 3.3 T-GDI AWD: Díky, Alberte!

Kia Stinger GT 3.3 T-GDI AWD

Trvalo více než pět let, než Kia přetavila fantastický koncept GT v produkční auto. Najala na to ty správné lidi a výsledkem je gran turismo, který nemá v historii značky obdoby.

11.  1.  2018 | Jan Mička | 114 příspěvků