Jsou výhrady autoškol opodstatněné?

Do redakce jsme dostali dotaz, který se ptá na současné spory mezi asociací autoškol, svazem drobných dovozců a ministerstvem dopravy. Odpověď na něj nabízí následující článek.
Jsou výhrady autoškol opodstatněné?

Dotaz: Vážení přátelé, můžete nějak srozumitelně objasnit, proč dochází k trvalým střetům mezi ministerstvem dopravy, asociací autoškol a svazem drobných dovozců a zda jsou vzájemné výpady všech zúčastněných opodstatněné ?

Pavel K, Trutnov

Odpověď:

Veřejnosti je nejspíše známo, že dne 20. srpna proběhla výstražná blokáda ministerstva dopravy. Uvedenou blokádu uspořádala dvě profesní sdružení – Asociace autoškol ČR a Svaz drobných dovozců a opravářů motorových vozidel. Obě sdružení tak vyjádřily nespokojenost s činností ministerstva dopravy a spojů při aplikaci nové zákonné úpravy. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně odlišné problematiky, které obě sdružení zajímají, je s podivem, že se dokázala spojit do jednotné akce.

Asociace autoškol upozorňuje jednak na skutečnost, že v současnosti používaný model testových otázek je příliš komplikovaný („otázky jsou těžké“), dále že v testech jsou chyby, které ministerstvo odstraňuje jen postupně a v podstatě jen díky činnosti okresních zkušebních komisařů a že samotné vydání a zpracování otázek bylo příliš nákladné (hovoří se o částce cca 40 mil. Kč).

Je s podivem, že jen málo se diskutuje o tom hlavním – zda se má vůbec zkoušet pomocí testových otázek a pokud ano, tak co mají takové otázky obsahovat a poté jak se z otázek mají tvořit testy.

Cesta, kterou zvolilo ministerstvo dopravy je v zásadě správná – zkoušení pomocí kombinace testů a praktické zkoušky se používá téměř všude ve světě. Otázkou je, co mají vlastně testové otázky obsahovat. V našich podmínkách tímto způsobem zkouší již tradičně, je nutno také říci, že tradičně špatně. Otázky v testech jen zkoušejí, jak si žáci dokázali do hlavy vtěsnat zákonnou úpravu (dříve vyhlášku, nyní již zákon). Většina asi pamatuje minulé testy, kdy platilo, že „nejdelší odpověď je správná“, protože byla volena vždy doslovná citace právní normy a ty, jak známo, stručností neoplývají. Nový systém to zdokonalil o to, že správných může být i více odpovědí, pokud však z nich jednu vynecháte, je celá odpověď hodnocena špatně. Spolu s občas nejasnou formulací otázky se tak vytváří poměrně vražedná kombinace, kterou prokličkovat může jen zkušený matador…

Obecně se nikdo zřejmě dosud nezabýval tím, zda obsah otázek a jejich složení v testech skutečně plní základní úlohu – ověřit, zda byl vychován nový účastník silničního provozu, který má nejen teoretické znalosti, ale zná i zásady bezpečné jízdy, zda se v jeho chování neprojevují sklony k nemístnému hazardu a podobně. O tom, že se takové testy dají poměrně úspěšně vytvořit slouží dlouholeté zkušenosti psychologů, kteří právě pomocí testů dokáží relativně úspěšně odhadnout schopnosti zkoumaného jedince. V takovém případě ale nestačí jen zkoušet, od kolika let může být jako účastník silničního provozu jezdec na zvířeti…

Vraťme se zpět k otázce – jsou protesty asociace autoškol oprávněné ? V zásadě ano, ale měly by vést k trochu jinému výsledku, než je jenom nějaké personální zemětřesení (ne že by ho nebylo třeba, protože za každým výsledkem je nutno hledat konkrétní odpovědnost a ta se dá poměrně snadno nalézt i v tomto případě). Měla by se rozvinout zásadní debata o tom, co je vlastně posláním autoškol, jaké řidiče musím vychovávat a jak ověřit, zda uvedené zadání autoškoly plní. Nejhorší na celé věci je ta skutečnost, že uvedená debata neproběhla před přijetím zákonné úpravy, ale že se o ní začíná hovořit teprve 7 měsíců po nabytí její účinnosti.

Protesty dovozců vozidel mají jiný základ – jedná se v zásadě o další kolo vleklé války mezi dovozci nových vozidel (tzv. akreditovanými zástupci jednotlivých značek) a dovozci ojetých vozidel, což jsou vesměs menší živnostníci. I zde je nutno poněkud rozptýlit „mediální mlhu“, kterou všichni zúčastnění kolem sebe vypouštějí a k tomu je nutno uvést jen několik málo faktů, které možná nejsou obecně známé:

Systém dovozu ojetých vozidel je v našich podmínkách výrazným prvkem v možnosti uvádění vozidla do provozu. Možná není známo, že ojetá dovezená vozidla tvoří okolo 40 % všech poprvé evidovaných vozidel (a těch bývá okolo 100 až 120 tis. ročně). Původně doplňkový způsob v nabídce vozidel se postupem doby stal významným ekonomickým prvkem s rozsáhlými vazbami na řadu dalších odvětví. Je dokazatelné, že velká většina těchto vozidel je do ČR dovezena jako havarovaná (o tom se raději moc nemluví), často velmi těžce. S ohledem na maximální ekonomický efekt se opravy vozidel provádějí tak, že nahrazované díly pocházejí z jiných havarovaných vozidel, často i z jiných typů - jsou známy i případy, kdy se ze dvou karoserií složila jedna tak, že se z každé vzala polovina a svařily se. Vznikají tak v řadě případů vozidla, která se od původního modelu podstatně liší, což nový kupující nemusí vždy tušit. Při poruše takovéhoto vozidla pak v servisu nastávají problémy, protože vozidlo obsahuje díly z jiných typů vozidel a opravy se prodlužují a prodražují. Snahou zákonodárců proto bylo trochu tento proces přibrzdit a tlačit na dovoz pouze relativně mladšího, tedy kvalitnějšího vozového parku. Proto bylo v nové právní úpravě stanoveno, že schválit k provozu lze (zjednodušeně řečeno) vozidlo, které nejsou starší 5 let. Uvedený požadavek pochopitelně eliminuje z nabídky řadu vozidel, která jsou v zahraničí velmi levně k mání a která jsou tedy pro dovozce atraktivní. Naopak vozidla z uvedeného časového limitu musí být v horším stavu, jinak se stávají cenově nezajímavá. Je zřejmé, že trend, nastolený ministerstvem a zákonodárci výrazně podporují dovozci nových vozidel, pro které dovozci ojetých vozidel představují významný konkurenční prvek, který jim navíc v řadě případů objektivně komplikuje situaci. (Je poměrně snadné odhadovat situaci a požadavky na zabezpečení náhradními díly u vozidel, která si sami prodají a jejichž původ a technický stav je jim znám, zatímco v situaci, kdy se musí zabývat zabezpečením náhradními díly i pro vozidla jednotlivě dovezená, se určení potřeby a struktury náhradních dílů stanoví podstatně obtížněji). Na druhou stranu je fakt, že ekonomická situace je taková jaká je a kupní síla obyvatel neumožňuje realizovat takové prodeje nových vozidel, jaké by si dovozci nových asi představovali (zejména při cenových relacích, jaké v současné době panují). Pro řadu motoristů se tak ojetý vůz stává jedinou (a jedinečnou) možností, jak realizovat svoji touhu po automobilu.

Uvedená „válka“ se vleče již mnoho let, vždy se střídavými úspěchy na obou stranách. Nejproblematičtější situace vždy nastává v době, kdy se mění pravidla, podle nichž se schvalování vozidel provádí. Je samozřejmé, že od dovozu vozidla po jeho schválení uplyne vždy nějaká doba – nějaký čas spotřebuje oprava vozidla, nějaký čas vlastní řízení na úřadě. Komplikovaná situace nastane tehdy, jestliže dojde ke změně technických podmínek pro schválení – jak totiž posuzovat vozidla dovezená ještě podle původních regulí, ale schvalovaná již v době platnosti nových předpisů. Je zarážející, že zde ministerstvo nikdy nedokázalo připravit předpisy tak, aby s uvedenou situací počítaly a tak je kolem toho vždy nějaký rumraj. Dalším jablkem sváru pak vždy bývá skutečnost, že schvalovací orgán musí některé údaje mít potvrzené od původního výrobce vozidla. Tyto údaje se ověřují právě u dovozce nových vozidel a ten si za údaj, potvrzující, že vozidlo plní stanovený emisní předpis (jeden pohled do databáze, jedno razítko a jeden podpis) umí naúčtovat také 4000 Kč.

V letošním roce se situace výrazně zkomplikovala tím, že ministerstvo nestihlo k nové právní úpravě – zákonu č. 56/2001 Sb. (který je oproti minulému podstatně jiný) vydat žádný prováděcí předpis. Z právního hlediska je to totiž dosti komplikované, protože citovaný zákon nedává možnost k této problematice vydat žádnou vyhlášku, je však chybou ministerstva, že si tam takovou možnost při jeho přípravě neotevřelo. Ministerstvo proto věc vyřešilo vydáním „metodického pokynu“, kde však stanovilo řadu povinností, které zákon neupravuje. Uvedený pokyn vznikl zcela zjevně za silného lobbyingu svazu dovozců nových vozidel a stanovil pro toho, kdo schvaluje ojeté vozidlo, výrazně přísnější podmínky, než předepisuje sám zákon (podrobný rozbor by vydal na samostatný článek). Pokyn sám, ač je datován 30. června 2001 byl k dispozici teprve v polovině srpna a když se s ním dovozci ojetých vozidel seznámili, byl oheň na střeše.

Z uvedeného pohledu je zřejmé, že práce ministerstva dopravy je v uvedené oblasti podprůměrná, daňové poplatníky stojí mnoho prostředků (namátkou: tisk nových testů – 40 mil Kč., vybavení počítačovou technikou – 100 mil. Kč, všechny nové formuláře – technické průkazy, osvědčení atd.) a výsledek je horší, než byl předtím. Pokud byl v rámci odůvodnění citován ministr dopravy, který se vyjádřil v tom smyslu, že na rozdíl od policie, která tyto úlohy zabezpečovala v minulosti, budou civilisté na okresních úřadech přátelštější, je to hodně málo a asi bychom měli oběma sdružení držet palce.

Máte-li jakoukoliv otázku či problém neváhejte nás kontaktovat na autorevue@cpress.cz

TEST Lexus LC 500: Socha na kolech, precizní řidičský nástroj. Má chybu?

Lexus LC 500

Velké kupé od Lexusu má být dokonale vybroušeným, mistrovským dílem japonského automobilového průmyslu. Pro nás je ale podstatný i fakt, že má naprosto úchvatný pětilitrový osmiválec bez přeplňování!

včera | Milan Lažanský | 51 příspěvků
TEST Volvo XC40 D4 AWD: Mistr prvního opojení

Volvo XC40 D4 AWD

Na rozdíl od modelů XC60 a XC90 je nové Volvo XC40 postaveno na platformě CMA, určené pro kompaktní vozy. Narostlo však do takových rozměrů, že jedna ze stálic nabídky může přestat dávat smysl.

17.  7.  2018 | Jan Mička | 34 příspěvků
TEST Škoda Fabia edition R5: Lehká ochutnávka možností

Škoda Fabia edition R5

Civilní edice sportovní Fabie R5 v mnohém naznačuje, jak dobrá by mohla být sériová malá ostrá škodovka. Přesto se nedá zcela vyhnout myšlence, že tohle je tak trochu promarněná příležitost.

15.  7.  2018 | Miro Mihálik | 20 příspěvků