Víte, jaká pravidla platí při jízdě v obytné zóně? Teď už nebudete muset tápat

S pravidly silničního provozu v obytných zónách mají řidiči často problém a zapomínají na jasně dané zákonitosti. Podívali jsme se na úplné základy, které není dobré podceňovat.

Pravidla silničního provozu popisují obytnou zónu jako zastavěnou oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou „Obytná zóna“ a konec je označen dopravní značkou „Konec obytné zóny“. Mnohým by však mohl po letech vykročení z autoškoly dělat problém samotný rozdíl mezi obytnou zónou a pěší zónou.

V obou zónách mohou chodci využívat celou šířku komunikace, ale zároveň musí umožnit vozidlům jízdu, zatímco řidiči jsou povinni chovat se ohleduplně, chodce neohrozit a nepřekročit povolenou maximální rychlost.

Zásadní rozdíl ovšem spočívá v tom, že do obytné zóny není vjezd nijak omezen, kdežto do pěší zóny smějí vjet pouze vozidla vyznačená na dolní části značky „Pěší zóna“. V obytné zóně si také mohou hrát na komunikaci děti, to je v pěší zóně zakázáno.

Jaké je tedy hlavní riziko?

Jak už uvádějí pravidla silničního provozu, „řidiči v obytných zónách musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit“, zejména tedy s hrozícím rizikem jejich volného pohybu na komunikaci a nevyzpytatelného chování hrajících si dětí. V případě nutnosti musí řidič zastavit vozidlo.

Jakou rychlostí mohu v obytné zóně jet?

V obytné i pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/h. K výše uvedeným podmínkám však nejlépe vyhovuje rychlost jízdy odpovídající rychlosti chůze. 

Kde mohu v obytné zóně parkovat?

Možnost stání vozidla je omezeno jen na místa označená značkami pro parkoviště. Zastavení ovšem není nijak omezeno, například pro naložení/vyložení nákladu nebo nastoupení/vystoupení osob.

Jak je to s předností?

Při vyjíždění z obytné zóny musí dát řidič přednost v jízdě i tam, kde není umístěna dopravní značka „Dej přednost v jízdě“. Bohužel, někteří řidiči se často mylně domnívají, že i při výjezdu z obytné zóny mají přednost zprava.

 

Značka „Konec obytné zóny“ nicméně povinnost dát přednost ukládá sama o sobě. Obytná zóna je totiž postavena na úroveň například polní nebo lesní cesty.

Jaké povinnosti mají v obytné zóně chodci?

Ačkoliv má řidič povinnost neohrozit chodce, samotný pohyb zde stojí na vzájemné ohleduplnosti mezi chodci a řidiči. Vozidlům tedy musí chodci v obytné zóně umožnit jízdu, což platí i pro hrající si děti.

Diskuze (47) Další článek: Kultura Bosozuku představuje největší japonský bizár. Přesvědčte se o tom sami

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , ,