Jaké nejvýznamnější změny ve zpětném odběru pneumatik přinesla nová legislativa?

Reklama 27. dubna 2021
Významně se mění pokrytí místy zpětného odběru. Dosud bylo nutné mít místa dostupná pouze dle míst prodeje pneumatik.
Jaké nejvýznamnější změny ve zpětném odběru pneumatik přinesla nová legislativa?

Od roku 2021 je již pevně stanoveno, že každý výrobce či dovozce plnící buď individuálně nebo kolektivně musí mít jedno místo zpětného odběru v každé obci s rozšířenou působností a městském obvodě statutárních měst. 

Je dále povinnost zřídit místo zpětného odběru i tam, kde výrobce či dovozce nemá v okruhu 10 kilometrů žádné místo, pokud o to obec požádá. Náš kolektivní systém má ve svém portfoliu více než 3500 sběrných míst a stále tento počet navyšuje. Již v minulosti avizoval, že chce být dostupný pro celou Českou republiku, a tak i koncipoval výběr logistických partnerů. Je jasné, že pro některé subjekty nová povinnost může znamenat obrovský problém, zejména pokud provozovali jediné místo zpětného odběru nebo žádné.

Evidence pneumatik také doznala změn. V rámci ZVUŽ byly definovány skupiny výrobků, po kterých je nutné vést evidenci nejen pneumatik uvedených na trh, ale i pneumatik vysbíraných a zpracovaných. Evidenci pneumatik uvedených na trh vede povinná osoba nejen v kilogramech, ale i v kusech, a to právě po produktových skupinách. Dále je třeba evidovat i tok těchto pneumatik. Tedy vést si evidenci o osobách, které pneumatiky po ukončení životnosti vysbíraly a zpracovaly. Místem zpracování se myslí místo, kde došlo k jejich konečnému zpracování, tedy ne místa vážení či přepravy. V roce 2021 se zvedá hranice minimální sběrné kvóty na 70 %, v roce 2022 na 80 %.

ZVUŽ přináší některé nové požadavky na finanční stabilitu systému. Novou povinností pro individuálně plnící výrobce je složení kauce ve výši 20 % ročních nákladů. Kauce musí být držena na vázaném účtu a musí být složena již před uvedením výrobku na trh. I kolektivní systém musí vytvořit rezervu ve výši 50 % nákladů, a to do 5 let. Pro individuální plnění je důležité uvést, že sdílená forma výkonu plnění povinností výrobců nebo i jen jejich koordinace ze strany třetí osoby nebo jedním ze zapojených výrobců není povolena. Jednalo by se o neoprávněné provozování kolektivního systému s rizikem sankce dle zákona.

Prodejci pneumatik, kteří nakupují od dovozce, který není registrovaný v seznamu povinných osob vedeného na MŽP, tzn. neplní si povinnosti vyplývající ze zákona, přebírají plnění těchto povinností na sebe a vystavují se tak dobrovolně riziku postihu.

Nadále platí principy zpětného odběru – ZVUŽ je pouze shrnuje. Zpětný odběr zůstává na místech k tomu určených bezplatný, a to bez ohledu na nákup zboží či služeb nebo značky a typu pneumatik. Nesmí se na něj vázat žádné další poplatky.

Klepněte pro větší obrázek

Kolektivní systém Eltma je jediný autorizovaný kolektivní systém s již dlouholetou tradicí, který zajistí všem výrobcům a dovozcům plnění těchto povinností, a to transparentně a stejně bez rozdílu pro všechny. Společně vytváříme lepší svět. www.eltma.cz

Další článek: Legendární Vespa slaví 75. narozeniny. Prohlédněte si její historii obrazem

Témata článku: ,