Jak je to s doklady k řízení vozidla a prokazováním totožnosti

Po nedávných tragických událostech v USA se asi budeme muset připravit na to, že budeme podstatně častěji zastavováni a budou kontrolovány naše doklady, případně vozidlo a bude prováděna kontrola totožnosti.
Jak je to s doklady k řízení vozidla a prokazováním totožnosti
Shrňme si krátce, kdo má oprávnění zastavovat vozidla, kdo má oprávnění kontrolovat doklady k vozidlu, jaké doklady musíme mít při řízení vozidla a jak je to s oprávněním ke kontrole totožnosti.

Začněme tím, kdo může zastavovat vozidla:

Jednak jsou to policisté Policie ČR, kteří mají toto oprávnění v ust. § 124 odst. 6 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, dále obecní strážníci podle ust. § 17b zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Mezi těmito oprávněními však existuje podstatný rozdíl.

Zatímco policisté Policie ČR nemají v zákoně žádné omezení – mohou tedy zastavovat kdykoliv a kdekoliv, obecní strážníci mohou zastavovat pouze řidiče, kteří spáchali přestupek proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu neuposlechnutím zákazu vjezdu všech vozidel, všech motorových vozidel s výjimkou motocyklu bez postranního vozíku, nákladních automobilů, autobusů, traktorů, motocyklů, potahových vozidel, ručních vozíků nebo cyklistů, zákazu vjezdu do pěší zóny a zákazu zastavení a zákazu stání, včetně těchto zákazů v zóně s dopravním omezením, vyplývajících z příslušných dopravních značek. Obecní strážníci mohou také zastavovat vozidla před přechodem pro chodce k zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže přes pozemní komunikaci v blízkosti školního zařízení nebo při organizované akci.

Často bývá diskutována otázka, zda je povinen řidič zastavit, zejména za situace, kdy si není jist tím, zda ten, kdo ho zastavuje je skutečně policista. Dá se říci, že obvykle při volbě stanoviště policisté volí místa, kde zastavení nepůsobí žádné potíže ani nevyvolává pocity strachu a podobně. (Píši záměrně obvykle, protože mohou nastat mimořádné situace, kdy je nutno zastavovat vozidla i jinde.) Mimo obec bývá na místě policejní vozidlo a obecně je vždy policejní hlídka alespoň dvoučlenná. Pokud řidič na výzvu policisty nezastaví, vystavuje se značnému ohrožení, které může (v extrémním případě, když selžou veškeré dostupné prostředky k zastavení vozidla) skončit použitím služební zbraně! Každý policista, který zastavuje vozidlo, musí být v uniformě, na uniformě má na levé kapse připnutý odznak Policie ČR s identifikačním číslem (policisté zásahových jednotek mají uniformy trochu jiné, ale vždy označené nápisem POLICIE a opatřené služebním číslem ve formě výšivky).

Zastavovat vozidla však mohou i další osoby:

 1. řidič jiného vozidla, dojde-li k poruše jeho vozidla v tunelu, nebo je-li účastníkem dopravní nehody,
 2. dopravce hromadné dopravy osob při nastupování a vystupování z vozidla mimo zastávku,
 3. vedoucí skupiny dětí při přecházení vozovky,
 4. průvodce zvířat,
 5. vojenský policista ve stejnokroji,
 6. zaměstnanec provozovatele dráhy v blízkosti železničního přejezdu,
 7. průvodce zdravotně postižených osob při přecházení vozovky,
 8. zaměstnanec vykonávající práce spojené se správou, údržbou, měřením, opravami a výstavbou pozemní komunikace označený podle prováděcího právního předpisu.
Pochopitelně, že ne všechny tyto osoby mohou provádět kontrolu dokladů k vozidlu. Z uvedených osob mohou provádět kontrolu dokladů k vozidlu pouze policisté. Doklady, které musí řidič mít při řízení vozidla u sebe jsou:
 1. řidičský průkaz,
 2. osvědčení o registraci vozidla
 3. doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla - tedy nikoliv již složenku, potvrzující zaplacení pojištění, ale zvláštní doklad, který každý dostane při uzavření smlouvy o pojištění.


Zákon žádné další doklady pro řízení nestanoví (tedy ani například doklad o provedené zdravotní způsobilosti !) Dále žádný zákon neříká, že osoby u sebe musí mít občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti. Je však skutečností, že policisté, obecní policisté a vojenští policisté (ve zvláštních případech – jedná-li se o osoby, které se nacházejí ve vojenských objektech a v prostoru, kde probíhají vojenské akce a osoby, které páchají trestnou činnost či přestupky spolu s vojáky nebo proti majetku České armády) mají právo na kontrolu totožnosti osoby, což znamená prokázání jména a příjmení, data narození a trvalého, popř. přechodného pobytu osoby. Důvod ke zjišťování totožnosti určuje míru spolehlivosti, s níž se zjištění provádí.

Asi nejběžnějším důvodem je, že osoba byla přistižena při spáchání trestného činu nebo přestupku. Mezi další důvody patří (podle zákona 283/1991 Sb., o Policii ČR):
 • požadavek na vysvětlení podle § 12 odst. 1 téhož zákona,
 • osoba odpovídá popisu hledané nebo pohřešované osoby,
 • která se bezdůvodně zdržuje v bezprostřední blízkosti chráněných objektů nebo v blízkosti státních hranic – uvedená situace může být právě v těchto dnech aktuální,
 • která má na místě veřejně přístupném zbraň a je důvodné podezření, že zbraně může být užito k násilí nebo pohrůžce násilím,
 • která se zdržuje v blízkosti místa, kde došlo ke spáchání trestného činu, k dopravní nehodě, požáru nebo jiné mimořádné události.
Jak již bylo uvedeno, důvod ke zjišťování totožnosti určuje míru spolehlivosti tohoto zjišťování. Z toho a z dikce zákona tedy plyne, že totožnost lze prokázat i jinými doklady, vždy však musí být nepochybné, že se vztahují k osobě, která totožnost prokazuje. Tyto doklady by měly být vydány státním orgánem nebo obcí a opatřeny fotografií (tedy mimo občanského průkazu zejména cestovní pas, vojenská knížka, průkaz poslance atd.)

Častá bývá otázka, proč policistům nepostačuje řidičský průkaz. Je pravda, že pro základní identifikaci osoby postačuje, ale vzhledem k tomu, že nemá omezenou dobu platnosti, tak se často stává, že podoba řidiče se změnila od doby vydání dokladu (řada z nás má ještě starý třídílný průkaz, získaný v 15 letech ne malý motocykl), v novějších dokladech není uvedena adresa bydliště. (V případě pasu nebo vojenské knížky zase jiné předpisy stanovují, kdy jsou tyto doklady výslovně považovány za doklady totožnosti, takže je možno jich použít i když ani v cestovním pase není uvedena přesná adresa bydliště). Výjimečně lze totožnost prokázat i prohlášením třetí osoby, ta však musí svoji totožnost prokázat zcela nepochybně.

Z výše uvedeného tedy plyne, že byť existují oprávnění ke kontrole totožnosti, tato nemusí být vždy a pouze prokazována občanským průkazem a striktní trvání pouze na občanském průkazu nemá zákonnou oporu. V současné době bychom ale měli mít na paměti, že existují závažné důvody k provádění častějších kontrol (zejména v blízkosti některých „citlivých“ míst) a proto se snad nikomu z nás nic nestane, když budeme „občanku“ nosit s sebou.

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek

  TEST Škoda Fabia edition R5: Lehká ochutnávka možností

  Škoda Fabia edition R5

  Civilní edice sportovní Fabie R5 v mnohém naznačuje, jak dobrá by mohla být sériová malá ostrá škodovka. Přesto se nedá zcela vyhnout myšlence, že tohle je tak trochu promarněná příležitost.

  15.  7.  2018 | Miro Mihálik | 17 příspěvků
  Minitest Mazda MX-5 RF: Řidičská bohyně s kovovou čepicí

  Mazda MX-5 RF (minitest)

  Není to zdaleka poprvé, co Mazda pro legendární roadster MX-5 nabízí alternativu s pevnou střechou. Aktuální generace na to jde dost odlišně než předchůdci.

  12.  7.  2018 | Milan Lažanský | 21 příspěvků
  TEST Lada Vesta SW Cross: Mnohem lepší, než by měla být!

  Lada Vesta SW Cross

  Přestože jsou vozy Lada na českých silnicích jako doma už celá desetiletí, potkat, nebo ještě lépe řídit nejnovější modely, není zase tak snadné. A víte co? Je to velká škoda…

  10.  7.  2018 | Jan Mička | 207 příspěvků