Finanční výsledky PSA: vyšší obrat, vyšší prodeje, nižší zisk

V ekonomicky stabilním prostředí francouzského trhu a silně promočně orientovaných evropských trzích znamenal rok 2004 pro skupinu PSA  nový nárůst prodejů a úspěšná obchodní uvedení modelů Peugeot 407 a Citroën C4.

Stručně

V tomto kontextu dosáhla skupina svého cíle - hospodářského výsledku z provozní činnosti na stejné úrovni jako v roce 2003.

 • Celosvětové prodeje: 3 375 300 vozů oproti 3 286 100 v roce 2003.
 • Konsolidovaný hospodářský výsledek z provozní činnosti :
  • Dle lokálních účetních standardů Francie : 2 182 miliónů €, což představuje 3,8 % z obratu, oproti € 2 214 miliónům € v roce 2003.
  • Dle IFRS: 2 534 miliónů €, což představuje 4,5 % z obratu.
 • Čistý zisk skupiny:
  • Dle lokálních účetních standardů Francie: 1 357 miliónů € oproti 1 497 miliónům € v roce 2003. 
  • Dle IFRS: 1 681 miliónů € .
 • Čistý zisk na akcii:
  • Dle lokálních účetních standardů Francie: 5,64 € proti  6,14 v roce 2003.
  • Dle IFRS: 7,26 €.
 • Čisté peněžní toky z výrobních a obchodních činností:
  • Dle lokálních účetních standardů Francie: 1 428 miliónů € oproti 563 miliónům € v roce 2003.
  • Dle IFRS: 1 347 miliónů €.

Obrat

Obrat se zvýšil na z 54 238 miliónů € v roce 2003 na 56 797, což  představuje  navýšení o 4,7 %. 
V prvním pololetí dosáhl obrat společnosti 28 942, tedy nárůst o 4,2%, ve druhém pololetí to bylo  27 855 miliónů € a navýšení o 5,2 %. Ve čtvrtém čtvrtletí dochází díky náběhu a postupnému navyšování prodejů nově uvedených modelů i k výraznému nárůstu obratu (+ 6,6 %, na 15 053 miliónů €).

Obrat divize nových vozů,  45 791 miliónů €, se ve srovnání s rokem 2003 zvyšuje o 4,8 %. Příčinou tohoto trendu je jednak nárůst celosvětových prodejů vozů značky Peugeot a Citroën a změna prodejního mixu, kterou s sebou přináší uvedení nových modelů na trh. Na vzrůstající tendenci má mírně negativní dopad geografické rozdělení prodejů, které se vyznačuje snížením objemu prodaných vozů na západoevropských trzích. 

Obrat společnosti Gefco roste v roce 2004 v porovnání s předcházejícím rokem o 5,5 % na 2 894 miliónů €. 

Obrat společnosti Faurecia dosahuje 10 720 miliónů €, tedy o 5,9 % více než v roce 2003. Bez zohlednění kurzových změn a změn pohybu cen drahých kovů dosahuje obrat nárůstu + 7,9 %.

Objem finančních produktů poskytnutých bankou Banque PSA Finance dosáhly na konci  prosince 2004 hodnoty 21,2 miliónů €, v porovnání se stavem ke 31. prosinci 2003 to představuje zvýšení o 8,0 %. 

Výsledky

Konsolidovaný zisk z provozní činnosti za rok 2004 je 2 182 miliónů €, tedy 3,8 % z obratu. V roce 2003 byl 2 214 miliónů € a 4,1 % z obratu. Za první pololetí činil 1 068 miliónů €, 3,7 % z obratu a v druhém pololetí dosáhl hodnoty 1 114 miliónů €, což představuje 4,0 % z celkovém obratu. Pro porovnání v druhém pololetí roku 2003 měl hospodářský výsledek skupiny nejnižší hodnotu, 925 miliónů €, tedy 3,5 % z obratu, a od té doby má narůstající tendenci.

Hospodářský výsledek divize nových vozů dosahuje v roce 2004 výše 1 126 miliónů €, což představuje 2,5 % z obratu, pro srovnání v roce 2003 to bylo 1 300 miliónů € a 3,0 % z obratu. Tento vývoj je na jedné straně výsledkem silného konkurenčního prostředí na  evropském automobilovém trhu, jehož dopad je nicméně díky obchodním uvedením nových modelů ve druhém semestru roku 2004 méně zřetelný, a zvyšování cen surovin na straně druhé. Odráží ale také pozitivní efekt vývoje prodejního mixu a neustálé snižování výrobních nákladů.  Ve druhém pololetí roku 2004 činí hospodářský výsledek divize nových vozů 598 miliónů € a 2,6 % z obratu, vůči prvnímu pololetí můžeme tedy zaznamenat vzestup (537 miliónů € a 2,3 % z obratu), který je ještě výraznější ve srovnání se stejným obdobím roku 2003  (454 miliónů € a 2,1 % z obratu).

Hospodářský výsledek finančních aktivit banky PSA Finance dosáhl 512 miliónů €, což oproti 418 miliónům € z roku 2003 představuje vysoký nárůst. Toho bylo docíleno rozšířením aktivit, zlepšením marže portfolia, jakož i  lepším řízením provozních nákladů a rizikovosti úvěrů. 

Hospodářský výsledek společnosti Gefco se zvýšil na 156 miliónů € a 5,4 % z obratu, jedná se o 9,1 %ní nárůst ve vztahu ke roku 2003, který byl zakončen se 143 milióny € a 5,2 % z obratu.

Hospodářský výsledek společnosti Faurecia byl vyčíslen na 366 miliónů €, což představu 3,4 % z obratu ve srovnání s 303 milióny € a 3,0% z obratu v roce 2003. Tento pozitivní trend je dílem celoroční podpory aktivit, zlepšení výrobní výkonnosti, které kompenzuje tlak na prodejní ceny produktů, prvních dopadů zvyšování cen výrobních surovin a také stabilizace administrativních a obchodních nákladů.

Reinvestovaný čistý zisk společnosti Peugeot SA dosahuje 1 357 miliónů € oproti 1 497 miliónům € v roce 2003. Zisk vztažený na jednu akcii v roce 2004 je  5,64 € ve srovnání s 6,14 € s rokem předcházejícím.  

Finanční situace

Hospodářský výsledek upravený o účetní nepeněžní operace představuje částku 3 465 miliónů € (6,3 % z obratu) v porovnání se 3 547 milióny € a podílem 6,7 % z obratu v roce 2003.

Výrobní investice se v souladu s programem uvedení nových modelů a mezinárodním rozvojem společnosti vyšplhaly v roce 2004 na 2 920 miliónů €. Tato celková částka zahrnuje i investici 229 miliónů € do továrny v Trnavě a  je zcela v souladu se strategickým plánem skupiny, který definuje výši maximálních ročních investic do hmotné majetku na 3 000 miliónů €. K těmto přímým investicím je nutné ještě přidat nákup akcií společnosti Dongfeng Peugeot Citroën Automobile (128 miliónů €), které navyšují podíl skupiny ve společném čínském podniku z 32 % na 50 %.

Program nákupu akcií byl prováděn tak, aby maximálně využil výhodné příležitostné nabídky, které se díky pozitivnímu vývoji na trhu akcií naskytly. Bylo nakoupeno celkem 6 295 002 akcií za průměrnou cenu 45,58 € za akcii v celkové hodnotě 287 miliónů €. K 31. prosinci 2004 skupina vlastnila v portfoliu 10 230 439 akcií
Peugeot S.A., které představují 4,21 % kapitálu společnosti.

Čisté peněžní toky z výrobních a obchodních činností skupiny zaznamenaly silný nárůst z 563 miliónů € na konci roku 2003 na 1 428 miliónů € na konci prosince 2004.

Perspektivy pro rok 2005

V roce 2005 očekává skupina PSA Peugeot Citroën, že evropský trh osobních a lehkých užitkových vozů bude stabilní, popř. mírně rostoucí. Příznivější vývoj se očekává na mimoevropských automobilových trzích.

V tomto tržním kontextu bude skupina i nadále pokračovat v dynamické obnově své produktové nabídky. Po modelech Peugeot 407 sedan a SW a Citroën C4 sedan a coupé, které byly na trh uvedeny v roce 2004 a tento rok pro ně bude prvním kompletním prodejním rokem, skupina znásobí v příštích měsících počet nově uvedených modelů: Peugeot 1007, Peugeot 107 a Citroën C1, Peugeot 407 Coupé a
Citroën C6. Nové vozy, uvedené v rozmezí od května 2004 do poloviny roku 2005, budou dohromady ročně představovat prodejní potenciál více než milión kusů, což odpovídá téměř jedné třetině celosvětově realizovaných prodejů skupiny.

Nicméně cílem skupiny je předcházet konkurenčnímu tlaku, který ovládá evropský automobilový trh, dalším  prosazování selektivní obchodní politiky a upřednostněním rentability před objemem prodejů.
V roce 2005 skupina PSA Peugeot Citroën tedy plánuje pouze mírné navýšení prodejů.

Rovněž předpokládá další snižování výrobních nákladů, pozitivní dopad nově uvedených modelů na obchodní marži a stabilní přínos aktivit mimo oblast samotného prodeje nových vozů. Na druhé straně neustále stoupající ceny výrobních materiálů budou mít jistě negativní dopad na divizi automobilů, ten se odhaduje mezi  250 a 300 milióny €. Za uvedených předpokladů si skupina PSA Peugeot Citroën stanovila pro rok 2005 jako cíl dosáhnout konsolidovaného hospodářské výsledku v rozmezí 4 až 4,5 % podílu z obratu.

Přidat příspěvek

Nejnovější komentáře

TEST Lexus LC 500: Socha na kolech, precizní řidičský nástroj. Má chybu?

Lexus LC 500

Velké kupé od Lexusu má být dokonale vybroušeným, mistrovským dílem japonského automobilového průmyslu. Pro nás je ale podstatný i fakt, že má naprosto úchvatný pětilitrový osmiválec bez přeplňování!

19.  7.  2018 | Milan Lažanský | 51 příspěvků
TEST Volvo XC40 D4 AWD: Mistr prvního opojení

Volvo XC40 D4 AWD

Na rozdíl od modelů XC60 a XC90 je nové Volvo XC40 postaveno na platformě CMA, určené pro kompaktní vozy. Narostlo však do takových rozměrů, že jedna ze stálic nabídky může přestat dávat smysl.

17.  7.  2018 | Jan Mička | 34 příspěvků
TEST Škoda Fabia edition R5: Lehká ochutnávka možností

Škoda Fabia edition R5

Civilní edice sportovní Fabie R5 v mnohém naznačuje, jak dobrá by mohla být sériová malá ostrá škodovka. Přesto se nedá zcela vyhnout myšlence, že tohle je tak trochu promarněná příležitost.

15.  7.  2018 | Miro Mihálik | 20 příspěvků