Dovoz pneumatik z pohledu zákona

Reklama 9. května 2022

Pneumatiky jsou jedním z výrobků, jehož sběr a recyklace jsou velmi nákladnou položkou. Kolektivní systém Eltma, který zahájil svou činnost v roce 2016, vznikl na základě připravenosti největších výrobců a dovozců pneumatik se podílet na ochraně životního prostředí, a hlavně finančně podpořit vznik systému sběru a zpracování pneumatik. Do konce roku 2021 kolektivní systém sdružil 182 výrobců a dovozců, kteří zvolili transparentní způsob plnění svých zákonných povinností.

Od roku 2021 je již pevně stanoveno, že každý výrobce či dovozce plnící buď individuálně nebo kolektivně musí mít jedno místo zpětného odběru v každé obci s pověřeným úřadem a městském obvodě statutárních měst. Je dále povinnost zřídit místo zpětného odběru i tam, kde výrobce či dovozce nemá v okruhu 10 kilometrů žádné místo, pokud o to obec požádá. Je jasné, že pro některé subjekty toto může znamenat obrovský problém, zejména pokud provozovali jediné místo zpětného odběru nebo žádné.

Je třeba mít písemnou smlouvu o zpětném odběru s každým místem tak, aby bylo zřejmé, že místo se zpětným odběrem souhlasí a jak bude zpětný odběr přesně probíhat ku spokojenosti všech. Přibyde sice administrativa, ale ubyde nejasností, a hlavně místa zpětného odběru budou mít písemný doklad, ve kterém se stanoví podmínky. Kolektivní systém již od začátku své existence uzavírá výhradně písemné smlouvy se všemi subjekty.

V rámci výše zmíněného zákona MŽP vydalo i Vyhlášku č. 16/2022, která nastavila mimo jiné přesné podmínky vedení informační kampaně pro všechny výrobce a dovozce pneumatik, a to co do rozsahu tak hlavně i vynaložených nákladů. Nově je třeba investovat minimálně 2% z celkových ročních nákladů vynaložených na plnění povinností stanovených zákonem a to přes pevně stanovené informační kanály.

Pozor si nadále musí dávat prodejci, kteří nakupují od dovozce, který není registrovaný v seznamu povinných osob, který vede MŽP. V tom případě povinnosti tohoto dovozce přechází právě na kupujícího. Zpětný odběr zůstává na místech k tomu určených písemnou smlouvou bezplatný, a to bez ohledu na nákup zboží či služeb. Nesmí se na něj vázat žádné další poplatky. Zpětný odběr lze odmítnout pouze z důvodu obavy kontaminace provozovny či při pochybnosti, zda se jedná o konečného uživatele. Nemusí být také odebráno celé množství, pokud přesahuje kapacitu provozovny.

Kolektivní systém Eltma je jediný autorizovaný kolektivní systém s již dlouholetou tradicí, který zajistí všem výrobcům a dovozcům plnění jejich povinností, a to transparentně a stejně bez rozdílu pro všechny. Společně vytváříme lepší svět. Více na eltma.cz.

Další článek: TEST Dacia Duster Extreme TCe 150 4x4: Skoro 600.000 Kč? I tak se vyplatí!

Témata článku: ,