Co přinese novela zákona o provozu na pozemních komunikacích?

Poslanecká sněmovna včera schválila dlouho diskutovaný návrh novely zákona o provozu na pozemních komunikacích. Cílem je zlepšit situaci na českých silnicích, kterou někteří nepovažují za dobrou. Jaké změny se tedy chystají pro nás řidiče? Přečtěte si náš komentovaný přehled přijatých změn.
Co přinese novela zákona o provozu na pozemních komunikacích?
Seznam kapitol
  1. Pokuty, pravomoce PČR, odpovědnost vlastníka, kamiony, svícení, další novinky
  2. Bodový systém, slovo závěrem

Hodně lidí si spojuje nynější novelu zákona o provozu na pozemních komunikacích pouze se zavedením bodového systému. Ovšem tato, byť hlavní změna, není zdaleka jediná. Na řidiče čekají nové povinnosti, které doposud vůbec neexistovaly, nebo se nově rozšířily. Zda novela, kterou nyní schválila sněmovna, bude skutečně zavedena od 1.7.2006 bude záležet i na panu prezidentovi, který má možnost zákon nepodepsat a vrátit ho k projednání do sněmovny. Ovšem vycházejme z toho, že tato novela vstoupí v platnost v právě schválené podobě.

Naše komentáře k faktům najdete vždy pod jednotlivými odrážkami. Jde vždy o názor redakce AutoRevue, který se nemusí shodovat s názorem vaším. Máte-li jiný, uvítame jej v diskusi pod článkem.

Nová výše pokut

Novela počítá s navýšením horní hranice pokuty za spáchané přestupky. Hranice se má posunout až na 50 000 Kč za ty nejtěžší přestupky.

- Dle mnohých názorů bude mít tento krok minimální dopad. Takto vysoký trest bude udělován jenom vyjímečně. Navíc 50 000 Kč je pro každého jiná suma. Pro někoho je to denní plat, pro někoho půlroční příjem. Ozývají se hlasy, že výše pokut by měla být odvozena od ročního příjmu a z tohoto příjmu by se měl vypočítavat procentní podíl. Např. místo pokuty 5 000 Kč, by to bylo 5% z ročního přijmu.

- Další z názorů říká, že pokuty by měly být pevně dány a neměly by se odvíjet od nálady policisty, popř. přestupkové komise. Dost často se stává, že dva policisté ohodnotí stejný přestupek jinak. Nelze přece trestat každého dle jiného metru. Pokud někdo pojede na červenou, musí dostat stejnou výši trestu. Zde ovšem zase narážíme na výše zmíněné.

- Zvolená metodika vyměřování trestu je dle našeho názoru ta nejhorší z možných. Díky trestu, který závisí na úvaze jednotlivce či malé skupiny, se zde zvyšuje korupční prostředí a možnosti tahat za nitky a využívat známostí, které mohou případny trest snížit. Pokud by by byl zvolen způsob z jiných zemí, kde jsou přesně dány minimální hranice pokuty, popř. procenta z příjmu nebyl by prostor pro následné nátlaky.

- Ať tak či onak, zkušenosti ze světa říkají, že samotná výše pokuty nemá zásadní vliv na chování řidičů na silnici. Větší roli obvykle hraje relativní výše pokuty či úplně jiné faktory. Ačkoli v Evropě volí různé země různé postupy, třeba v Německu nebo Rakousku jsou třeba pokuty za překročení povolené rychlosti, vzhledem k místní životní úrovni, velmi nízké. Naopak třeba za alkohol nebo nevhodnou gestikulaci na jiného řidiče (německá specialita) dostanete "flastr", že na to jen tak nezapomenete. Lépe je tak ukázána nebezpečnost jednotlivých porušení předpisů. U nás se poslanci vydali cestou necestou, nedošlo ani na zásadní odstupňování, ani na obecně vysoké pokuty, ani pevně dané sazby, ani na procenta z příjmů potrestaného. Uvidíme, kam to povede.

Policisté získají zpět své ztracené pravomoce

Nový zákon přináši také navrácení některých pravomocí do rukou policie. Hlavní vracenou pravomocí bude možnost odebraní řidičského průkazu na místě. Druhým důležitým bodem v oblasti pravomocí policie bude oficiální pravomoc pro obecní policii k měření rychlosti.

- Návrat možnosti odebírat řidičské průkazy na místě ze strany policie je pro nás zcela absurdním návratem ke starým časům a opět velmi významným přispěnim korupčnímu prostředí. Jde o nepřípustné předání soudní moci do rukou policie a lze předpokládat, že již z tohoto důvodu se dočkáme prezidentova veta. V mnohých případech se odebrání řidičského průkazu rovná zákazu výkonu povolání a podobná pravomoc nemá v rukou policie co dělat. Policie nemá mít právo trestat takto zásadním způsobem bez možnosti odvolání s odkladným účinkem jejich rozhodnutí, podobné právo musí být vyhrazeno pouze orgánu fungujícím na soudním principu, tak, jako tomu bylo doposavad.
Nářky policistů nad nemožností zabránit opilcům a dalším delikventům v další jízdě jsou naprosto neopodstatněné, policista má již podle dnes platných zákonů možnost okamžitě zabránit v další jízdě řidiči, u kterého existuje důvodné podezření, že bude pokračovat v páchání trestné činnosti. A tím opliec nesporně je. Stejně tak je možné hned druhý den vydat řidiči zákaz činnosti ve správním řízení. Zákony jsou v tomto směru dobré, pouze lidé s nimi dnes nedobře zacházejí. Pak dochází k nesmyslným úpravám zákonů, jako je tato, a svěřování moci měnit lidské osudy do rukou lidem, kteří k tomu nemají patřičné předpoklady a jejichž rozhodnutí může mít pro osud každého z nás dalekosáhlé a nevratné důsledky.

- Zákon nově umožňuje obecní (městské) policii měřit rychlost vozidel. To může vést ke zvýšení bezpečnosti na komunikacích, ale je otázkou, zda městští policisté budou měřit na místech, kde to opravdu má význam. Vzhledem ke sníženým (až si troufneme říci velmi nízkým, městského policistu dnes může dělat opravdu kde kdo) požadavkům na kvalifkaci městského strážníka máme z každého rozšíření jejich pravomocí nemalé obavy. Dále je otázkou, zda musíme mít opravdu dvě policie, které již brzy budou mít prakticky totožné pravomoci...

Odpovědnost vlastníka za automobil

- Jeden z nejkontroverznějších bodů nového zákona. Vlastník vozidla bude povinen oznámit, kdo řídil jeho vůz v době spáchání přestupku. Tento bod zákona ovšem naráží na jiné zákonné ustanovení, které volně říká, že nikdo nemusí vypovídat v neprospěch osoby blízké, pokud by mu tímto mohl ublížit, nebo přitížit. Pokud ovšem vlastník neřekne, kdo přestupek spáchal, bude pokuta vymáhána po něm. I zde lze očekávat velké výhrady ze strany prezidenta. Bude-li jeho veto pŕehlasováno (a teď již velmi předbíháme) musíme doufat, že alespoň Ústavní soud dojde k závěru, že nikdo nemůže být trestán za trestný čin, popř. přestupek, pokud nebylo prokázáno, že ho způsobil. Jinak se dočkáme toho, že místo dnešní situace, kdy není potrestán nikdo, a bude spácháno jedno bezpráví, nebude potrestán ten pravý a místo něj bude pykat ještě někdo jiný a spáchaná bezpráví budou dvě. Ve firmách to bude častý problém a opět se divíme, proč jdou poslanci vlastní cestou a nepřevezmou některý z fungujících modelů ze zahraničí. Např. v Německu je majiteli vozidla uložena povinnost vést knihu jízd vozidla pro potřeby dokazování odpovědnosti za přestupek, pokud třikrát během jednoho roku nebyl schopen sdělit, kdo jeho vozidlo řídil. Jasné a spravedlivé - povinnost nekolidující s jinými zákony uložená v případě, že dochází k opakovanému páchání neprokazatelných přestupků.

Kamiony nebudou moci předjíždět

Novela také nezrušila nesmyslný bod, který říká, že kamiony, na dálnici o dvou pruzích nesmí předjíždět. Ministr Šimonovský si od tohoto bodu slibuje, že bude lepší plynulost na dálnici.

- Kdo ovšem jezdí často po českých dálnicích tak ví, k čemu tento zákaz povede. V pravém pruhu se vytvoří kolona kamionů a v levém pruhu pojede zbytek osobních vozů. Tímto se de facto vytvoří dvě souvislé kolony vozidel a jízda bude možná plynulejší, ovšem výrazně pomalejší. Vláda místo konstruktivního řešení, např. donutit přesedlat kamiony v přetížených místech na vlaky, jak tomu je ve Švýcarsku, popř. urychleně dobudovat dálniční síť a hlavně její severní část z Olomouce do Hradce Králové a Prahy, zvolila opět nejsnadnější, ovšem i nejhorší variantu. Světlo na konci tunelu vidíme v investicích do urychleného dobudování dálniční sítě a následné zavedení mýtného na nových úsecích. Ale nejspíše se dočkáme létajících pečených holubů, než tohoto.

Celoroční svícení

Zákon ukládá povinnost celoročního svícení. Nynější systém, kdy se muselo svíti pouze v období tzv. zimního času je tedy rozšířeno na celý rok.

- Na tuto novinku jsou natolik rozdílné názory a studie, že se dá jen těžko říci, zda toto bude přínosem či nikoli. Novinka může zabránit některým nehodám (stejně jako některé způsobit - někteří lidé automaticky předpokládají, že s povinností všichni protijedoucí svítí a spoléhají na to, ale nemusí to být pravda), ale smutné je, že bude jistě vymáhána v místech a za situací, kdy nic neřeší - např. v městských aglomeracích za slunného letního dne. Tehdy je opravdu svícení platné...

Ostatní změny

Ostaní změny nejsou již tak podstatné, ovšem přináší nové povinnosti pro řidiče a účastníky provozu.

  • povinnost používání ochrané helmy pro cyklisty do 18 let
  • povinnost používání dětské sedačky na všech komunikacích
Následující kapitola
Seznam kapitol
  1. Pokuty, pravomoce PČR, odpovědnost vlastníka, kamiony, svícení, další novinky
  2. Bodový systém, slovo závěrem
Kombinovat různé značky pneumatik se nevyplácí. Test ukázal, proč to nedělat

Kombinovat různé značky pneumatik se nevyplácí. Test ukázal, proč to nedělat

Pokud chcete vědět, proč není dobrý nápad kombinovat na autě špičkové pneumatiky s těmi nejlevnějším a kvalitativně podprůměrnými, následující test by vám mohl otevřít oči.

včera | Miro Mihálik | 7 příspěvků
Minitest Toyota RAV4 2.5 Hybrid: Konečně něco, co si stojí za svým

Toyota RAV4 2.5 Hybrid (minitest)

Nová Toyota RAV4 nás už dříve překvapila extravagantním vzhledem, ale měli jsme k ní pár výhrad, které se pokusí smazat hybridní verze. Podaří se jí to?

16.  8.  2019 | Vladimír Kadera | 57 příspěvků
TEST Ford Ranger Raptor: The Rock s pisklavým hláskem. I tak je ale boží

Ford Ranger Raptor

Další dva válce by evropský Raptor potřeboval jako prase drbání. Naopak automat klidně mohl mít o tři nebo čtyři kvalty méně. Svým speciálním podvozkem však nový Ranger beztak o parník převyšuje všechno, co jste dosud ve třídě pick-upů znali.

13.  8.  2019 | Miro Mihálik | 8 příspěvků