ČKP nesmí chtít poplatky za nepojištěná auta, která nejezdí

Česká kancelář pojistitelů rozesílá své výzvy k uhrazení „příspěvku nepojištěných“ bez ohledu na to, zda dané auto skutečně jezdí po silnicích. Ústavní soud označil ve svém nálezu kontroverzní praxi za nepřijatelnou.
ČKP nesmí chtít poplatky za nepojištěná auta, která nejezdí

Mnozí řidiči, kteří svoje auto na čas odstavili a přestali platit pojistné, aniž by odevzdali registrační značky do depozitu, to znají na vlastní kůži: Česká kancelář pojistitelů (ČKP) takové případy cíleně vyhledává a po majitelích nepojištěných vozidel žádá „zákonný příspěvek nepojištěných“. 

Ten jsou podle zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla povinni hradit provozovatelé za každý den, kdy není jejich vozidlo pojištěno. 

Jezdit nemohl, ale platit měl

Jeden takový případ se dostal až k Ústavnímu soudu. Stěžovatel odmítal uhradit poplatek ČKP s odúvodněním, že v inkriminované době bylo jeho auto po havárii nepojízdné. ČKP přitom zakládala svůj nárok na nesplnění zákonné povinnosti uschovat značky neprovozovaného vozidla do depozitu.

Zjednodušeně řečeno: nejsou-li značky v úschově na úřadě, podle ČKP to znamená, že vozidlo je provozováno a jeho majitel (či provozovatel) je povinnen platit pojištění, resp. zákonný příspěvek. Ústavní soud nicméně tuto argumentaci ve svém nálezu (IV. ÚS 2221/13) odmítl.

„Povinnost uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti je navíc podle ust. § 1 odst. 2 zákona o pojištění odpovědnosti spojena s provozováním vozidla, resp. ponecháním vozidla na pozemní komunikaci, nikoli však s pouhým držením vozidla, které provozováno, resp. ponecháno na pozemní komunikaci, není,“ píše se v nálezu ÚS. (Zvýraznění provedla redakce AutoRevue.cz.)

Celý nález Ústavního soudu si můžete přečíst zde

Ústavní soud dále konstatoval, že „Lhůta 30 dnů po obdržení výzvy od České kanceláře pojistitelů nemůže být v žádném případě považována za prekluzivní, ale je pouze lhůtou pořádkovou.“ To znamená, že neprovozování vozidla je možné dokazovat i kdykoliv po uplynutí této lhůty.

Právníci se těší

Právní kanceláře specializované na spory s ČKP rozhodnutí Ústavního soudu vítají. „Z pohledu iniciativy STOPČKP.cz se jednoznačně otevírá prostor k znovuotevření těch případů, kdy motoristé zaplatili na základě výhrůžek České kanceláře pojistitelů, či jí najatých soukromých inkasních agentur, požadované sankce. Došlo tak k neoprávněnému obohacení kanceláře pojistitelů na úkor českých motoristů,“ uvádí na svém webu organizace s názvem Český konzultační portál. 

Nález Ústavního soudu dost možná povede ke změnám dosavadní praxe. Pokud se ale těšíte, že přestanete platit povinné ručení a výzvy od ČKP budete házet rovnou do koše, zadržte.

Důkazy jsou na vás

Ústavní soud dává České kanceláři pojistitelů právo dovozovat, že pokud je vozidlo zapsané v registru, je také provozováno, a důkazní břemeno o případném opaku ponechává na vlastníkovi: „Ústavní soud si je vědom skutečnosti, že vedlejší účastník nemá možnost zjišťovat, zda bylo či nebylo vozidlo bez pojištění odpovědnosti fakticky použito k jízdě nebo ponecháno na veřejně přístupné pozemní komunikaci, a disponuje pouze informaci podle ust. § 15 odst. 3 zákona o pojištění odpovědnosti. Ústavní soud k tomu uvádí, že již ze samotné skutečnosti, že vozidlo je vedeno v registru, je samozřejmě možno dovozovat, že vozidlo je provozováno (zpravidla tomu tak bude), to nicméně pouze za situace, kdy nebude jeho vlastníkem (provozovatelem) dostatečně prokázán opak.“

Pokud se tedy rozhodnete z jakéhokoliv důvodu přerušit provozování svého vozidla a neodevzdat registrační značky do depozitu, raději si opatřete důkazy, že vozidlo skutečně není provozuchopné. A myslete na to, že za neodevzdání značek vám sice už nemusí hrozit dopis od ČKP, ale pokuta ve správním řízení ano. 

Česká kancelář pojistitelů je profesní organizace, která byla zřízena zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Jejími členy jsou ze zákona všechny pojišťovny, které mají na území ČR sídlo nebo pobočku a nabízejí u nás povinné ručení. Mezi řidiči je známá hlavně tvrdým vymáháním pohledávek u často kontroverzních případů – jako byl i ten, kterým se zabýval Ústavní soud.

ČKP doporučuje neprovozované vozidlo vždy odhlásit

Česká kancelář pojistitelů upozorňuje, že nález ÚS není nutně v rozporu s její dosavadní praxí. „Přístup ČKP je dlouhodobě konsistentní,“ říká tiskový mluvčí ČKP Aleš Povr. „Pokud motorista chce předejít problémům, pak mu doporučujeme vozidlo – byť jen dočasně – z provozu na registru vozidel vyřadit, pak mu od nás výzva vůbec nepřijde. Pokud tak neučiní, pak mu výzva k zaplacení příspěvku nepojištěných do garančního fondu přijde a on bude muset prokazovat, že vozidlo neprovozoval.

Pokud neprokáže nic, hrozí riziko soudního sporu. Doporučujeme motoristům na výzvu reagovat ihned. Pokud obeslaný nebude komunikovat a případ se dostane až k soudu, pak obeslanému hrozí, že by mohl prohrát spor o soudní výlohy. Toto připouští i Nález ÚS, který není adresován České kanceláři pojistitelů, ale soudům,“ zdůrazňuje Povr.

Naposled aktualizováno 5. 5. 2014 18:44: Do článku jsme přidali nové stanovisko ČKP.

Diskuze (24) Další článek: Lexus v Číně na rozdíl od konkurence vyrábět nebude, bojí se kvality

Témata článku: , , , , , , , , , , ,