Citroën expanduje ve všech sférách

Úspěch modelů uvedených na trh v 1. pololetí roku 2008
 

Nemo, které se od února prodává ve verzi LUV a v nejbližší době bude uvedena jeho verze OV, již zaznamenalo 16 000 objednávek.
Nová C5, jež byla uvedena na trh v dubnu a prodává se ve verzi sedan i Tourer, dosáhla již 52 000 objednávek.
Nové Berlingo, které se ve verzi OV a LUV prodává teprve několik týdnů, již zaznamenalo 33 000 objednávek..

Stálé výkony modelů stávající řady
 

C1, prodej 57 000 kusů, nárůst o 10 % a v Evropě obsadila místo v čele pelotonu hospodárných a ekologických vozů.
C3, který je na trhu již 7. rokem, se s 137 000 prodanými vozy za půl roku drží na úrovni roku 2007.
C4 Picasso, Grand C4 Picasso a Xsara Picasso zaznamenaly v 1. pololetí roku 2008 celkový počet 162 000 kusů, a umožnily tak Citroënu posílit místo evropské jedničky na trhu s kompaktními MPV, kde zaujímá téměř 23 % podíl.
C4 Sedan dosáhla za prvních 6 měsíců roku v zemích Mercosuru počtu 15 600 prodaných vozů.
C-Elysée, vykázal v Číně od svého uvedení na trh v dubnu více než 9 000 prodaných kusů.
Prodej vozu Jumpy se zvýšil o 16 % a vozu Jumper o 7 %.

Vedoucí postavení Citroënu z hlediska životního prostředí
 

U téměř 30 % vozů Citroën prodaných v Evropě jsou emise 120 g CO2 / km. Téměř  50 % vozů produkuje emise 140 g CO2/km nebo méně.
C1, která dosáhla podílu na evropském trhu ve výši více než 25 %, obsadila místo v čele segmentu vozů s emisemi max.110 g CO2 / km.


1. ZÁPADNÍ EVROPA: STABILITA TRŽNÍHO PODÍLU CITROËNU, NÁRŮST NA TRHU S LUV
 

Na trhu s OV/LUV, který poklesl o 3 %, dosáhl Citroën 572 000 zaregistrovaných vozů a podíl značky na trhu se udržuje na 6,5 %.
Citroën si udržuje vedoucí postavení v segmentu kompaktních MPV s téměř 23 % tržním podílem. Společnost je v čele tohoto segmentu v 7 zemích: Belgii + Lucembursku, Dánsku, Španělsku, Francii, Itálii, Nizozemsku a Portugalsku.
Penetrace značky na trhu s LUV se zlepšila o 0,3 procentního bodu a dosahuje podílu 9,9 %.

Francie: nárůst prodejů a tržního podílu Citroënu (OV a LUV)
Na trhu s OV/LUV, který vzrostl o 4,6 %, se celkový počet přihlášených vozidel Citroën zvýšil v 1. pololetí roku 2008 o 7,9 %. Podíl značky na trhu se zvýšil o 0,4 bodu a dosahuje 14,4 %.
Na trhu OV, který vzrostl o 4,5 %, zaznamenává Citroën nárůst o 7,6 %. Tento dobrý výsledek, kterého bylo dosaženo především díky firemním vozům, se opírá rovněž o výsledky modelu C1 (+ 29,8 %) a C3 (+ 3,4 %) v kontextu posílení daňového zvýhodnění pro ekologické vozy. C4 Picasso a Grand C4 Picasso jsou v čele svého segmentu s téměř 50.000 prodaných vozidel za půl roku. C5 zaznamenal ke konci června více než 22.000 objednávek.
Na trhu s LUV, který vzrostl o 5,4 %, se podíl Citroënu zvýšil o 9,1 %; penetrace značky dosáhla 16,3 % oproti 15,7 % v roce 2007.

Španělsko: udržení postavení Citroënu na silně oslabeném trhu vozů prodaných soukromým osobám
V kontextu silného poklesu trhu s OV/LUV (- 19 %) poklesl počet přihlášených vozidel Citroën o 26 %. Na trhu prodejů soukromým osobám, jehož pokles zasáhl nejvíc, si Citroën přesto uchovává pozici jedničky s penetrací 10,9 %. Značka je rovněž v čele segmentu s kompaktními MPV  s téměř 30 % podílem na trhu.

Itálie: nárůst tržního podílu OV a LUV na trhu, který je ve zřejmém poklesu
Na trhu s OV/LUV, který prochází krizí (-11 %), omezil Citroën pokles počtu přihlášených vozů na 8,6 %. V 1. pololetí roku 2008 dosahuje penetrace značky 5,6 % oproti 5,4 % v roce 2007. Citroën posiluje svou pozici nejúspěšnější francouzské značky.
S podílem na trhu ve výši 8,4 % obsadil Citroën 2. místo v segmentu B, který sám tvoří 65 % trhu s OV a dál se rozvíjí. Značka obsadila 1. místo v pořadí kompaktních MPV s více než 18 % penetrací. Prodej nové C5 ukázal na výjimečně vysoký mix verzí Business Exclusive (70 %).
A konečně zaznamenal Citroën citelný nárůst na trhu s LUV (nárůst počtu přihlášených vozů o 12 %), přičemž podíl na trhu je 5,5 % oproti 4,7 % v 1. pololetí roku 2007.

Velká Británie: obchodní politika přizpůsobená nepříznivému vývoji směnného kurzu
V kontextu nepříznivého vývoje směnného kurzu mezi librou a eurem zavedl Citroën selektivní obchodní politiku, kdy jsou prodeje zacílené na nejzajímavější produkty z hlediska rentability. Na trhu s OV/LUV, který poklesl o 1,2 %, se počet přihlášených vozidel značky snížil o 9,1 %.
Podíl Citroënu na trhu s OV se snížil z 4,1 % v roce 2007 na 3,7 % v 1. pololetí roku 2008. C4 Picasso se v prvním pololetí stal nejprodávanějším vozem modelové řady s téměř 13 000 prodanými vozy. V průběhu 2. pololetí byly uvedeny na trh verze sedan a Tourer nové C5  a dále nové Berlingo, které společně zaznamenaly více než 4 000 objednávek.
Na trhu LUV dosáhl Citroën růstu 2,1 % a jeho podíl na trhu se zvýšil na 7,3 %. Prodej Jumperu se v 1. pololetí roku 2007 zvýšil o 11 %  a Jumpy o 14 % oproti 1. pololetí roku 2007.

Německo: stabilita tržního podílu Citroënu na trhu v lehkém poklesu; výrazný nárůst na trhu LUV
Na trhu OV/LUV, který vzrostl o 3,9 % oproti 1. pololetí roku 2007, se zvýšil počet přihlášených vozidel Citroën o 3,4 %.
Na trhu OV, který zaznamenal nárůst o 3,6 %, udržuje Citroën svůj podíl na trhu zejména díky výsledkům C1 (+20 %) a C3 (+14 %), dále díky nárůstu podílu u C4 Picasso a Grand C4 Picasso (+13 %) a náporu značky na trhu s vozy kombi, kde nabízí modely Jumper a Jumpy (+ 83 %).
Na trhu LUV, který v průběhu 1. pololetí vzrostl o 9,2 %, se počet přihlášených vozů Citroën zvýšil o 10,1 %, a to dokonce před tím, než do výsledků zasáhlo Berlingo. Podíl značky na trhu dosáhl 5,8 %.
 

Belgie a Lucembursko: stabilita podílu Citroënu (10 %) na trhu OV/LUV, který zaznamenal nárůst o 6 %. Značka je jedničkou v segmentu M1 a na trhu s kompaktními MPV. Díky velmi slibným začátkům nového Berlinga a Nema obsadil Citroën 31 % v segmentu „ludospaces“. 
Nová C5 zaznamenala během několika týdnů více než 3 600 objednávek. Citroën, který si drží vedoucí postavení na trhu s LUV, dosáhl penetrace 16 %, což představuje nárůst o 2 procentní body.

Nizozemsko: nárůst prodejů Citroënu o 7,8 % na trhu OV/LUV, který sám zaznamenal nárůst 3,5 %.
Úspěch C1 a vedoucí postavení modelu C4 Picasso v rodině MPV, jsou důvodem zvýšení podílu Citroënu ve skupině OV. Ke konci června zaznamenala C5 více než 2 000 objednávek.
Na trhu s LUV se zvýšil podíl značky ze 4,7 % na 5,4 %, zejména díky uvedení modelu Nemo a nárůstu počtu přihlášených vozidel Jumpy.

Portugalsko: menší penetrace Citroënu (7,7 %) na trhu OV/LUV, který poklesl o 3,8 %. V kontextu velkých změn v daňové oblasti poklesly prodeje OV značky o přibližně 4,1 %. Citroën zůstává jedničkou na trhu s kompaktními MPV. Nová C5 byla velice dobře přijatá a od května zaujímá 6 % segmentu. Na trhu LUV, který poklesl o 29,2 %, se penetrace Citroënu zvýšila o 1,2 bodu na 10,9 %.

Skandinávie: stabilita tržního podílu Citroënu na trhu OV/LUV, který zaznamenal pokles o 6,8 %. V Dánsku se zvýšil počet přihlášených osobních vozidel OV Citroënu o 21 % a penetrace značky je na celém skandinávském trhu stabilní (4,1 %). V 1. polovině roku 2008 dosahuje penetrace Citroënu na trhu LUV 7,5 % oproti 6,4 % v roce 2007.


2. STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPA: NÁRŮST PRODEJŮ (11,6 %) A TRŽNÍHO PODÍLU CITROËNU
 

V zemích střední a východní Evropy; kde trh OV/LUV zaznamenal nárůst o 10,2 %, se prodeje Citroënu zvýšily o 11,6 %. Penetrace značky se lehce zvýšila o 5,6 %.
Polsko: trh OV/LUV se zvýšil o 14,1 %. Počet přihlášených vozidel Citroën narostl o 19,7 %, takže tržní podíl dosáhl 5,4 %. Značka dnes na trhu LUV zaujímá 4. místo s penetrací 9 %.
Česká republika: trh OV/LUV se zvýšil o 9,7 %. Počet přihlášených vozidel Citroën narostl o 14,2 %. S penetrací 5,6 % dosáhla značka svého historického maxima a zaujímá 5. místo na českém automobilovém trhu.
Chorvatsko: trh OV/LUV se zvýšil o 11,9 %. Počet přihlášených vozidel Citroën narostl o 17,4 %. Na trhu OV se penetrace značky zvýšila u 5,2 % na 6,2 %. Na trhu LUV dosahuje v 1. pololetí roku 2008 15,9 % oproti 15 % v roce 2007.

 

3. MERCOSUR: VÝRAZNÝ NÁRŮST PRODEJŮ (+72 %) A TRŽNÍHO PODÍLU ZNAČKY CITROËN
 

Na stále velmi stabilním trhu (+26,6 %) zaznamenal prodej Citroënu v průběhu 1. pololetí nárůst o 72 %.

Brazílie: nárůst počtu přihlášených vozidel Citroën o 80 % (+0,8 procenta penetrace)
S více než 34.300 auty přihlášenými ke konci června, což představuje nárůst o 80,3 % oproti roku 2007, dosáhl Citroën v roce 2008 tržního podílu 2,6 % oproti 1,8 % v předchozím roce.
Důvodem těchto výborných výsledků je především:
- úspěch C3 (motorizace flex fuel), která představuje 51 % prodejů,
- zachování dobrého postavení modelu Xsara Picasso, který je ve svém segmentu jedničkou na trhu,
- model C4 Pallas (C4 sedan), kterého se za půl roku prodalo více než 10 000 kusů a který bude v průběhu 2. pololetí obohacen o nový motor s pohonem flex fuel.
Je nutné si rovněž povšimnout velice dobrého přijetí modelu Grand C4 Picasso, který byl na trh uveden v dubnu. V průběhů června otevřela společnost slavnostně 100. brazilskou prodejnu.

Argentina: Citroën získal v 1. pololetí 0,5 procentního bodu penetrace
Na trhu, který zaznamenal nárůst o 13,2 %, se pozice Citroënu zvýšila ve srovnání s rokem 2007 o 29,4 %. Celkový počet přihlášených vozidel byl 13 800 a značka dosáhla tržního podílu ve výši 4,3 % oproti 3,8 % v předchozím roce.
Za těmito výbornými výsledky stojí především model C4 Sedan, jenž od začátku roku zaznamenal téměř 5 400 prodaných kusů, a dále udržení prodeje modelu Berlingo (OV + UV) a Xsara Picasso. Řada prodávaných vozů se v květnu rozšířila o vůz Grand C4 Picasso.


4. ČÍNA: OFENZÍVA MODELŮ A ROZVOJ OBCHODNÍ SÍTĚ
 

V Číně, kde trh v 1. pololetí vzrostl o 13,7 %, zaznamenal Citroën snížení počtu přihlášených vozů o 5,3 %.
Trend nastoupený v květnu a červnu ukazuje na posun v prodejích Citroënu a v jeho tržním podílu, což je výsledkem souhry několika aktivit probíhajících současně:
- Úspěšné uvedení modelu C-Elysée (více než 9 000 prodaných vozů) a verze 2008 modelu C-Triomphe,
- Pokračování rozvoje obchodní sítě značky, kterou ke konci června tvořilo 229 prodejen v provozu a 55 prodejen ve stádiu příprav, celkem ve 193 městech.
Citroën nedávno představil model „C-Quatre“, který bude uveden na trh v září tohoto roku, zcela v souladu s cílem uvádět v období 2008 – 2010 dva nové modely ročně. Tento nový sedan umožní společnosti posílit své postavení v segmentu M1, který je na čínském trhu nejdůležitější.
V Šanghaji, ležícím v centru hlavního čínského automobilového trhu, bylo zřízeno sídlo obchodního a marketingového ředitelství značky a nové designové kanceláře.


5. ZLEPŠUJÍCÍ SE VÝSLEDKY V OSTATNÍCH ZEMÍCH SVĚTA
 

Prodeje OV/UV společnosti Citroën ve zbytku světa se s téměř 160 000 dodanými vozy v první polovině roku 2008 zvýšily o 17,4 % oproti 1. pololetí roku 2007.
V Rusku pobočka zrealizovala 5 000 dodávek. Díky vytvoření nové dovozní struktury, rozšířené produktové nabídce s nedávným uvedením modelů C-Crosser a nové C5 i závazku rozšířit síť nastoupila značka cestu zrychlování svého rozvoje.
Ve Středozemí Citroën dodal v prvních 6 měsících téměř 13 700 vozů, což znamená 7 % nárůst v porovnání s předchozím rokem. Berlingo OV/UV představuje 38 % dodaných objemů, zatímco rodina C4 Picasso, uvedená na trh v roce 2007,  představuje již 7 % objemů v této oblasti. Zejména v Turecku, kde trh vzrostl o 13,5 %, zvýšil Citroën svůj tržní podíl na 2,6 %, především díky vozu C4 Picasso a řadě LUV (úspěch modelu Nemo a velmi výrazný nárůst u Jumperu). Nová C5, která byla uvedená na trh v dubnu, zaznamenává tempo 200 prodaných vozů měsíčně.
 

Přidat příspěvek

Nejnovější komentáře

bazar

Nissan Juke 1,2
Rok výroby: 2017
Stav: nový vůz
Cena: 360 000 Kč
Skoda Octavia 2
Rok výroby: 2013
Stav: 83 866 km
Cena: 239 000 Kč
Renault Thalia 1,4
Rok výroby: 2006
Stav: 52 890 km
Cena: 54 000 Kč
Hyundai ix20 1,6
Rok výroby: 2011
Stav: 67 361 km
Cena: 210 000 Kč
Skoda Octavia 1,9
Rok výroby: 2005
Stav: 349 889 km
Cena: 73 000 Kč
Skoda Octavia 1,9
Rok výroby: 2006
Stav: 267 323 km
Cena: 86 000 Kč
Nabídka dalších vozů
Test: Ford Fiesta je stále řidičskou volbou, univerzálem bez vad ale ne

Ford Fiesta

Naší recenzí tentokrát prošla nová generace Fordu Fiesta.

20.  9.  2017 | Milan Lažanský | 25 příspěvků
Kabriolet versus kupé: O kolik se zvýší spotřeba při jízdě s otevřenou střechou?

Test spotřeby kabrioletu

Přemýšleli jste někdy nad tím, jestli se spotřeba paliva dramaticky zvýší při jízdě s otevřenou střechou? Vyzkoušeli jsme to.

18.  9.  2017 | Milan Lažanský | 17 příspěvků
Test krátkých sprintů: Je lepší motorka, elektrovůz, nebo BMW 760i?

Test krátkých sprintů

Ne vždy musí být motocykl při startu od semaforů rychlejší než auto. Při testu redaktoři Autorevue.cz proti sobě postavili dva rozdílné typy motocyklů, elektromobil a auto s výkonem přes šest stovek koní.

8.  9.  2017 | Radek Pecák | 19 příspěvků