Automobilky cítí mimořádný potenciál telematiky

Telematika – systém služeb a technologií, které dokážou řidičům usnadnit život, například tím, že je za jízdy informují o dopravních problémech a navedou je alternativní trasou k zadanému cíli nebo jim přímo z automobilu umožní komunikaci prostřednictvím internetové sítě.
Automobilky cítí mimořádný potenciál telematiky

Odborníci z různých oborů věří, že telematika nabízí stávajícím i novým spotřebitelům, automobilkám a dodavatelům řadu nových příležitostí. Tato nová komerční příležitost teprve vzniká, nicméně její základy již byly definovány. A přestože současný globální ekonomický pokles nepříznivě ovlivní některé vývojové činnosti v oblasti telematiky a vede ke zpomalení ostatních oblastí v důsledku vyšší opatrnosti zákazníků, technologické výhody telematiky jsou ve skutečnosti příliš zajímavé na to, aby toto zpomalení trvalo příliš dlouhou dobu.

Tato zjištění potvrzují výsledky nejnovějšího průzkumu, který společnost KPMG provedla na reprezentativním vzorku vedoucích pracovníků výrobců automobilů a jejich dodavatelů. Průzkum, který byl proveden v listopadu roku 2001, zahrnuje širokou řadu otázek, jež jsou pro tuto oblast klíčové.

Co je telematika? Přestože dvě třetiny účastníků výzkumu uvedly, že tento termín znají, pro jednu třetinu z nich byl tento termín neznámý — poměrně vysoké číslo pro technologii, která již má dva miliony uživatelů. V kvantitativním výzkumu mnozí z těch, kteří jsou s telematikou obeznámeni, uvedli, že buď tuto technologii nepoužívají, nebo zpochybnili její efektivitu. Jeden z vrcholových vedoucích pracovníků poznamenal: „Nejsem si zcela jist, zda pro to mám pevnou definici.“

Nicméně, v oblasti telematiky se očekává výrazný rozvoj. Studie společnosti Frost & Sullivan z loňského srpna odhaduje, že americký trh s telematikou vzrostl během jednoho roku z 60 milionů USD v roce 1999 na 380 milionů USD v roce 2000.

Podle názoru této výzkumné společnosti bude obrat tohoto odvětví v roce 2007 dosahovat 7 miliard USD za rok. Výzkumná skupina Telematics Research Group sídlící v Minneapolisu s takovýmto optimismem souhlasí. Loni v září uvedla, že telematika je nově se rozvíjející odvětví, které se nyní nachází ve stejné fázi, jako počítačové odvětví v osmdesátých letech. Mezi lety 2000 a 2010 skupina předpokládá růst počtu automobilů a lehkých nákladních vozidel vybavených telematikou ze současného počtu čtyř v 1 000 na téměř 200 v 1 000 (tj. na 20 procent).

Již dnes je mezi těmi, kdo se snaží dostat se na špici v této oblasti, možno nalézt významné společnosti zabývající se technologiemi, komunikacemi, systémovou integrací, spotřební elektronikou a mobilními komunikacemi. Řada z nich má minimální nebo žádné zkušenosti na automobilovém trhu.

Které aplikace budou úspěšné?

Není překvapením, že respondenti zmiňovali, že především praktické telematické služby zaměřené na bezpečnost a na pomoc v tísňových situacích budou středem zájmu pro automobilový průmysl - a samozřejmě také pro jejich zákazníky – přinejmenším zpočátku.

Oznamování tísňových situací obdrželo nejvíce hlasů. Těsně pak následovaly diagnostika / opravy, navigace a řízení dopravy. Práce se zprávami (e-mail, www stránky) a s obsahem (zpravodajství, zábava) byly většinou dotázaných vedoucích pracovníků považovány za aplikace s nízkou prioritou. Podle našeho názoru je tento jev částečně způsoben negativním spojením těchto oblastí s internetem a s problémy dot.com průmyslu. Na druhé straně jsou zjevné přímé výhody pro zákazníky díky možnosti přivolat pomoc nebo vyřešit poruchu bez nutnosti telefonovat.

Ostré rozdělení odpovědí na tuto otázku naznačuje, že se bude opakovat filozofická bitva, která probíhala a stále probíhá u internetu: transakce nebo obsah, zisk nebo obecně prospěšná služba, komerční model nebo model tzv. „nové ekonomiky“, krátkodobá výhoda nebo dlouhodobý vztah.

Rozdělení není samozřejmě takto přesně ohraničené, avšak výrazná preference prokazatelných výhod před obecným rámcem (osobní automobil jako informační prostředí) ze strany vedoucích pracovníků odvětví naznačuje, že vizi budoucnosti telematiky tito lidé přenechávají jiným. Přičemž se automobilový průmysl bude nadále zaměřovat na ty oblasti, které již dobře zná.

Klepněte pro větší obrázek
Procento vedoucích pracovníků z automobilového průmyslu, kteří službu ohodnotili
velkou prioritou (hodnoty 4 a 5 na pětibodové stupnici).

Definice telematiky

Termín “telematika” je složen ze slov telekomunikace a informatika, krátké formy informační technologie. Telematika spojuje informační systémy vozidla s bezdrátovou hlasovou, datovou komunikací a s širokopásmovým obsahem, jako jsou www stránky a kontinuální video.

Kdo sklidí „telematickou úrodu"?

Respondenti se ostře lišili v názoru na to, které společnosti budou mít ze zavedení telematických systémů do osobních automobilů užitek/zisk. Dva z pěti (43 procent) se domnívali, že to budou poskytovatelé služeb z oblastí mimo automobilový průmysl — telekomunikační společnosti, poskytovatelé softwaru a systémoví integrátoři. Dva z pěti (42 procent) se domnívali, že „vítězi“ se stanou výrobci zařízení nebo dodavatelé. Pouze 14 procent respondentů se domnívalo, že nejvíce získají dealeři, především díky jejich možnosti prodávat a instalovat dodatečné příslušenství. Zajímavé je, že pouze jeden z pěti (19 procent) se domníval, že nejvíce získají právě výrobci zařízení.

Vypadá to tedy, že v této rané fázi mají výrobci zařízení příležitost pokusit se o ovládnutí trhu, buď tak, že nabídnou zákazníkům telematické prostředí pod svou značkou, nebo tím, že budou postupovat stejným způsobem, jako tomu bylo v případě kvalitních zvukových systémů pro automobily. V této souvislosti se přibližně dva z pěti (37 procent) respondentů domnívají , že by případní výrobci poskytli zákazníkům přístup k bezdrátovému obsahu prostřednictvím různých partnerství a nabídky výběru poskytovatelů, zatímco necelá jedna třetina (29 procent) respondentů se domnívá, že by se potenciální výrobci rozhodli pro spolupráci s jedním poskytovatelem. Úsudek, že výrobci přinejmenším v této fázi zůstanou v oblasti telematiky na vedlejší koleji, potvrzuje skutečnost, že pouze jeden z pěti (19 procent) respondentů se domnívá, že by potenciální výrobci zařízení poskytovali bezdrátový obsah sami. Celá situace je však stále velmi nejasná, protože vysoký počet vedoucích pracovníků (14 procent), jednoduše neví, jakým způsobem by měl být bezdrátový obsah poskytován.

Respondenti se také lišili v názoru na to, jak by výrobci zařízení měli získávat příjmy z používání bezdrátových zařízení zabudovaných do osobních automobilů. Mírná většina (43 procent) se domnívá , že by mohly být zdrojem příjmů pravidelné měsíční poplatky spíše než platby za konkrétní služby nebo obsah (38 procent). Mnohem menší počet respondentů (13 procent) se domnívá , že by příjmy mohly vycházet z poplatků za dobu spojení nebo za objem přenesených dat (podobně jako je tomu u předního japonského poskytovatele bezdrátového přístupu k internetu).

Přinutí rozvoj telematiky výrobce automobilů k jinému přístupu?, Například k přijetí některých obchodních strategií a postupů telekomunikačních firem? Dva z pěti respondentů jsou přesvědčeni, že takováto situace nenastane, nicméně téměř stejný počet (36 procent) respondentů uvedl, že by se automobilky měly telekomunikačním společnostem přiblížit.

A konečně velká většina (61 procent) respondentů je přesvědčena, že by se spotřebitelé zajímali o zabezpečení obsahu (informací) poskytovaného do vozidel, včetně osobních informací. Ironicky řečeno, klíčové zjištění hlavního průzkumu ukazuje, že vedoucí pracovníci jsou přesvědčeni o významu informací o zákaznících. Automobilový průmysl však zároveň zatím neví, jak tyto informace používat. Více než polovina respondentů zároveň pochybuje o tom, že automobilový průmysl by vůbec kdy takové údaje použil.

Závěr

Automobilový průmysl si uvědomuje, že telematika je výkonná a užitečná technologie, avšak nadšení končí daleko před dosažením konsensu. V hlavním průzkumu vedoucí pracovníci uvedli bezdrátovou komunikaci na devátém místě z deseti faktorů, které pravděpodobně ovlivní nákupní rozhodnutí zákazníků v následujících pěti letech, bezprostředně za luxusem a těsně před alternativními palivy. Přesto někteří z nich vidí příležitost pro výrobce zařízení nebo dodavatele (případně pro obě tyto skupiny), jak rozšířit jejich činnost a příjmy - nepatrně více než jedna třetina respondentů je přesvědčena, že nastane doba, kdy se automobilky více přiblíží telekomunikačním společnostem.

Je pravděpodobné, že tyto výsledky jsou do určité míry ovlivněny dvěma okolnostmi – globální recesí a prasknutím internetové bubliny. A jelikož roste také využití bezdrátového připojení, v určitém okamžiku se osobní automobily a lehké nákladní automobily v budoucnosti fakticky stanou uzly všudypřítomné univerzální sítě prostoupené výpočetní technikou.

Mezi opatrností a skepticismem dneška a všudypřítomnou počítačovou budoucností získají konkurenční výhodu především ty společnosti, které zákazníkům budou připraveny poskytnout v jejich vozidlech bezdrátový přístup a obsah (informace) v okamžiku, kdy je zákazníci budou požadovat. Takové společnosti by mohly získat auru technologické špičky v této oblasti a odměnou by jim mohly být zvýšené příjmy plynoucí z nového zdroje — předplacených služeb na poskytování obsahu (informací). V tiskové zprávě ze září 2001 Telematics Resource Group předpovídá, že tržby z těchto služeb již v roce 2005 překročí tržby plynoucí z prodejů telematických zařízení.

TEST Lexus LC 500: Socha na kolech, precizní řidičský nástroj. Má chybu?

Lexus LC 500

Velké kupé od Lexusu má být dokonale vybroušeným, mistrovským dílem japonského automobilového průmyslu. Pro nás je ale podstatný i fakt, že má naprosto úchvatný pětilitrový osmiválec bez přeplňování!

včera | Milan Lažanský | 51 příspěvků
TEST Volvo XC40 D4 AWD: Mistr prvního opojení

Volvo XC40 D4 AWD

Na rozdíl od modelů XC60 a XC90 je nové Volvo XC40 postaveno na platformě CMA, určené pro kompaktní vozy. Narostlo však do takových rozměrů, že jedna ze stálic nabídky může přestat dávat smysl.

17.  7.  2018 | Jan Mička | 34 příspěvků
TEST Škoda Fabia edition R5: Lehká ochutnávka možností

Škoda Fabia edition R5

Civilní edice sportovní Fabie R5 v mnohém naznačuje, jak dobrá by mohla být sériová malá ostrá škodovka. Přesto se nedá zcela vyhnout myšlence, že tohle je tak trochu promarněná příležitost.

15.  7.  2018 | Miro Mihálik | 20 příspěvků