Auta v ČR stárnou. Škodí to životnímu prostředí, tvrdí TÜV SUD

Auta v ČR stárnou. Škodí to životnímu prostředí, tvrdí TÜV SUD

TÜV SUD ČR uvádí, že stará auta vypouští více než třetinu celkových škodlivých emisí.

I když vozidla starší dvaceti let najezdí jen něco málo přes 5 % celkového kilometrového výkonu všech osobních aut, vypustí do ovzduší prý až 36 % všech nebezpečných škodlivin. Aspoň to tedy tvrdí Svaz dovozců automobilů, který zveřejnil technickou zprávu TÜV SUD ČR o vlivu složení vozového parku na životní prostředí.

Ze zprávy vyplývá, že v Česku je stále registrováno asi 22 % automobilů ve stáří přes dvacet let. K 31. 12. 2014 bylo v ČR registrováno 4 888 730 osobních aut, z toho 3 568 773 s benzínovými motory, tedy zhruba 73 %. Průměrné stáří registrovaných vozidel v ČR bylo 14,49 roku.

TÜV SUD také uvádí, že ve sledovaném období od června 2010 do prosince 2014 se rychlost vyřazování aut bez katalyzátoru snížila, neboť poplatky za registraci a přeregistraci starších aut spíše současný stav zakonzervovaly.

V registru je tak prý stále přes 694 000 aut bez katalyzátoru z toho přes 365 000 aut je starších 30 let, 281 000 aut starších 35 let. Více než 51 000 vozidel je pak starších 50 let. Vyřazování aut bez katalyzátoru se ale zpomalilo. V roce 2012 bylo vyřazeno 86 000 aut, v roce 2014 necelých 50 000 vozů.

Nejčastěji jsou nyní v registru podle TÜV SUD zastoupena vozidla vyrobená v letech 1997 až 2000, která plní nejčastěji normu Euro II. To podle TÜV není z hlediska ekologie a pasivní i aktivní bezpečnosti ideální. Nicméně v tabulce složení vozidel uvádí TÜV SUD největší zastoupení vozidel s emisní normou Euro III.

TÜV SUD spočítalo (respektive odhadlo podle spotřeby pohonných hmot z dat České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu) celkové roční nájezdy km podle emisních tříd automobilů a jejich celkové emise škodlivých plynů (HC+NOx). Jinde démonizovaným emisím netoxického CO2 se tak studie nevěnuje.

Zjistěná data přikládáme v samostatných tabulkách. Pro detailní vysvětlení metodiky si ale stáhněte zprávu TÜV SUD ČR z portálu SDA. Jedná se totiž v mnohém o odhad skutečného stavu.

Roční spotřeba automobilových benzínů v ČR


rok
benzín Special
BA 91
t/rok
automobilové
benzíny celkem
t/rok
2003 109 2157
2004 105 2268
2005 96 2060
2006 72 2006
2007 43 2092
2008 22 2015
2009 13 2040
2010 (ukončení prodeje) 1856
2011 - 1781
2012 - 1697
2013 - 1570
2014 - 1577

Počet OA, roční nájezd a celkové emise

emisní
třída
počet os. aut průměrný roční nájezd km na auto celkový roční nájezd v milionech km celkové emise HC+NOx za rok v kg
bez katalyzátoru 636 864 1800 1146,4 5 800 000
Euro 1 418 740 5000 2093,7 2 030 000
Euro 2 789 139 7250 5721,3 2 860 000
Euro 3 1 216 817 11 500 13 993,4 4 900 000
Euro 4 982 724 20 400 20 047,6 3 610 000
Euro 5, 6 811 999 20 400 16 564,8 2 650 000

Nechť si každý udělá sám obrázek o tom, zda jsou skutečně starší auta takový problém. TÜV SUD na závěr uvádí, že aktuální změna zákona o fungování registru by mohla v průběhu roku 2015 pomoci k pročistění registru a tím k faktickému omlazení vozového parku v ČR.

Z dat totiž vyplývá, že nejvyšší kilometrový nájezd mají vozy plnící normu Euro IV, následuje norma Euro V a až pak norma Euro III. Otázka také je, kolik ze skoro 637 000 aut bez katalyzátoru skutečně po silnici jezdí.

Například Ředitelství silnic a dálnic už v roce 2010 provedlo vlastní měření na vybraných reprezentativních úsecích hlavních silnic a dálnic a zjistilo, že průměrné stáří sledovaných aut (registrovaných v ČR) bylo jen 8,5 roku.

Doporučujeme

Články odjinud