Alkoholová kalkulačka: Spočítejte si zbytkový alkohol a vyhněte se pokutám!

Česká republika stále patří mezi poměrně malou skupinu zemí na světě, kde je nulová tolerance alkoholu za volantem. Jaké hrozí pokuty za její překročení a jak si spočítat zbytkový alkohol?

Ne každý je zapřisáhlý abstinent. Ať už po posezení s kamarády po nějakém tom fotbálku nebo volejbalu, případně po rodinné oslavě se proto, pokud usedneme po vypití alkoholických nápojů za volant příliš brzy, můžeme dostat do velkých problémů. Aby se tak nestalo, je vhodné si přečíst následující:

Jak je s tou absolutní nulou?

Zákon stanoví, že řízení vozidla pod vlivem alkoholu je zakázáno. Jenže situace o dost složitější. Určitou míru alkoholu (uvádí se přibližně hodnota do 0,2 promile) totiž může mít člověk v krvi danou fyziologicky.

V posledních letech to začala brát v úvahu i policie a proto, pokud dechovou zkouškou zjistí hodnoty do 0,3 promile, nemůže řidiči "přidělit" žádné body. Přesto však řidič může být podroben řízení, ve kterém mu hrozí pokuta od 2500 Kč do 20.000 Kč. Současně přijde o řidičský průkaz na půl roku až rok.

V praxi, tedy pokud se řidič sám nepřizná, že před jízdou požil alkohol, však lze výše uvedené uplatnit jen v rozmezí naměřených 0,24-0,30 promile. Je to právě vzhledem k výše uváděné fyziologické hranici.

Na oficiálních internetových stránkách Policie ČR v souvislosti s touto problematikou v roce 2016 vyšlo následující stanovisko:

"Při provádění orientačního vyšetření formou odborného měření (čl. 56 závazného pokynu policejního prezidenta č. 160/2009) policista při pozitivním výsledku první dechové zkoušky odborné měření po uplynutí 5 minut zopakuje. Jestliže naměřené hodnoty, případně hodnota opakované dechové zkoušky nepřevyšují hodnotu 0,24 ‰, policista postupuje dle níže uvedené tabulky „Případy naměřených hodnot při využití analyzátoru alkoholu v dechu v rozmezí 0,01‰ až 0,24‰“. Jsou-li splněny podmínky pro oznámení věci správnímu orgánu, tzn. je dáno podezření z přestupku, policista výsledek odborného měření zadokumentuje a postupuje v souladu s interním aktem řízení (čl. 56 odst. 6 závazného pokynu policejního prezidenta č. 160/2009).

Není-li dáno podezření z přestupku, policista sepíše úřední záznam. Při sepisování úředního záznamu o kontrole řidiče policista vyplní údaje ke kontrole, údaje ke kontrolované osobě a vozidlu a položku dechová zkouška (zde zaznamená čas a výsledek dechových zkoušek). V položce týkající se požití alkoholu nebo jiné návykové látky zaškrtne policista odpověď „ne“. V popisu chování kontrolované osoby uvede, že řidič nejeví známky ovlivnění alkoholem. Další požadované údaje policista nevyplňuje.

Co se stane při nadýchání nad 0,3 promile?

Přidělení sedmi bodů a pokuta ve správním řízení v rozmezí 2500 - 20.000 Kč. To je společně s půlročním a ročním zákazem činnosti řízení trest za naměření alespoň 0,3 promile v dechu.

Pokud hranice přesáhne jedno promile, jedná se už o trestný čin. Za jeho spáchání hrozí řidiči vězení až na tři roky, zákaz řízení až na desetileté období a současně může soud udělit i peněžitý trest.

Policie už není nucena odvážet řidiče na lékařské vyšetření, dechová zkouška se podle současné judikatury pokládá za dostatečně průkaznou. Pokud se řidič dechové zkoušce odmítne podrobit, bere se to automaticky tak, jako by pil. Může pak dostat pokutu 25.000 - 30.000 Kč a zákaz řízení motorového vozidla v rozmezí rok až dva.

Jak si vypočítat zbytkový alkohol

Leckdy se sice stane, že si nepamatujeme, kolik přesně jsme toho vypili, pokud však takovou "statistiku" k dispozici máme, lze si orientačně vypočítat úroveň zbytkového alkoholu v krvi. Je třeba ovšem vědět také, jaký byl objem sklenic či skleniček, ze kterých jsme pili, a jaký procentuální obsah etanolu měl nápoj v nich obsažený. Poslední nutný údaj, který k tomuto matematickému výkonu potřebujeme, je vlastní hmotnost.

Postup je následující: Nejprve je nutno vypočítat množství alkoholu v gramech. Dojdeme k tomu tak, že násobíme objem nápoje (v mililitrech) a procentuální obsah alkoholu. To pak násobíme koeficientem 0,8 (hustota etanolu). Následně výsledek vydělíme stovkou. Tedy, pokud jsme vypili dohromady 0,1 litru 40procentní vodky, tak nám (100x40x0,8):100 vyjde hodnota 32 gramů.

Pro muže je konstanta potřebná pro výpočet odbourávání etanolu 0,1 a pro ženy 0,085. Díky tomu se dá zjistit, kolik alkoholu se odbourá z těla za hodinu. V případě muže s hmotností 85 kilogramů tedy jde o 8,5 gramu za hodinu. Za volant by tedy takový jedinec mohl po uplynutí necelých čtyř hodin.

Existují samozřejmě "alkoholové kalkulačky" na různých internetových stránkách, nebo lze stáhnout do chytrých mobilních telefonů některé speciální aplikace.

Jak zjistit skutečnou hladinu alkoholu?

Nejpřesnější hodnotu lze samozřejmě stanovit po odebrání vzorku krve. Takovou možnost má však asi málokdo z nás. Méně bolestivé, rychlejší a jednodušší je měření pomocí alkohol testeru.

Kromě trubiček lze měřit hladinu alkoholu pomocí dvou základních typů měřících přístrojů. Ty levnější (v ceně již od několika stovek korun) využívají polovodičová čidla. To se před počátkem měření musí zahřát na teplotu zhruba 300 stupňů Celsia. Vydechovaný vzduch pak proudí na čidlo, kde se v závislosti na množství alkoholu a jiných těkavých látek mění elektrické napětí v čidle. Elektronika pak změnu napětí vyhodnocuje a vypočítaná hodnota se zobrazí na displeji.

Problémem této technologie je to, že naměřené hodnoty ovlivňuje síla dechu a výsledek zkreslují i jiné chemické látky než alkohol. Nevýhodou je rovněž poměrně rychlé opotřebovávání čidla.

Lepší variantou je pořízení testeru, který využívá palivový článek (fuel cell). Tyto přístroje pomocí pumpy při zkoušce nasají do článku přesný objem vzorku. Článek poté začne spalovat alkohol a z něj vyrobí elektrický proud. Množství vyrobeného proudu zároveň určuje alkohol v dechu. Tyto přístroje se dají koupit již od necelých dvou tisíc korun.

Kvalitní alkotester musí umět zvládnout poměrně velký rozsah měření. Odborníci doporučují alespoň 0,0 - 4 promile. Měl by také zvládat měřit nízké hodnoty alkoholu v rozmezí 0,10 - 0,20 promile což je v našich podmínkách klíčové. Jedině tak si vlastně můžeme ověřit, zda již zbytkový alkohol vyprchal a můžeme za volant.

Levné přístroje ukazují hladinu alkoholu zpravidla až od 0,20 promile a jejich tolerance je také 0,20. Ty kvalitní ukazují hodnoty spolehlivě již od úrovně 0,10 promile a ty nejlepší již od 0,05.

Autor: Radek Pecák

Diskuze (67) Další článek: Mitsubishi ukáže v Tokiu off-road koncepty několika modelů. Třeba i zvýšený Eclipse Cross

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,