Absolutní přednost chodců vzala krvavé konce

JirkaK  |  20. 04. 2015 07:42

Přednost chodců na přechodech v podobě platné od roku 2006 byla vítězstvím fanatismu nad zdravým rozumem. Každý kdo měl nějaké skutečně odborné znalosti o dopravě věděl, že se to stane.
Staré časopisy jako je Svět Motorů totiž občas obsahují zajímavé články a zprávy. Jeden z nich se mi nedávno dostal do rukou. Stejný problém se řešil už v šedesátých letech na "západě". U nás se v letech asi 1969 a poté 1975 dost zásadně měnily předpisy a diskutovalo se právě i o změně systému přednosti chodců na vyznačených přechodech. Nakonec v tehdejší vyhlášce č. 100 byl upraven takto:
"Řidič nesmí ohrozit chodce, přecházející po vyznačených přechodech , kteří již vstoupili do vozovky".
"Chodci kteří přecházejí na vyznačených přechodech jsou povinni, vyžaduje-li to hustota dopravy a plynulost provozu jedoucích vozidel, brát ohled na projíždějící vozidla, zejména tím že nepřecházejí jednotlivě, ale ve skupinách."
Tehdy zavedený systém byl zaveden dopravními odborníky po prozkoumání předpisů platných v nejrůznějších zemích jako optimální a nejméně rizikový. Systém "přednosti chodců na přechodu" byl zamítnut právě proto, že podle zkušeností v zemích kde už byl dříve zaveden, stoupl počet mrtvých na přechodech na trojnásobek!
Bohužel, v roce 2006 už dopravní předpisy nevytvářeli odborníci, ale idioti a fanatici a ti s ledovým klidem v rámci "zavádění osvědčených evropských metod" vědomě a chladnokrevně poslali na smrt tisíce lidí.

Odpovědět  |   | 
JirkaK  |  20. 04. 2015 11:30

První reakci jsem psal narychlo, teď to trochu upřesním. Samozřejmě s tím rokem jsem ulítl, to se zaváděly jiné hovadiny, takže přednost chodců na přechodech je už od roku 1999. To nám to letí.
V roce 1966 končila platnost staré dopravní vyhlášky č. 141 a od roku 1967 platila nová vyhláška č. 80. Ta zaváděla nové předpisy a o nich se tenkrát ve Světě Motorů dost psalo.
Citace první, SM č. 24/1966, strana 11, článek "Stojedenačtyřicítka už jen do silvestra":
-Jde též o ohleduplnost řidičů vůči chodcům, zejména na těch místech kde nemají přednost před vozidly, např. na přechodech typu "zebra" které samy o sobě nedávají chodcům při přecházení vozovky přednost. Nová pravidla přitom vycházejí ze zkušeností některých států, ukázalo se totiž, že zavedení přednosti chodců na těchto přechodech, aniž by byl jejich pohyb usměrňován světelnými znameními, podstatně zvýšil počet smrtelných nehod.
Citace druhá, SM č.25/1966, strana 10, článek "Ptáte se na 80". Kromě zopakování výše uvedeného je zde následující:
-Je to vcelku pochopitelné. Chodec se domnívá, že je na těchto pruzích chráněn před vozidly a bezstarostně přechází. Přitom očekává, že každé vozidlo může a musí před přechodem zastavit a proto někdy vstupuje do vozovky i nečekaně. Naproti tomu řidiči, zejména řidiči neznalí místní situace, jsou mnohdy překvapeni náhle se objevivším přechodem tohoto typu a nestačí již vozidlo zvládnout. Proto nová pravidla tento poměrně nebezpečný systém zpřednostnění chodců nepřevzala, pokud bude někde nutno v rostoucím provozu chránit chodce přecházející vozovku, počítají nová pravidla se zvláštními světelnými zařízeními, podle potřeby i mimo křižovatky. "
Citace třetí, SM č.25/1965, strana 1, článek "Chodec - problém číslo jedna":
-Hodně se mluví a píše o zpřednostnění chodců vůči řidičům na zvlášť označených přechodech. Tato forma ochrany chodců se používá v řadě států a setkávají se s ní i naši turisté při cestách do zahraničí. Od samého začátku k ní máme řadu výhrad. A v současné době naše obavy potvrdila bilance, provedená ve vztahu k "Zebra pásům" v NSR. Je tragická. Statisticky dokazuje, že "Zebra pásy" se staly pásy smrti, neboť na nich ot 1. června 1964, kdy byly zavedeny, podstatně vzrostl počet nehod a zejména nehod končících smrtí chodce. V severním Porýní - Vestfálsku, v oblasti Porůří, kde je řada průmyslových velkoměst, vzrostl počet nehod na "Zebra pásech" o 38,2%, přičemž počet nehod končících smrtí chodce stoupl dokonce o 71,2%. Proto zde přikročili k postupné likvidaci těchto přechodů a dávají přednost světelné signalizaci".

Odpovědět  |   | 
jogurt  |  20. 04. 2015 11:50

Přednost chodců na přechodech je logická a správná. Problém není v její existenci, ale ve třech souvisejících problémech:

1) Je úplně špatně formulovaná, stejně jako řada dalších povinností účastníků silničního provozu (například přiměřená rychlost, překážka silničního provozu, bezpečná vzdálenost, přednost v jízdě, zákaz předjíždění kamionů na dálnicích, atd........). Řešení nespočívá v dalším plácání nesmyslů do prehistorického předpisu z dob komunismu, ale ve zkonstruování nového, moderního, štíhlého a jednoznačného předpisu, který řidiči a chodci pochopí. Dnešní paskvil 80% držitelů ŘP nezná, případně nechápe. A policisté na tom nejsou o moc lépe.

2) Neexistuje smysluplná aktivita policie na vymáhání celého spektra dopravních přestupků. PČR i MP se soustřeďují na snadné inkaso peněz a získávání čárek o aktivitě, což nedává žádné smysluplné výsledky, pokud se vůbec zaměřuje na přechody, pak na nesmysly typu zda cyklista sleze z kola, když je stezka pro cyklisty přerušená přechodem, případně zda řidič zastaví dostatečně okázale před přechodem, i když je chodec o čtyři pruhy více vlevo. Zásadní riziko, tedy bezohledné nezastavení v druhém pruhu vedle jiného vozidla, které zastavilo před přechodem, což je to nejvyšší riziko vůbec, policie zcela ignoruje, přitom jde o dokumentovatelný a snadno postižitelný mimořádně závažný přestupek.

3) Mediální lež, zvaná absolutní přednost chodců. NENÍ a nikdy nebyla žádná absolutní přednost. Jenže spousta chodců si to vykládá (někteří už v minulém čase) tak, jak to zní a vrhá se mezi auta.

Odpovědět  |   | 
Fantomas  |  20. 04. 2015 12:19

Že veřejnost nějaký zákon nechápe je bohužel už běžná věc a já se bojím, že v dnešní době přehnané opatrnosti a také vyčůranosti lidí (kdy navíc se mnoho lidí legálně živí vymýšlením jak zákony obejít a nemuset dodržovat) se zákon jednoznačně a zároveň jednoduše a štíhle napsat prostě nedá.
U každého nového zákona by tedy měla souběžně probíhat i plošná podpůrná kampaň - na to, aby veřejnost měla možnost pochopit smysl a přínos zákona a hlavně aby si ho zapamatovala a věděla že vůbec existuje a jak přesně to je. Máme média - noviny, televize, rádia, internet, tedy dostatek možností oslovit všechny. Tak proč to nefunguje? Kdejaká pos..ná reklama jak jiného oblafnout a obrat, to funguje znamenitě, ale tohle ne. Maximálně nějaké polopravdy a překroucené tendenční články jak se komu zrovna hodí. Tak se nemůžeme divit.
Já stále nechápu proč nikdo u nás nijak neřeší prevenci, ale jen záplatuje důsledky dalšími a dalšími zbytečnými legislativními zmetky.

Odpovědět  |   | 
juchuch  |  20. 04. 2015 13:27

Nesouhlasím. Zákon, který není formání normou pro někoho (např. OSŘ a tisíce dalšíchú, ale tvoří základní pravidla fungování dopravy jako každodenní činnosti drtivé většiny populace, musí být jednoduchý a srozumitelný. Formální kličky mohou být v jiných předpisech, tady jde o životy a norma by je naopak obsahovat neměla. Přečtěte si znění zák. 361/2000Sb., jde o takovou snůšku kravin a obecných frází, že není divu jak to na silnicích vypadá a dopadá.

Odpovědět  |   | 
Adolf  |  20. 04. 2015 13:31

Zákony dobré leda tak pro FANTOMASE.

Odpovědět  |   | 
jogurt  |  20. 04. 2015 13:49

S tím, že by zákon o provozu na silnicích měl být jednoduchý, jednoznačný, pochopitelný pro každého - tedy srozumitelný a nedávající prostor k polemikám a nejednoznačným výkladům asi těžko může být sporu. Umím si ho představit i v podobě na šest stran v rozsahu 30 paragarafů bez balastu a formálních íčovin.
Neumím si ale představit, jak by bylo možné v současném procesu tvorby a přijímání zákonů se k takové normě propracovat. I kdyby MD vypracovalo návrh takové moderní normy, což už samo je utopie, pošle ho na vnitro, to na policii, tam z něj udělají paskvil a dílo zkázy dokončí výbory parlamentu a změnové návrhy poslanců.

Odpovědět  |   | 
Fantomas  |  20. 04. 2015 13:40

Já v tom s vámi souhlasím, že zákon by měl být jedloduchý a srozumitelný. Jenže tomu neodpovídá stav společnosti.

Odpovědět  |   | 
Adolf  |  20. 04. 2015 14:04

Dobří politici a musí vládnout debilní společnosti. Chudáci

Odpovědět  |   | 
Rejpal  |  20. 04. 2015 17:41

Mám pocit, že jedním z hlavních podezřelých jsou právě média.
Ta, která neustále píšou o tom, že není "absolutní přednost" na přechodech.

Pokud byste udělali statistiku, tak obecně počet mediálních příspěvků, které říkají, že existuje "absolutní přednost" bude maximálně pětinová oproti příspěvkům, které přednost na přechodech relativizují.

Výsledek ze soukromé statistiky:
Brno - před zavedením změny pouští každé 18 auto; po zavedení pouští každé 18 auto.
Praha - před zavedením pouští každé 12 auto; po zavedení pouští každé 8 auto.
Okresní město v Ústeckém kraji - před zavedením pouští každé 4 auto, po zavedení pouští každé 12 auto.

Odpovědět  |   | 
Brouk  |  21. 04. 2015 13:07

Přednost chodců na přechodech osobně naopak považuji za zcela chybnou. Když odhlídnu od trochu nadnesené interpretace že silnice je pro auta a chodníky pro lidi a jaké by to bylo dát přednost autům na chodníku pak zde vidím mnoho dalších nevýhod:

1)fyzika - že rozhodně snáze zastaví člověk něž automobil je celkem jasné (mnohem vyšší hmota a rychlost dohromady tvoří mnohem větší kinetickou energii). O energetické náročnosti uvedení zpět do pohybu se budu vyjadřovat až v bodě ekologie.

2)ekologie a environmentální aspekty - jaká je asi ekologická zátěž když kvůli jednomu chodci musí alespoň z 50 km/h zastavit a poté se rozjet auto (a to jich může být více nebo dokonce to budou nákladní auta/autobusy atd.)? Pak je zde samozřejmě zvyšující se hlučnost a prašnost díky vyšší spotřebě ve městech kde by naopak bylo žádoucí snížování což se "dohání" skrze šikanu jako je padesátka na 5.května v Praze a podobně.

3)psychologie - člověk sice může cítit tíhu dopadu legislativy pokud nedodrží zákon ale stejně je myslím palčivější a více motivující se chovat obezřetně bezprostřední ohrožení. Proto si myslím že jev kdy si řidič prostě neuvědomí riziko toho se k přechodu moc rychle stane daleko častěji než to že by si chodec neuvědomil riziko toho že na přechod neopatrně vběhne (to možná až nyní kdy při současné legislativě tu a tam lze pozorovat nějaké to kamikadze co se ani nerozhlídne aby zajisti vlastní bezpečnost. Už z toho pohledu je právní úprava špatná, když vede lidi k tak nezodpovědnému chování). Další problém je v tom že dává pravomoci obci (chodům), na které obecně nelze klást žádné kognitivní nároky (jak zajistit dostatečnou informovanost u chodců, kterým je prakticky každý? řidiči mají alespoň řidičák byť někdy se člověk diví :) ). Pravomoc vždy doprovází nějaká zodpovědnost (zde v podobě znalosti vyhlášky) a když tomu tak není pak je celkem logické vyústěním špatná interpretace této pravomoci.

Prostě mě nenapadá jediný pádný argument pro to aby měli chodci přednost a to říkám i z pozice chodce kterým jsem samozřejmě také často. A to že zemřelo o tolik víc lidí, za to nikdo nenese zodpovědnost, to se mi také moc líbí. Hlavně že tu máme pravidla která mají smysl protože "i kdyby měla zachránit jediný život..." .

Odpovědět  |   | 
Analytik  |  03. 08. 2015 14:32

Souhlasím a osobně se domnívám, že přechod pro chodce (a světelně řízený zejména) je ta nejriskantnější možnost, jak se dostat na druhou stranu vozovky. Zvláště u světelně řízených přechodů má chodec buď omezenou nebo nulovou viditelnost za první stojící vozidlo, takže nemůže vědět, co se děje ve druhém pruhu zleva a případný řidič ve druhém pruhu zase nevidí na část přechodu. Chodec vkročí na přechod v bláhové důvěře, že ho chrání zákon. Jenomže na přechodech, stějně jako všude jinde platí přírodní zákony a ty mají vyšší prioritu, než ty ze Sněmovny. Zákon setrvačnosti a zachování kinetické energie stále platí a žádná dopravní vyhláška nezastaví rozjetou tunu plechu na dráze několika desítek cm! Kromě omezené viditelnosti na levou stranu je chodec limitován časovým intervalem a zezadu tlačen dalšími chodci, takže nemá šanci zastavit na hranici druhého pruhu a rozhlédnout se. Proč by tak ostatně činil, když ho chání zákon?
Překonání vozovky mimo přechod je sice nezákonné, ale mnohem bezpečnější. Chodec má rozhled na obě strany vozovky, může si zvolit nejbezpečnější okamžik pro zahájení přechodu a navíc je si vědom, že ho nechrání zákon a má svůj život ve vlastních nohách a přesném odhadu situace.

Odpovědět  |   | 
funTomas  |  20. 04. 2015 14:13

Převážně s vámi souhlasím. Tato problematika ale není tak jednoduchá, jak naznačujete. Jednak, na některé zákony si musí lidé zvyknout, což trvá nějakou dobu. Dále, samotná litera zákona, snažící se o prosazení dobrého úmyslu, nestačí. Musí se jí přizpůsobit ostatní věci, jako jsou podmínky pro řidiče.
Dnes a denně vidím nesmyslně široké ulice s nastříkanou zebrou a navíc spoustou značek a reklamních cedulí před přechodem. Málokterá města vyvyšují zebru na retardér a stavějí umělá zúžení, příp. ostrůvek uprostřed. Lesy dopravních značek jsou kapitola sama pro sebe.
Poslední aspekt je chápání zákonů v ČR: vím-li, že když jako řidič srazím chodce, budu vinen, musím jet opatrně.

Odpovědět  |   | 
Adolf  |  20. 04. 2015 14:17

Umělá zůžení jsou leda k hovnu. To samé retardéry. Když vidím člověka s úsměvem a volá už z dálky,že chce mé dobro,tak odjištuji pistoli.

Odpovědět  |   | 
Fantomas  |  20. 04. 2015 07:57

"Patnáct let po zavedení absolutní přednosti chodců na přechodech čelí chodec třikrát vyšší pravděpodobnosti, že bude zabit právě na přechodu."

Že bude zabit? Co je to za blbost. Vždyť tam sám a dobrovolně leze. Proč tam leze? Když sám neskočí pod auto, nebude zabit. Jednoduché.
Vždyť tou větou to vlastně i sami podporujete, ta věta měla znít takhle: Patnáct let po zavedení absolutní přednosti chodců na přechodech čelí řidič třikrát vyšší pravděpodobnosti, že mu pod auto skočí chodec.
Stejně tenhle zákon nechápu. Všude se bojuje za absolutně bezpečný svět, zakazuje se kdejaká maličkost, aby se náhodou někomu něco nestalo, a tady se nařizuje míchání chodců do provozu mezi jedoucí auta. Takový paradox a nikomu to nevadí.
Umožnit chodci přejít by mělo vycházet ze řidičů a z jejich ochoty a slušnosti - zpomalím, pustím ať přejdou. Ne obráceně. Krásně je na tomhle zákonu vidět, že nařizování něčeho bez potřebné morální vyspělosti vede ke zhoršení stavu. Takže místo komické snahy o absolutně bezpečný svět vytvořený uměle násilím bychom se měli snažit o svět s rostoucí morálkou a uvědomělostí všech lidí. Ostatní pak přijde samo. Jenže to se ve světě, kde platí jediné pravidlo "urvi co můžeš" prostě udělat nedá. To si navzájem odporuje.

Odpovědět  |   | 
Fantomas  |  20. 04. 2015 08:28

Já asi vím, proč si tohohle nikdo nevšímá. Nedá se z toho totiž nic vytřískat. Ani politické zviditelnění, ani žádné peníze. Tak se to mlčky přehlíží a úsilí se směřuje tam, kde lze jednoduchým nařízením něco vydělat.

Odpovědět  |   | 
Vegasgeek  |  20. 04. 2015 16:37

Na jednu stranu s vama souhlasim, na druhou bych ale doplnil svuj nazor. Obcas se vyskytnu v krajinach, kde se az tak neberou ohledy na nejake zakony a kde se naopak nektere prehlizeji, protoze se tam vice uznava selsky rozum. Kazdopadne lidi jsou nekde zvykli chodit pres prechod (nebo i mimo nej) rekneme trochu vic chaoticky a ridici si musi davat pozor a dohromady tenhle chaoz docela funguje. Neznam sice statistiky, ale z pozorovani jsem vytusil, ze jsou na ten "chaos" zvykli jak ridici, tak chodci, pricemz tady by litaly nadavky jedna za druhou a mozna i pesti, nebo pokuty. Chci tim rict, ze by bylo dobre byt trochu ohleduplnej a koukat pred sebe jak z auta, tak z chodniku a ne mit klapky na ocich a doufat, ze vsechno vyresi zakon, protoze pak uz je pozde. Ja se snazim byt ohleduplny a usnadnuji svou cestu tomu druhemu jako pesi, tak jako ridic a kupodivu to funguje a casto vidim usmev na tvari toho druheho. Bohuzel u nas si lidi radeji skodi a nadavaji si.

Odpovědět  |   | 
Soton  |  25. 07. 2017 20:16

Přečetl jsem si tady spousty příspěvků o zákonech,ale teprve teď jsem narazil na to hlavní a to je prostá lidská slušnost,jak ze strany řídíčů tak ze strany chodců.Často pouštím chodce i na místech,kde není vyznačený žádný přechod a na druhou stranu si někdy pozdě všimnu chodce na přechodu a pak si v duchu vynadám,že jsem měl zastavit.Na druhou stranu vidím spoustu případů,kdy chodec vstoupí do vozovky i se předtím rozhlédne,ale pak už nesleduje,jak rychle se vozidlo přibližuje.A jak už zde bylo několikrát řečeno,chodec snadněji zastaví nebo se uhne než auto.Mám vysledováno,že to nejvíce dělají mladí,kteří jsou dneska přehnaně suverení a pak staří lidé.Všechno je o výchově jak v rodině,tak na úrovní státu a oslušnosti mezi lidmi,která bohužel v dnešní době spoustě lidí chybí.Většina zákonů je pro obyčejné lidi nesrozumitelná a vymýšlejí je lidé ,kteří je vymýšlejí od stolu odtržení od praxe.Podobný nesmysl jsou parkovací zony v Praze,kterým měli předcházet úpravy umožňující jejích dodržování.Jestliže stát vytváří zákony,musí ještě předtím vytvořít podmínky pro jejich dodržování

Odpovědět  |   | 
Vana666  |  20. 04. 2015 08:22

Aniž bych disponoval jasnovideckými schopnostmi věděl jsem neomylně předem jak to dopadne, už před platností toho zákona. I když chodec má daleko lepší manévrovací schopnost než auto, umí se zastavit na fleku nebo rychle pokračovat dál a nestojí ho to téměř žádnou energii, podle zákona musí měnit rychlost nebo zastavovat bohužel auta, přestože v městských rychlostech mají poměrně dlouhou brzdnou dráhu a při opětovném rozjezdu vyrábí hodně hluku a smradu navíc.

Nicméně příčinou nehod je hlavně absolutní ztráta pudu sebezáchovy chodců a bezmezná důvěra ve schopnosti aut a jejich řidičů vyvolaná tím debilním zákonem a tehdejší mediální masáží.

Odpovědět  |   | 
rousini  |  20. 04. 2015 08:51

Je to tak a první, co jsem chtěl přidat. Chodec zastaví tak, že přestane chtít jít - na fleku. Rozejde se podobným způsobem
Auto, nebo celá kolona musí kvůli sobeckému jednotlivému hovadu, které skočí do provozu zastavit a následně se všichni rozjet. Podívejte se na průměrnou spotřebu od rozjezdu do dosažení ustálené rychlosti. Do aut se dávají kurvítka, zmenšuje se počet válců vše prý kvůli CO2. A na to přijde zákon, který na produkci oxidů totálně sere, Sere řidiče, že jim skáčou pod kola totální ignoranti s oporou v zákonu. FUJ:.

Odpovědět  |   | 
jogurt  |  20. 04. 2015 11:56

Profesore nesouhlasím, tedy ne každý chodec má lepší manévrovací schopnosti a nezastaví na fleku. Chodci jsou jak 6letí s aktovkou na zádech, tak 30letí sportoivci a rovněž 90letí obtížně pohybliví občané se značně zhoršeným zrakem a sluchem. Přechod má sloužit všem z nich, nejen těm 30letým, k tomu, aby byli schopni živí překonat napříč silnici.
Přechod je místo, kde holt autobusáci, kamionisti, obchodní zástupci v referentských autech a dodávkáři musí ubrat ze své agresivity a respektovat právo druhých. Většina ostatních s tím zásadní problém nemá.

Odpovědět  |   | 
Vana666  |  20. 04. 2015 12:54

jogurt: koukám že i ty spokojeně ujíždíš na vlně profláklých pojmů jako agresivita a zlí řidiči kamionů, dodávek nebo referentských vozů. Před zavedením přednosti chodců vše fungovalo na bázi ohleduplnosti a mrtvých bylo míň. Asi by nebylo špatné se k ní zase vrátit.

Odpovědět  |   | 
jogurt  |  20. 04. 2015 13:32

Houby. Já chodím každý den 2- 4x přes přechod na výjezdu z kruhového objezdu a pokud někdo chodce ohrožuje, jsou to v drtivé většitě právě řidiči kamionů a dodávek, ti dávají jasně najevo, že neustoupí. Řidiči osobních aut s tím v 95% případů nemají problém.

Odpovědět  |   | 
Adolf  |  20. 04. 2015 13:35

One je také super,že kolem kruháče jsou 4 přechody. Je to super pro plynulost dopravy

Odpovědět  |   | 
jogurt  |  20. 04. 2015 13:51

Jak jinak bys to chtěl dělat? Nejsme světový unikát, takhle je to všude. Jen jinde mají slušnější řidiče.

Odpovědět  |   | 
Vana666  |  20. 04. 2015 15:41

No faktem je že já moc pěšky nechodím takže dnešní praxe mi trochu chybí. Ovšem celkem chápu že zastavovat mnohatunový kamion kvůli jednomu nedočkavci na přechodu se taky asi nechce každému.

Odpovědět  |   | 
jednabedna  |  20. 04. 2015 20:04

Zákon mu to nařizuje ale jemu se nechce... bohužel jeden ze základních zdrojů problému. Při výjezdu z kruhového objezdu jede kolem 15km/h, jde jen o to, zda zabrzdí a chodce neohrozí, nebo nechá nohu na plynu a chodec uskočí. Nebo někdy neuskočí...

Odpovědět  |   | 
wlado  |  20. 04. 2015 21:52

A prečo nie aj električkári? Autobus či naložený kamión vari brzdí horšie ako električka? Alebo električka je iba viac sexy, takže ju necháme zrážať chodcov?

Odpovědět  |   | 
Zdenek  |  20. 04. 2015 23:40

Odpověď je ano, tramvaj brzdí výrazně hůř než kamion nebo autobus.Prázdná souprava 32 tun a kov na kov.Jako vlak

Odpovědět  |   | 
Ondra  |  20. 04. 2015 08:51

Snad jsem to neprehledl, ale tohle cele porovnani za poslednich 15 let vztahujeme k cislum z jedineho roku 2000? Je jiste, ze v tomto roce nahodou nebyla cisla velmi nizka? Jsou nekde data treba z celych devadesatych let?

Zavery jsou zajimave, ale podle me srovnavame vuci slabemu vzorku predchozich dat.

Odpovědět  |   | 
Dave  |  20. 04. 2015 09:39

Presne. Jak se rika: "Neverim zadne statistice, kterou si sam nezfalsuji."

Odpovědět  |   | 
cert  |  20. 04. 2015 08:56

Ale problem nie je v zakone (alebo chodcoch) ale vo vodicoch aut ktori nerespektuju zakony a zakladnu slusnost (napr. ze tomu slabsiemu-chodcovi davam prednost tak ako ked chodec dava prednost starsiemu cloveku).

Odpovědět  |   | 
Net  |  20. 04. 2015 09:15

V zákoně problém není, problém je v jeho nedodržování to jak ze strany řidičů, tak i chodců. Kolikrát se chodec vrhl pod tramvaj, i když tam žádnou "absolutní" přednost nemá.

Odpovědět  |   | 
cert  |  20. 04. 2015 10:35

Samozrejme - ono plati aky vodic taky chodec (teda ignorujuci zakony), resp. to vystihuje celkovu mentalitu obcanov - teda ze na zakony sa kasle.

Odpovědět  |   | 
Fantomas  |  20. 04. 2015 10:59

Ale je problém v zákoně. To že něco uzákoníš nemusí znamenat, že je to správné. Uzákonit se totiž dá cokoliv.

Odpovědět  |   | 
Net  |  20. 04. 2015 12:31

To je pravda, ale v tomhle případě mi přijde zákon celkem jednoduchý a správný. Řidič (mimo tramvaj) má dát chodci přednost a chodec se nemá na přechod bezhlavě vrhat. Poměrně logické.

Odpovědět  |   | 
Fantomas  |  20. 04. 2015 12:36

Logické to přijde inteligentním lidem. Z výsledků účinnosti tohoto zákona je jasně vidět, že to tak moc často není. Pokud nějaký zákon přinese zhoršení, tak se nedá říct, že je dobrý.

Odpovědět  |   | 
Adolf  |  20. 04. 2015 12:41

Když někdo raději zemře ,ale hlavně,že měl tzv. pravdu(přednost) je to jeho věc. Nejhorší chodec,je ten co nevlastní ŘP. Neumí se vžít do pozice řidiče vozidla.

Odpovědět  |   | 
Fantomas  |  20. 04. 2015 12:48

A ty sám se dokážeš vžít do pozice chodce?

Odpovědět  |   | 
Adolf  |  20. 04. 2015 12:55

Jo. Nejsem Fantomas.

Odpovědět  |   | 
Rejpal  |  21. 04. 2015 00:47

Bonhužel mám opačnou zkušenost.
Nejhorší chodec je ten, který nemá zkušenosti s tím být chodcem. Tedy 100% řidič, který od právě zaparkovaného auta přebíhá v nepřehledném místě silnici, místo, aby použil přechod či podchod, jako normální chodci. (Většinou při tom nezapomene zaparkovat takovým způsobem, aby chodcům znesnadnil chůzi po chodníku, či zabránil ve výhledu od přechodu.)

Odpovědět  |   | 
Net  |  20. 04. 2015 14:44

A opravdu je to důsledek účinnosti zákona? Nebo zavádějící mediální masáže?

Odpovědět  |   | 
Rejpal  |  21. 04. 2015 00:56

Je to:
1. důsledek účinnosti zákona: statistika uvádí nehody způsobené nedáním přednosti, tyto nehody byly zřejmě před změnou způsobeny jinými okolnostmi.
2. zavádějící mediální masáž má jistě také máslo na hlavě. Díky ní jsou mnozí řidiči přesvědčeni, že přednost na přechodech dávat nemusí, nebo jí dokonce schválně přestali dávat.

Odpovědět  |   | 
miro  |  20. 04. 2015 09:01

Mediální masáž neustále přesvědčovala lidi o absolutní přednosti na přechodech.Po několika stovkách mrtvých připustila že absolutní není zcela přesné,není možné se vrhat před tramvaje a vozidla s předností v jízdě.Doposud jsem ale v mediích nezaznamenal že by někdo upozorňoval chodce na to že nesmějí vstupovat do přechodu pokud je vozidlo tak blízko že by nemuselo bezpečně zastavit.Současná praxe je však taková že chodci přebíhají běžně na červenou,vrhají se před auta i mimo přechody nebo čekají u přechodu až se auto přiblíží a vejdou do přechodu na poslední chvíli.Toho by se media měla všímat a městská policie taktéž.A za dosavadní mediální návody by měl být někdo potrestán pro zabití z nedbalosti.

Odpovědět  |   | 
Čendoslav  |  20. 04. 2015 09:12

Jednoznačně souhlasím...ta mediální zhovadilost o "absolutní přednosti" nadělala neuvěřitelné škody...

Odpovědět  |   | 
Net  |  20. 04. 2015 09:11

V úvodu článku možná je "absolutní přednost" v uvozovkách, v nadpise bohužel ne.

Každopádně, kdo má přednost, je z hlediska bezpečnosti irelevantní, podstatné je, co se stane při střetu chodce s automobilem, a podle toho by se měl každý účastník silničního provozu (včetně chodců) chovat. Přestaňte lidem vnucovat, že mají absolutní přednost a naučte je zodpovědnosti a slušnosti.

Na silnici je důležité čitelné chování. Oční kontakt chodce a řidiče je důležitý, řidič by měl pouštět chodce na dálku (zpomalit, bliknout, ukázat rukou). Chodec by se měl dívat na řidiče a přijíždějící auto, často se dívá na druhou stranu nebo se vůbec nerozhlíží. Stejně tak, když někdo nechce přecházet, neměl by stát na kraji přechodu. Kolikrát vidím řidiče, co zastaví až těsně před přechodem a strašně se diví, že chodci ještě nezačali přecházet. A naopak chodce, co přijíždějící auto ignorují a netuší, zda je pouští či nikoli.

Ještě jedna poznámka pro chodce, kterou si zejména neřidiči vůbec neuvědomují. Kolikát je chodec za snížené viditelnosti (slunce nad obzorem, noc a auto v protisměru, déšť - zejména v noci) neviditelný. Ujistěte se, že o vás řidič ví, než se mu vrhnete pod kola.

Odpovědět  |   | 
Antiautomat  |  20. 04. 2015 09:12

Mam za to ze kazdemu, kto nema IQ v oblasti nalavo od nuly na ciselnej osi, to musi byt jasne. Auto a chodec su, ked si porovname ich velkost, priemernu rychlost, 'brzdnu' drahu a mieru pasivnej ochrany vo vsetkom na prave a presne opacnom konci a teda logicky (a na rovinu): ked ide auto, chodec tam nema co liezt. Dalsou a uplne dokonalou kategoriou je takyto jedinec na bicykli, tot nedavno jeden na stvorprudovke, vedla ktorej je este extra chodnik. Medzi tymi troma semaformi som napocital viac ako 10 nebezpecnych situacii, ktore sposobil a o ktorych ani nevedel (kedze sa to podstatne odohrava za nim). Takym uz naozaj pomoci niet (jedine snad na JISke potom ked to urobi baaac). Ale to uz odbacam od temy.

Kontrola nad tym, ci je momentalna situacia bezpecna na to, aby mohol chodec bezpecne prejst cez prechod (co so sebou prinasa dalsie rizika ako obmedzenia dalsich, ktore vodic musi v tom momente brat do uvahy, pripadne komplikacie na prechode cez 4 jazdne pruhy - asi najrizikovejsia situacia, pozname vsetci, ze) ma byt v rukach vodica. To, ze je tam prechod, mu ma ulozit povinnost brat zvyseny ohlad na to, ze tade budu chciet prechadzat chodci a ked je situacia bezpecna, ano, umoznit im aj bezpecny prechod. Jednoducho a strucne.

Ale nie nejake vyhrazne d.bilne zvratky o tom, ci smie alebo nesmie ohrozit apod. To je presne to, co si ta cast populacie so zapornym IQ vylozi tak, ze skonci v tom lepsom na JISke. No a byt v kozi takeho vodica, ktory len v dosledku takehoto d.bilneho nariadenia niekoho prizabije, neviem ako by som sa s tym vyrovnaval.

Odpovědět  |   | 
Aladin  |  20. 04. 2015 09:55

Celé toto téma je výsledkem inteligence a ohleduplnosti naší společnosti. Nechápu, proč média mluvila o absolutní přednosti. První krok je na řidiči. Je povinnen dát přednost chodci, pokud v době spatření je schopen bezpečně a předvídatelně zastavit. Pokud tak neučiní, porušil předpisy. Chodec mu tam zkrátka vlézt nesmí, pokud by řidič musel náhle změnit rychlost nebo směr jízdy. Takto to chápu já.

Plno inteligentů je schopna skočit pod auto, jakoby neexistovala brzdná dráha. První vůz to v lepším případě ubrzdí, ostatní již ne. Dále je perfektní stát na přechodu za účelem si zatelefonovat, zahulit cigárko, atd... Taktéž čím dál tím více lidí chodí na červenou. Nejdříve jen pokud nikde nic nejede, pak stačí když to stihnou a nakonec výsledek je ten, že musím v křižovatce brzdit, aby přeběhli prasata na červenou. Toto má svou reakci, že řidiči se též chovají k chodcům agresivně. Napřiklad poblíž svého domu mám dlouhý přechod, který není možné stihnout přejít celý na zelenou. Tudíž ho tak od 1/3 nebo 1/2 docházím na červenou. Řidiči si myslí, že jsem jeden z expertů co nezná barvy a už párkrát nechybělo moc k nehodě. Docela se tam bojím, aby mě jednou fakt někdo naschvál nenarazil. Jak píši úvodem, chování na obou stránách děsné. Je to v makovici lidí.

Odpovědět  |   | 
Adolf  |  20. 04. 2015 10:02

Lidé jsou kreténi Chodci jsou buď zmetci,co mají dojem ,že mají 10 životů.Nebo váhavci,co neví jestli jo,nebo ne. Běžný úkaz je,že jedu k přechodu,kde stojí tzv. chodec,jsem tak 200m daleko,zpomalím a čekám ,že se pohne,ale prd. Zmetek čeká až zastavím a potom milostivě přejde. Už mohl být dávno pryč a já nemusel zastavovat.

Odpovědět  |   | 
Aladin  |  20. 04. 2015 10:08

Ano, to je taky jedna z jejich vychytávek.

Odpovědět  |   | 
Fantomas  |  20. 04. 2015 10:23

Protože z pohledu chodce tahle situace vypadá zcela jinak. On netuší, jestli ho chcete pustit, a že zpomalujete není moc dobře vidět (když navíc musí sledovat i ostatní provoz). A vy po něm chcete, aby skočil před vaše jedoucí auto. Na to každý odvahu nemá.
Přitom stačí jednoduchá věc - až uvidíte, že se dívá vaším směrem, dejte mu signál že má jít a blikněte.

Odpovědět  |   | 
Adolf  |  20. 04. 2015 10:30

A nemám ještě zatrobit? Rychlostí 50km /hod ujedu dráhu 200m za kolik sekund? Ten chodec to může přejít 3x

Odpovědět  |   | 
Fantomas  |  20. 04. 2015 10:44

No tak si to vyzkoušej a projdi se sám. Prostě ne každý je takový jasnovidec a má tak pekelně rychlé reakce, jako ty.
Tady ale musím uznat, že aby chodec čekal, když je auto 200 metrů daleko, je fakt nesmysl. Ale takhle to jistě není, je mi jasné, že jsi tu vzdálenost schválně přehnal a v reálu se ti tohle stává, když už k přechodu přijíždíš, odhaduju to do 50 metrů. Začneš zpomalovat, což chodec nemusí poznat, nebo se nemusí stihnout rozhodnout tak rychle, jak ty bys v autě chtěl. Blikni a on hned půjde, uvidíš.

Odpovědět  |   | 
Adolf  |  20. 04. 2015 12:32

Bliknu a řidiči v protisměru dupnou na brzdy v očekávání radaru

Odpovědět  |   | 
Fantomas  |  20. 04. 2015 12:40

Vymýšlíš hlouposti.
Zkus to a pochopíš.

Odpovědět  |   | 
Adolf  |  20. 04. 2015 13:00

Ještě,že tě mám.

Odpovědět  |   | 
cert  |  20. 04. 2015 11:08

Chodec moze narozdiel od teba stratit velmi vela - tebe staci akurat zabrzdit.

Odpovědět  |   | 
Adolf  |  20. 04. 2015 12:32

Bídný život v bídném státě má hodnotu 0

Odpovědět  |   | 
cert  |  20. 04. 2015 23:27

Tuto dilemu mozes vyriesit aj ty sam ked to namieris autom do stromu.

Odpovědět  |   | 
Adolf  |  20. 04. 2015 09:56

Takových kravin tady je. Zpomalovací retardéry,ustrůvky s 20cm hranou na okrajích cest(prý na ochranu chodců). Zůžení cesty,prý pro psychlogické snížení rychlosti.ZLATÍ KOMUNISTI V TOMHLE.

Odpovědět  |   | 
homer  |  20. 04. 2015 12:23

komouši řešili bezpečnost dopravy přes (finanční i fyzickou) nedostupnost aut, kromě Prahy byla všechna parkoviště poloprázdná a provoz směšný

Odpovědět  |   | 
? Adolf
Adolf  |  20. 04. 2015 12:33

Komunisti Ti daly třeba vybrat,jestli BIO ,nebo ne. Současní komunisti v Bruselu ne.

Odpovědět  |   | 
Fantomas  |  20. 04. 2015 12:44

Podle tvé gramatiky a dětinských smajlíků už chápu proč máš problém bliknout na lidi u přechodu, že je pouštíš.

Odpovědět  |   | 
Adolf  |  20. 04. 2015 12:46

A proč? Postavo z filmu??

Odpovědět  |   | 
Adolf  |  20. 04. 2015 12:48

Fantomase přejedu z chutí. A přidám pár dětinských smajlíků

Odpovědět  |   | 
Adolf  |  20. 04. 2015 12:49

A mám tam chybu,aby jsi mohl zase prudit s gramatikou.

Odpovědět  |   | 
Fantomas  |  20. 04. 2015 12:54

Nepíše se aby jsi, ale abys.

Odpovědět  |   | 
Adolf  |  20. 04. 2015 19:45

Běž do piče

Odpovědět  |   | 
Fantomas  |  20. 04. 2015 12:53

Protože jsi prostě hloupý.

Odpovědět  |   | 
Adolf  |  20. 04. 2015 12:54

Odpovědět  |   | 
goes  |  20. 04. 2015 12:47

Tak ja nasel prehled o poctu usmrcenych chodcu, ale celkova statistika o chodcich....

od roku 86. Jak vidne vrchol byl nekdy okolo roku 1994 a pote to uz jen klesalo s par vyjimkami. A klesa to i pozavedeni.

Pravda neni to statistika o prechodech.

http://goes.rajce.idnes.cz/nastenka...

Odpovědět  |   | 

Ano, na článku mi nejvíc vadí, že je celý postavený na srovnání s jedním rokem před začátkem platnosti zákona. Čtrnáct následujících let srovnáváme s rokem 2000 a není jasné, jestli v jeho případě nejde o nějakou statistickou anomálii; jestli to v devadesátých letech nebylo náhodou na stejných úrovních jako teď.

Ráno jsem proto napsal na policejní prezidium, zda nemají starší data a nemohli by mi je poskynout. Bohužel nemají: „Obdobná statistika vztahující se k dopravním nehodám na přechodech pro chodce, kterou jsme poskytli autorovi článku, je dostupná pouze od roku 2000.“

Může to proto být tak, jak je uvedeno v článku, ale současně nemusí. Jeden rok je na tyto závěry podle mě málo.

Odpovědět  |   | 
Adolf  |  20. 04. 2015 14:05

Ono je také rozdíl v provozu před rokem 1990 a počtu vozidel.

Odpovědět  |   | 
Net  |  20. 04. 2015 14:49

Ono také před rokem 2000 bylo běžné přecházet mimo přechod. Nevím jestli se to zavedlo společně s předností chodců nebo kdy, ale přibylo, že se nesmí přecházet do 50 metrů od přechodu nebo něco podobného. Další věcí je, že počet přechodů se měnil...

Odpovědět  |   | 
Vana666  |  20. 04. 2015 15:45

Pokud pamatuji tak po zavedení zákona opravdu markantně přibylo mrtvých na přechodech. Takže to myslím nebylo jen statistickou chybou.

Odpovědět  |   | 

To nijak nerozporuji. Jen bych rád viděl data, ze kterých se při těchto závěrech vycházelo. Poslední rok před zavedením nového pravidla mi na to nějak nestačí. Jistě, pokud není nic jiného, nezbývá, než se s tím smířit. Raději bych ale viděl delší období - zejména když je změna tak velká.

Odpovědět  |   | 
Hrabosh  |  20. 04. 2015 17:01

Chyba je ukrytá v detailu. Pečlivě si přečtete titulek na grafem:

Dopravní nehody způsobené NEDÁNÍM PŘEDNOSTI CHODCI na přechodu

Co to znamená? Článek se nezabývá CELKOVOU nehodovostí na přechodech, ale pouze nehodami které byly zaviněny řidičem (nějakým ne-chodcem).

Když v roce 1999 kráčel chodec k přechodu, vstoupil na něj a srazilo ho auto, dostal zavinění chodec a do grafu u článku se tato nehoda vůbec nedostala.
Když pak stejný chodec kráčel ke stejnému přechodu, na něj vstoupil a srazilo ho stejné auto, úplně stejným způsobem jako před rokem, tak dostal zavinění řidič a nehoda se už do grafu u článku dostala.

Tuto výhradu jsem autorovi už psal, když toto dílko zveřejnil na facebooku, ale přešel to mlčením/mlžením.

Odpovědět  |   | 

To je pravda. Takže existuje statistika nehod na přechodech zaviněnými chodci do roku 2000?

Odpovědět  |   | 
Hrabosh  |  20. 04. 2015 18:55

To nevím. To je potřeba vymámit z PČR. Jejich způsob vedení statistik je docela svérázný, popravdě řečeno mám dojem, že ani sami neví co všechno se z toho dá vytahat.

Jenom konstatuji že bez těch čísel je článek "víceméně o ničem" a skokový nárůst počtu nehod způsobených po změně zákona může mít (a řekl bych že nejspíše má) zcela jiný původ než zvýšení nehodovosti jako takové.

Vím, že nějaká data z policejních statistik, týkající se nehod cyklistů, doloval Vratislav Filler z Auto*matu. Takže má o tom co ve statistikách je a není lepší představu než já a možná si dělal nějakou rešerši ohledně chodců o které nevím. Kdyby neklaply dotazy u PČR, zkuste to u něj. Můžete z nich zkusit vyrazit hrubá data o nehodách a ty si nějak zpracovat. Ale je když jsem něco podobného dělal, vždy to byla rasovina.

Odpovědět  |   | 
bubulak  |  20. 04. 2015 13:15

Tak další krok je jasný - přednost cyklistů na přejezdech pro cyklisty. Obávám se, že účinek bude přesně tentýž, i když v tomto případě spíš horší z důvodu rychlosti, kterou se pohybují.

Odpovědět  |   | 
Adolf  |  20. 04. 2015 14:30

Horší. Už teď je to hrůza.

Odpovědět  |   | 
Adolf  |  20. 04. 2015 14:20

Děsím se lidí co chtějí lidem dobro. Samozřejmě to dobro,které oni uznají za dobro.

Odpovědět  |   | 
Jura  |  20. 04. 2015 15:14

Rád bych poprosil všechny, kteří zde tak horlivě haní zákon č. 361/2000 Sb., ať si jej přečtou v aktuálním znění. A dále ať se zamyslí. Na jedné straně chcete co nejjednodušší předpis, který by někteří prý dokázali napsat na pár stran. A na straně druhé vám vadí, že neobasuje vše dokonale přesně. Co tedy chcete? Aby v něm byly uvedeny i rychlosti chůze chodců, pokud dojde k dopravní nehodě? A to by se asi na pár stran nevešlo. Dále se zamyslete nad tím, co všechno zákon obsahuje. To není jen, že na zelenou se jede a na červenou stojí. Z mého pohledu je tento zákon vcelku jednoduchý a 99% čtenářů jej pochopí na první přečtení. Druhá věc je ta, že dnes každý dává raději na rady z hospody než, aby se sám snažil něco zjistit. Proto bych doporučoval si večer sednout a zákon přečíst. Za večer se to dá v klidu přečíst. A pokud by se našel někdo, kdo to opravdu nechápe, tak není problém si za cca 200 Kč koupit učebnici autoškoly, kde zákon rozepsán i s vysvětlivkami.

Odpovědět  |   | 
jednabedna  |  20. 04. 2015 15:33

Jak jste na tuhle pitomost proboha přišel?
Ten zákon je paskvilní zmršenina vzniklá postupnou evolucí vyhlášky č. 80. Množství balastních žvástů v něm je enormní. Množství jasně definovaných povinností je minimální.
Podívejte se například na definici souběžné jízdy. na nedefinici bezpečné vzdálenosti. Na pitomou definici překážky, na které každý lepší právník vyseká každého ze zákazu předjíždění. A na drtivou většinu ostatních povinností a zákazů. Na problematiku přechodů pro chodce, změny jízdního pruhu, v podstatě je zmršeninou úplně celý. Jde o jeden z nejhorších zákonů, které tu jsou.

Odpovědět  |   | 
Jura  |  21. 04. 2015 10:51

Jezdíte autem? Pokud ano, tak jste si jistě všiml, že i na silnicích se občas objevují situace, které zákon "de facto" nezná. Je to tím, že na silnicích se může stát nekonečné množství různých situací. Všechny křižovatky nejsou pravoúhlé a vedlejší silnice na sebe kolmé. Pokud by měl být (každý) zákon přesně definován na každou situaci, tak by musel mít nejméně "milion stran". A kdo by to pak četl? Obyčejný občan?
Píšete, že se Vám nelíbí některé definice, ale jak byste je navrhl, aby byly použitelné pro všechny případy? Např. kolona - co je to kolona? Jsou dvě, tři, čtyři nebo padesát aut za sebou??? Jak byste tedy vymyslel definici?
Chcete štíhlý jednoduchý zákon na pár stran a na druhou stranu chcete každou možnou situaci přesně definovanou tímto zákonem. To se trochu bije, ne?
Každý normální člověk ví, že když např. spadne větev na silnici, tak je to překážka a podle toho se má chovat. Vy byste snad chtěl do zákona vypisovat všechny možné předměty, které se mohou na silnici objevit?

Odpovědět  |   | 
jednabedna  |  21. 04. 2015 13:03

A podobná nemyslící jelita schvalují zákony...... Pak se přátelé ničemu nedivte.

Odpovědět  |   | 
Jura  |  21. 04. 2015 14:31

Jak by řekl klasik: Urážky místo argumentů poukazují na velice "silného" ducha.

Odpovědět  |   | 
de.zet  |  20. 04. 2015 15:45

Zkuste si projet od 7,30 do 8,00 Vizovicemi. Jsou tam jen 3 přechody, ale místní školáci si udělali sportovní disciplínu, něco jako "neprojedou". To se courají ve 3m rozestupu a policajti jenom čumí a stojí jak pichlé kolo...

Odpovědět  |   | 
Adolf  |  20. 04. 2015 16:21

To chce profackovat

Odpovědět  |   | 
jirka  |  20. 04. 2015 18:49

tak jak je přednost chodců je v pořádku. Ale chodci by měli dělat chodecký průkaz protože 90 procent nemá šajn jak tofunguje a pak skapou. A funguje to následovně. Nekrafám u přechodu pro chodce pokuta až 2000 kč. Přijdu k přechodu pro chodce kouknu doprava doleva a řidič který nemá šanci před přechodem pro chodce bezpečně zastavit smí projet. Ten kdo má šanci bezpečně zastavit musí zastavit. Navážu oční kontakt s řidičem a když vidím že auto zpomaluje teprve mohu vstoupit na přechod pro chodce a přesvědčit se že je to tak i v druhém silničním pruhu. Všichni jsou živí a zdraví.

Odpovědět  |   | 
MM  |  20. 04. 2015 21:23

kouknu doprava doleva - nejsme v Anglii

Odpovědět  |   | 
Rejpal  |  21. 04. 2015 00:39

No, torchu tomu chybi ta zakladni realie.

Ze strany chodce:
Stoupnu pred prechod, kouknu na tu spravnou stranu, vidim, ze se blizi auto, ktere by muselo zpomalit, abych mohl prejit. Cekam, ze mi umozni pokracovat v ceste, marne, dalsi auto, zase nic, dalsi auto, zase nic, dalsi auto, zase nic, dalsi auto, zase nic, neprechazim, protoze jsem nedostal prednost (prestupky ze strany ridicu) a sam se nechci dopustit prestupku vkroceni do silnice. Po projeti asi 18 vozidel jede autobus MHD plny stojicich lidi, nebo velky kamion a za nim je konecne kousek volne silnice, po ktere nic nejede, udelma nekolik kroku vzad, abych naznacil, ze se vzdavam prednosti a autobus zastavuje pred prechodem a pousti mne.

Ze strany ridice:
Jedu po uzke silnici, prijizdim k prechodu, po kterem se zjevne chysta zleva prechazet skupinka chodcu. Zpomalim, aby mohla skupinka prejit, pokud ji nekdo v protejsim pruhu pusti. Bohuzel projizdejici vozidla to neudelal, takze dojizdim az k prechodu, pred kterym zastavim. V protejsim pruhu projede jeste asi 5 vozidel, az posledni z nich zastavi pred prechodem. Skupinka zleva prechazi. Ve chvili kdy vstupuje na chodnik, zprava vstoupi na prechod pred muj vuz dalsi chodec. Chodec zacne prechazet, ale musi se zastavit pred mym autem, protoze mne prave protismerem predjizdi jine vozidlo.

Odpovědět  |   | 
Viper  |  20. 04. 2015 21:19

"Podle § 5 odst. 1 písm. i) téhož zákona je každý řidič (tentokrát včetně řidiče tramvaje) povinen „snížit rychlost jízdy nebo zastavit vozidlo před přechodem pro chodce, sníží-li rychlost jízdy nebo zastaví-li vozidlo před přechodem pro chodce i řidiči ostatních vozidel jedoucích stejným směrem,“ Tato specifická povinnost byla z Pravidel silničního provozu vypuštěna od 1. 1. 2001 a opět do nich byla navrácena od 1. 7. 2006."

Takže bych řekl, že autor článku se plete, nebot zákon rozhodně neplatí 15 let ! Navíc si pamatuju tu šílenou mediální kampaň z roku 2006 převážně na televizi Nova o tom, jak od teď mají chodci na přechodech absolutní přednost , přičemž bylo neustále zdůrazňováno slovo ABSOLUTNÍ a to včetně takové stupidity jako je přednost chodce před tramvají. Bohužel lidé jsou tupé ovce a hned druhý den to podle toho na přechodech vypadalo... Díky tomuhle hloupému zákonu se lidé přestali rozhlížet na přechodu, tak jak nás to všechny učili už na základní škole. Vrhali se do vozovky uplně bez rozmyslu jako by to byli nějací "supermani" nebo jako by šli na procházku po lázeňské kolonádě....

Pamatuju si velmi dobře jako se později za spoustu milionů nátačela "vysvětlující" kampaň od BESIPU na ČT, kde se snažili minimalizovat škody tohoto paskvilu a lidem vysvětlovat, že jedoucí auto má z důvodů fyziky nějakou setrvačnost a nezastaví ihned. Později byla zrušena i ta stupidita s předností před tramvajemi, kterou teď cestující (pro jistotu) poslouchají během jízdy v tramvaji, to kdyby si náhodou vzpoměli na ty sugestivní reportáže z NOVY o ABSOLUTNÍ přednosti :o))

takže uživatel JirkaK má pravdu.

Odpovědět  |   | 
LAĎA  |  20. 04. 2015 21:22

Absolutní přednost chodců ? Kdo to psal ? Který DEBIL ? Neznám v Čechách tento pojem . Neuvádějte lidi v omyl, pak jsou z toho smrtelná zranění.

Odpovědět  |   | 
Adolf  |  20. 04. 2015 21:24

Absolutní přednost má pouze smrt. Absolutně

Odpovědět  |   | 
Adolf  |  20. 04. 2015 21:54

Na chodce je prostě nejlepší kanon tanku T 72

Odpovědět  |   | 
Rejpal  |  20. 04. 2015 23:12

Tak tomu říkám manipulace statistikou.
Statistika uvádí počet nehod (zraněných a mrtvých) způsobených nedáním přednosti na přechodu. Ta čísla neuvádí počet nehod zaviněných chodci či dalšími okolnostmi, ale jen a pouze nedáním přednosti.
Před úpravou chodec na přechodě měl přednost pouze ve třetině případů, než dneska, proto velká část nehod nebyla způsobena nedáním přednosti.


Odpovědět  |   | 
Net  |  21. 04. 2015 08:14

Obávám se, že se bohužel opět jedná o nárůst mrtvých změnou metodiky. Stejný přejetý chodec, který do statistiky v roe 2000 nespadal se v ní v dalších letech objevil.

Odpovědět  |   | 
Karel  |  21. 04. 2015 09:03

Každopádně bych nechtěl mít svědomí chytráků, kteří zákon tvořili a ještě méně těch, kteří jej tehdy tak sugestivně prezentovali v médiích. Vzpomínám na babičky přecházející na červenou a hrozící řidičům holí. Celé je to bohužel hodně o slušnosti na obou stranách, a té se dnes jak známo nedostává.

Odpovědět  |   | 
Analytik  |  03. 08. 2015 14:42

Je to paradox - špatný zákon lze novelizovat, mrtvého chodce nikoliv!

Odpovědět  |   | 
Joska Školník  |  21. 04. 2015 09:24

Velice mě mrzí a je to prazvláštní , že autor takového rozboru se vůbec nevěnuje nevhodnému umístění přechodů na křižovatkách , komunikací atd . Před úpravou zákona na "absolutní přednost chodců " byly zmalovány přechody na tisících nesmyslných místech . zavedením zákona zde zůstaly . Pan pisatel by se měl podívat na státy západně od nás , kde chodci mají totéž , jak jsou přechody obezřetně , bezpečně , spolu se zdravím rozumem umístěny . U nás odbočujete na velmi frekventované křižovatce , dáváte přednost vozidlům ze všech stran a ejhle - on je v křižovatce přechod pro chodce , nedaleko umístěna škola (žáci jsou vedeni městkou policii a hlídáni - jen ať se vrhají , loudají , povídají - to je učí do života ) , a vy nevíte kam a co sledovat , jak bezpečně a rychle projet .
Hlavně se zabývejte zdůvodněným bezpečným umístěním přechodů , zrušením nebezpečných nesmyslů v křižovatkách neřízených semafory . Dále to zavinila media , která veřejnost dlouho masírovala absolutní předností chodce . Tak vznikl klub sebevrahů chodců , kteří se bez ohlédnutí vrhají na přechod . Specielně ti starší . !!!!!!!!

Odpovědět  |   | 
jjj  |  21. 04. 2015 10:00

hm, dobry clanok

Odpovědět  |   | 
Jaryn  |  21. 04. 2015 11:24

Osobně nevěřím na samospasitelnost zákonů. Zákon je jedna věc, jeho dodržování druhá. Chovejme se jako lidi a nemusíme přemýšlet a psát o tom, jestli máme dobré nebo špatné zákony.

Odpovědět  |   | 
Lukáš  |  21. 04. 2015 12:09

Nemá cenu tu psát jestli je to správně nebo špatně.. Je to o zdravém rozumu.. Přecházím rozhlédnu se když je auto dál buď přibrzdí já poděkuju kyvnutim hlavy.. Nebo mávnutím ruky.. Není logicky skákat před auto.. Protože dle zákona mám přednost.. Blbost vzájemná tolerance když předcházející není idiot tak není idiot ani řidič

Odpovědět  |   | 
Rejpal  |  21. 04. 2015 16:29

Jenže:
1. většina nehod není zaviněna chodcem (to znamená, že buď existují svědci, nebo nebyl chodec sražen zleva v krajním pruhu).
2. statiky uvádějí pouze nehody zaviněné nedáním přednosti
3. nedávání přednosti na přechodu je způsobené přesvědčením řidičů, že chodec nemá na přechodu přednost

Zdravý rozum i zákon říkají to samé: chodec nesmí do přechodu vskočit, řidič musí chodci dát přednost

Odpovědět  |   | 
Aleš  |  22. 04. 2015 12:27

Ahoj, V ČR NIKDY NEBYLA A NENÍ ŽÁDNÁ ABSOLUTNÍ PŘEDNOST CHODCŮ NA PŘECHODECH !!! Bohužel to hlavně nezodpovědní novináři pořád všude píšou a tvrdí a přitom to vůbec není pravda! Výsledek je pak ten, že tomu pak spousta lidí uvěří a pak skončí špatně. Nikdy například nebyla a není ustanovena přednost chodců před tramvajemi, chodec například nesmí vstoupit těsně před projíždějící auto. Takovou přednost považovat za absolutní je hloupost - copak je absolutní něco co má vyjímky?? Právě toto já považuji za případ kdy řada novinářů (včetně tohoto článku) přispěla k tomu špatnému stavu co dneska je. Všichni novináři co píšou o nějaké absolutní přednosti chodců by se měli chytit za nos a přestat takhle psát a ohlupovat lidi, protože mohou mít na svědomí právě někoho kdo jim to naivně uvěří. Je také chybou odpovědných orgánů, že toto šíření o nějaké absolutnosti na přechodech včas nezarazili, myslím že mohlo být o dost mrtvých a zraněných méně.... Aleš

Odpovědět  |   | 
pajte  |  28. 04. 2015 10:49

Já to vidím ve 2 problémech:
1. Je dokázáno,že čtený text neumí vyhodnotit asi 30% populace,prostě blbci jsou mezi chodci i řidiči.
2. Mezi chodci jsou i ti,kteří nemají řidičský průkaz,neznají znění par.silničního zákona,cosi si přečetli o přednosti v médiích a pak se tak chovají.
A hlavně by si měli všichni uvědomit,že to totiž pak nejde vzít zpět,myslím nějaké neštěstí na přechodu,mrtvý nebo těžce zraněný chodec ležící na zemi a kousek vedle sedící řidič s hlavou ve dlaních.

Odpovědět  |   | 


Přihlásit k odběru
Posílat příspěvky na adresu:

Se Škodou Octavia 2.0 TDI Evo poprvé v Česku: Musí být nejlepší. Daří se jí to?

Škoda Octavia Combi 2.0 TDI Evo

Novou generaci Škody Octavia jsme poprvé vyzkoušeli rovnou na českých silnicích. Kombi s motorem 2.0 TDI Evo se tváří jako ideální služebák, navíc model jako takový nemá v rámci automobilky jednoduché poslání.

27.  3.  2020 | Jan Mička | 121 příspěvků
TEST Mazda CX-30 Skyactiv-X 6MAN vs. 6AT 4x4: Revoluční All In One?

Mazda CX-30 2.0 Skyactiv-X

Vznětová, zážehová, přeplňovaná, atmosférická, hybridní. Zdá se to sice k nevíře, ale všechna tato adjektiva popisují kompaktní SUV Mazda CX-30 s „dieselovým benzinem“ Skyactiv-X. Jen ne všechna najednou. Jaká tedy v reálném světě je a jak se liší čtyřkolka s automatem od předokolky s manuální převodovkou?

25.  3.  2020 | Petr Schnagl | 24 příspěvků
Minitest Honda Civic 5D 1.0 VTEC CVT: Stačilo po 5 letech jen posypat pepřem?

Honda Civic 1.0 VTEC CVT

Japonci Hondu Civic lehce vylepšili a poslali zpět na trh se zajímavou cenou. Stačí to ale k tomu, aby vyčnívala nad konkurencí?

21.  3.  2020 | Vladimír Kadera | 125 příspěvků

Nejčtenější články

Na severu Čech leží obrovské pohřebiště vozů Tatra. Pár z nich je možné zachránit

Na severu Čech leží obrovské pohřebiště voz…

Podobných míst byste našli spousty. Zrovna tady však odpočívá a záchranu (bez)nadějně očekává především hromada starých tatrovek.

26.  3.  2020 | | 31 N/A
Tragická nehoda, nebo vražda? Otec Škody Octavia zemřel za podivných okolností

Tragická nehoda, nebo vražda? Otec Škody Oc…

Škoda si v rámci 125letého výročí připomíná klíčové osobnosti vzniku automobilky. V případě Ludvíka Kalmy však nelze kromě vyzdvižení jeho důležité role opomenout i jeho tragický odchod.

18.  3.  2020 | | 43 N/A
Tatru 613 proslavil i šílený moment v F1. V závodě srazila pilota a praskaly kosti

Tatru 613 proslavil i šílený moment v F1. V…

Ačkoliv měla především zachraňovat, Tatra 623 je do historie zapsána možná nejznáměji jako speciál paradoxně způsobující bolest.

1.  3.  2020 | | 35 N/A
Škoda poprvé ukázala Enyaq iV už začátkem měsíce. Nikdo mu ale nevěnoval pozornost

Škoda poprvé ukázala Enyaq iV už začátkem m…

Při oficiálních prezentacích vozů je dobré všímat si detailů. Naposledy se to osvědčilo při premiéře Škody Octavia RS iV – poprvé jste totiž mohli vidět připravované elektrické SUV Enyaq iV.

6.  3.  2020 | | 41 N/A
Nový Ford Bronco odhalen únikem. Má dvě verze, zaútočí na Jeep i Land Rover

Nový Ford Bronco odhalen únikem. Má dvě ver…

Fordu utíkají na veřejnost fotky chystaného SUV a off-roadu rodiny Bronco. Potvrzují se tak informace o dvojici různě zaměřených modelů.

10.  3.  2020 | | 7 N/A